SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívZahájení školního roku 2019/2020

Vydáno: 21. srpna 2019 , Ředitelství školy ,

1. a 2. ročníky v 7,50 hodin.
3. a 4. ročníky v 9,35 hodin.
4., 5. V a 2. Vb ve 12,00 hodin.

Provoz školy v době hlavních prázdnin

Vydáno: 26. června 2019 , Ředitelství školy ,

Úřední hodiny pro veřejnost:
každou středu 9,00 – 12,00 hodin

Celozávodní dovolená:
29. 7. - 9. 8. 2019

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

Český den proti rakovině - poděkování

Vydáno: 24. června 2019 , Ředitelství školy ,

4. kolo přijímacího řízení oborů Praktická sestra, Sociální činnost a 3. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní zkrácená forma vzdělání

Vydáno: 19. června 2019 , Ředitelství školy ,

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - denní forma vzdělání a oboru Sociální činnost - denní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020 a 3. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní zkrácená forma vzdělání.

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra

Kritéria přijímací zkoušky - Sociální činnost

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra - večerní zkrácená forma vzdělání

XXIV. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská

Vydáno: 14. června 2019 , Ředitelství školy ,

Fotografie z XXIV. ročníku Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská naleznete pod tímto odkazem

Výsledky přihlášených uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení oboru Sociální činnost

Vydáno: 7. června 2019 , Ředitelství školy ,

obor Sociální činnost

Poskytovanie prvej pomoci

Vydáno: 6. června 2019 , Ředitelství školy ,

Asociácia stredných zdravotníckych škol SR uděluje diplom za 1. místo ve finále celostátní soutěže SZŠ na Slovensku družstvu SZŠ, Brno, Jaselská. Družstvo bylo ve složení: Pavel Bistrý, Jakub Sedlák a Jiří Synek.

Výsledky přihlášených uchazečů v 2. kole přijímacího řízení oboru Praktická setra (večerní zkrácená pomaturitní forma vzdělání)

Vydáno: 3. června 2019 , Ředitelství školy ,

obor Praktická sestra

3. kolo přijímacího řízení oborů Praktická sestra a Sociální činnost

Vydáno: 29. května 2019 , Ředitelství školy ,

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - denní forma vzdělání a oboru Sociální činnost - denní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020.

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra

Kritéria přijímací zkoušky - Sociální činnost

Lékařský posudek

Výsledky přihlášených uchazečů v 2. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií

Vydáno: 29. května 2019 , Ředitelství školy ,

obor Praktická sestra

obor Sociální činnost

Celostátní odborná konference ošetřovatelství - Pediatrie

Vydáno: 21. května 2019 , Ředitelství školy ,

2. kolo přijímacího řízení oborů Praktická sestra a Sociální činnost

Vydáno: 21. května 2019 , Ředitelství školy ,

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - denní forma vzdělání a oboru Sociální činnost - denní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra

Kritéria přijímací zkoušky - Sociální činnost

Lékařský posudek

Třídní schůzky a SRPD

Vydáno: 15. května 2019 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zveme Vás v úterý 4. 6. 2019 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu. Budete seznámeni s hodnocením výsledků vzdělávání žáků a rovněž budete informováni o činnosti školy. Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15.00 hodin.
Třídní schůzky se týkají i budoucích prvních ročníků školního roku 2019/2020.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Vyřazení čtvrtých ročníků

Vydáno: 15. května 2019 , Ředitelství školy ,

Celostátní soutěž první pomoci - pozvánka

Vydáno: 15. května 2019 , Ředitelství školy ,

Doplňující volby do školské rady

Vydáno: 15. května 2019 , Ředitelství školy ,

2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní forma

Vydáno: 3. května 2019 , Ředitelství školy ,

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020

Přihláška ke studiu

Kritéria přijímací zkoušky

Lékařský posudek

Výsledky přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií

Vydáno: 2. května 2019 , Ředitelství školy ,

obor Zdravotnické lyceum

obor Praktická sestra

obor Sociální činnost

obor Praktická sestra zkrácená pomaturitní forma studia (všichni uchazeči byli přijati)

formulář odvolání (autoremedury)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Vydáno: 26. dubna 2019 , Ředitelství školy ,

1. a 2. řádný termín (výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2019 od 8:00 hodin ve vestibulu školy a od 12 hodin na této webové stránce)

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020
V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).

U přijatých uchazečů ředitel oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

PŘIJATÍ UCHAZEČI uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 2. 5. 2019 do 17. 5. 2019 vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 2. 5. 2019 do 7. 5. 2019 vždy od 7:00 do 15:30 hodin, kde jim bude vysvětlen možný postup při odvolání.

V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění. Formulář autoremedury bude ve škole připraven.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 17. 5. 2019. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat 4. 6. 2019 v 16:00. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek na internetu a ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

Přihláška na soutěž první pomoci

Vydáno: 19. února 2019 , Ředitelství školy ,

Přihláška na soutěž první pomoci

Závěry PRP

Přihlášky k soutěži odeslat do konce dubna 2019.

Poděkování za Srdíčkové dny

Vydáno: 11. dubna 2019 , Ředitelství školy ,

Přijímací zkoušky

Vydáno: 11. dubna 2019 , Ředitelství školy ,

Ve dnech 12. a 15. dubna 2019 budou probíhat přijímací zkoušky do 1. ročníků všech studijních oborů.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Veřejná diskuze - Rovnoprávnost pohlaví

Vydáno: 9. dubna 2019 , Ředitelství školy ,

Dne 9. 4. 2019 proběhla veřejná diskuze na téma Rovnoprávnost pohlaví.

Pozvánka na třídní schůzky

Vydáno: 4. dubna 2019 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zveme Vás v úterý 9. 4. 2019 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu. Budete seznámeni s hodnocením výsledků vzdělávání žáků a rovněž budete informováni o činnosti školy. Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15.00 hodin.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Celorepubliková soutěž - Rehabilitační ošetřovatelství

Vydáno: 26. březen 2019 , Ředitelství školy ,

Dne 21. 3. 2019 se žák třídy 3. B ZA Pavel Bistrý, zúčastnil celorepublikové soutěže Rehabilitační ošetřovatelství vyhlášené SZŠ Ruská, PRAHA 10. Počet soutěžících z celé České republiky byl 17 žáků, třetích a čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent.
Soutěž obsahovala část teoretickou, ve které žáci prezentovali své práce a část praktickou, kdy na základě dané kasuistiky prováděli ošetřovatelkou rehabilitační péči o klienta. Stanovili ošetřovatelské problémy, prakticky provedli zadané úkoly a vše zdůvodnili.
Pavel Bistrý se umístil na prvním místě s velkou pochvalou poroty za prezentaci a velmi pěkný přístup k pacientovi, který svými výbornými znalostmi dané problematiky jen potvrdil.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

Jarní srdíčkové dny

Vydáno: 14. březen 2019 , Ředitelství školy ,

Březnová sbírka se koná ve dnech 25. – 29. 3. 2019
Děkujeme všem laskavým dárcům za pomoc a podporu vážně nemocných dětí.
Organizátorka akce: Mgr. Dana Hauserová

Velikonoční tvoření

Vydáno: 13. březen 2019 , Ředitelství školy ,

Soutěž první pomoci - školní kolo

Vydáno: 8. březen 2019 , Ředitelství školy ,

Soutěž ošetřovatelství - Moje nejzajímavější kazuistika

Vydáno: 1. březen 2019 , Ředitelství školy ,

Přijímací řízení

Vydáno: 8. února 2019 , Ředitelství školy ,

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení přijímáme na sekretariátu školy denně od 7.30 do 18.00 hodin

Pozvánka na třídní schůzky

Vydáno: 9. ledna 2019 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zveme Vás v úterý 15. 1. 2019 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu. Budete seznámeni s hodnocením výsledků vzdělávání žáků a rovněž budete informováni o činnosti školy a organizaci II. pololetí školního roku. Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15 hodin.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy.

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Vydáno: 22. listopadu 2018 , Ředitelství školy ,

Zveme veřejnost, všechny zájemce o studium a jejich zákonné zástupce na Dny otevřených dveří, které proběhnou dne 11. prosince 2018 a 8. ledna 2019 od 10 - 18 hodin v prostorách školy.
Na zájemce se těší učitelé a žáci školy.

Charitativní bazárek

Vydáno: 2. prosince 2018 , Ředitelství školy ,

Sbírkové dny Světluška

Vydáno: 8. listopadu 2018 , Ředitelství školy ,

Třídní schůzky

Vydáno: 24. října 2018 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zveme Vás v úterý 13. 11. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu. Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15 hodin.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

XXIV Veletrh středních škol

Vydáno: 1. října 2018 , Ředitelství školy ,


Český den proti rakovině

Vydáno: 5. října 2018 , Ředitelství školy ,

Pozvánka na "Celostátní odbornou konferenci - Novinky v akutní péči"

Vydáno: 1. října 2018 , Ředitelství školy ,


Projekt EDISON

Vydáno: 10. září 2018 , Ředitelství školy ,

V září bude na naší škole probíhat návštěva zahraničních studentů v rámci projektu EDISON.

Pozvánka na třídní schůzky

Vydáno: 7. září 2018 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zveme Vás v úterý 11. 9. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu. Budete seznámeni se Školním řádem, Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a rovněž budete informováni o činnosti školy a organizaci školního roku.
Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15 hodin.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Světová škola

Vydáno: 26. června 2018 , Ředitelství školy ,

Dne 12. 6. 2018 se v Praze zástupci žáků naší školy, Eva Květoňová a Jakub Kříž s Mgr. Ivou Lambovou, zúčastnili prezentace celoroční práce v rámci projektu Světová škola. Zde mělo 15 škol z celé republiky možnost obhájit svůj titul, který se celý rok snažily získat. Každá si vybrala některé z globálních témat, které následně zpracovali ve formě workshopů. O naši celoroční práci na téma „Zdraví pro všechny v jakémkoliv věku“ jsme informovali ve formě powerpointové prezentace, kde jsme dokumentovali jednotlivé kroky žáků od fáze: zjišťuj - ve formě dotazníků, uč se - v rámci výuky předmětů VKZ, OSE, PRP, SOM, PSL nebo ve formě projektových dnů například v prosinci Den Zdraví a jednej – v dubnu na akci na Obilním trhu: Všechny cesty ke zdraví. Zájem veřejnosti potvrdila, že naše akce se nám velice vydařila, a že jsme splnili myšlenku řešení globálních témat mezi mladými lidmi i obyvateli Brna. V Praze naše škola splnila poslední kritérium v projektu, a tak se nám podařilo získat titul Světová škola! Cerifikát k titulu si nyní můžeme prohlédnout na nástěnce naší školy u vrátnice. Titul jsme získali na dva roky, ale tím vlastně naše práce začíná, protože nyní bychom se měli zamyslet nad tím, která další témata můžeme otevírat. Kdo má chuť a nápady, ten je vítán a dveře má určitě otevřené!!!

Adaptační den

Prodej almanachů

Vydáno: 12. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Vedení školy oznamuje možnost zakoupení tištěného almanachu k 70. výročí založení školy u paní Gardoňové. Cena jednoho kusu je 60 kč.

Upozornění na sanaci suterénu

Vydáno: 5. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Od 23. 4. 2018 zahajuje škola s vybraným zhotovitelem sanaci suterénu budovy. Rekonstrukce zamezí využívání těchto prostor a nastanou dočasné změny provozu školy.