4. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na tříletý obor Praktická sestra (53-41-M/03) večerní (zkrácené, pomaturitní) studium

  • termín podání přihlášky – do 27. 8. 2020 do 12 hodin
  • k přihlášce na obor Praktická sestra (večerní zkrácené pomaturitní studium)  je nutné doložit Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (vlastní formulář školy) a ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • kritéria jsou stejná jako v 1. kole přijímacího řízení
  • přijímací řízení proběhne 27. 8. 2020, výsledky budou zveřejněny 28. 8. 2020

Lékařský posudek

Kritéria přijímací zkoušky

Rubrika: Aktuality