Adventní Vídeň

Jak už se na naší škole stalo tradicí, i v letošním roce paní profesorka PaedDr. Ivana Laslová se svým týmem (Mgr. Jana Urbánková a Mgr. Věra Winklerová) zorganizovala tematický zájezd do Vídně. Protože zájemců bylo hodně, vypravily se nakonec na cestu dne 11. prosince v ranních hodinách dva autobusy. Ten druhý měly pod svým bedlivým dohledem Mgr. Martina Cahová, Mgr. Blanka Petříková a Mgr. et Bc. Jana Soudková.

Cestou Mgr. Winklerová žákům podrobně povykládala o historii památek, které uvidí. Nemohl chybět Schönbrunn, krásný zámek spojený se životem Sissi. Mluvila o Stephansdomu, Hofburgu i vyhlášené radnici. Při procházce si všichni památky mohli prohlédnout na vlastní oči.

Samozřejmě nesměla chybět návštěva vánočních trhů. Dobroty lákaly už zdálky, lákala i kluziště.

Jenže čas rychle ubíhal a přibývala zima. Čekání na autobusy se protáhlo… Ale všichni dojeli dobře, i když vymrzlí. Pro třídu 1C to byl zároveň první společný výlet na střední škole.

Adventní čas a Vídeň, co dodat? Tak příště, paní profesorky!

Zapsala: Mgr. Věra Winklerová


Zájezd do Vídně

Dne 11. prosince 2019 se žáci 2A a 4C zúčastnili tematického zájezdu do Vídně. Během jednodenního zájezdu si prohlédli pamětihodnosti Vídně a procvičili německou i anglickou konverzaci.

Žáci navštívili Hofburg, Stephan dom, Rathaus, Kertnerstrasse, Přírodovědné muzeum a botanickou zahradu s motýly ve Schmetterlingshaus v Hofburgu.

Protože jsme přijeli do Vídně v čase adventním, neunikly nám také vánoční trhy a krásně vyzdobené centrum Vídně. Vídeňské vánoční trhy přinášejí to nejlepší z tradičního i nového ve sváteční atmosféře a slibují jedinečnou kombinaci imperiální okázalosti a slavnostní dobré nálady: Nejlepšími příklady jsou trhy před zámkem Belvedere či kouzlo adventu na Radničním náměstí.

Neopomenuli jsme také Vánoční trh na náměstí Maria-Theresien-Platz mezi
Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem, které pro žáky umožňovalo vstup zdarma. Vesnička s více než 60 stánky s originálními nápady na dárky a tradičními výrobky uměleckých řemesel lákala k prohlížení i nakupování.

Ve Vídni během dne vysvitlo sluníčko a počasí přálo turistům. Žáci se chovali dle školního řádu, respektovali pokyny pedagogického dohledu a nedošlo k žádným přestupkům.

Účastníci i pedagogický dohled byli spokojeni. Tematický zájezd splnil předem dané cíle.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková


Stáž v Pflegewerk Berlín

Ve dnech od 16. 6 do 27. 6. 2019 proběhla odborná stáž v centru pro seniory Pflegewerk v Berlíně. Praktika se účastnili čtyři žáci 3. ročníků oboru zdravotnický asistent. Stáž byla zaměřena na získávání nových poznatků v ošetřovatelské péči, na procvičování německého jazyka a na poznávání pamětihodností hlavního města Německa.

Žáci pracovali v ranní směně od 6.00 do 13.00 pod vedením odborné učitelky a zabývali se ošetřovatelskou péčí o klienty dle modelu Moniky Krohwinkelové. Součástí jejich praktika byla také sociální aktivizace klientů.

V odpoledních hodinách navštívili žáci tyto památky Berlína – Alexanderplatz, Fernsehturm, světové hodiny, Neptunova kašna, památník holokaustu, hotel Adlon, Brandenburger Tor, Hauptbahnhof, Říšský sněm, ulici Unter den Linden, Siegesäule, Museumsinsel, výlet parníkem po Sprévě, návštěva jezera Wannsee, Plötzensee, Oberbaumbrücke, East Side Gallery, Berlínská zeď, Molecule man, Berlínský dóm, Humboltova univerzita a Tiergarten.

Po ukončení stáže obdrželi žáci certifikát stáže.

« 1 z 3 »

Návštěva Budapešti

V pondělí 17. 12. 2018 v 6.30 ráno vyrazilo od Janáčkova divadla 55 žáků naší školy s pedagogickým doprovodem (Mgr. Veronika Bartošková, Ing. Kristina Hartmanová, Mgr. Jana Soudková) do Budapešti. Všichni jsme se těšili, jelikož Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, výborných a ostrých jídel a zvláštního jazyka.
Do cíle jsme dorazili po jedenácté hodině dopoledne, kde jsme jako první navštívili Gellértův vrch s Citadelou, ze kterého jsme měli celou Budapešť doslova jako na dlani. Poté jsme se autobusem dopravili k obří tržnici, na které to vonělo vůněmi celého světa. Zde jsme dostali rozchod a mohli jsme se podívat po všech stáncích. Poté jsme si již procházkou obešli pár pamětihodností, bohužel do žádné jsme se nepodívali dovnitř, dále naše kroky zamířily okolo hlavních trhů ke katedrále, která byla opravdu famózní. V blízkosti katedrály byly jedny menší trhy, kde bylo mnoho stánků hlavně s občerstvením. Po projití jsme se vrátili zpátky na hlavní trh, kde byl další rozchod. Zde ve stáncích bylo mnoho tradičního koření a suvenýrů. Trhy byly opravdu velké a honosně zdobené. Všem se moc líbily. Poté jsme se procházkou stmívající se Budapeští dostali k parlamentu a pak již k lodi, tou jsme absolvovali plavbu nočním městem, které bylo krásně nasvícené a fotogenické. Po plavbě jsme se již autobusem dostali na místo, kde jsme byli ubytováni.
Další den ráno po tradiční snídani se autobus odebral zpátky do města. Nejprve jsme navštívili Varosliget, což je městský sad, z něhož jsme se již nejstarším metrem Evropy dostali k autobusu. S ním jsme dojeli na hradní vrch. Následovala procházka po oblasti Budínského vrchu, prohlídka Rybářské bašty, popř. chrámu sv. Matyáše a prohlídka starobylých uliček. Zároveň jsme viděli výměnu hradní stráže a příjezd mnoha limuzín s vlivnými muži Maďarska. Odtud jsme se odebrali do bludiště, kde jsme měli najít Drákulu, bohužel se to nikomu nepodařilo, až poté nám průvodkyně řekla, že tam byl jen na chvíli zapůjčen a nyní už zde není.
Po návštěvě labyrintu jsme nasedli do autobusu směr Brno. Předtím jsme ale zastavili v nákupním centru, kde jsme dokoupili zbytek suvenýrů a maďarských pochutin. Do Brna jsme přijeli o půl osmé večer. Z mého pohledu se výlet moc vydařil. 

Zapsala: Klára Hintenausová, 3C


Tematický zájezd do Vídně

Dne 12. prosince 2018 se třída ZA1A a žáci třídy ZA3C zúčastnili tématického zájezdu do Vídně. Během jednodenního zájezdu si prohlédly pamětihodnosti Vídně a procvičili německou i anglickou konverzaci. Žáci navštívili Hofburg, Stephansdom, Rathaus, Kertnerstrasse, Přírodovědné muzeum a botanickou zahradu s motýly ve Smmeterling haus v Hofburgu.
Protože jsme přijeli do Vídně v čase adventním neunikly nám také vánoční trhy a krásně vyzdobené centrum Vídně. Vídeňské vánoční trhy přinášejí to nejlepší z tradičního i nového ve sváteční atmosféře a slibují jedinečnou kombinaci imperiální okázalosti a slavnostní dobré nálady: Nejlepšími příklady jsou trhy před zámkem Belvedere či Kouzlo adventu na Radničním náměstí.
Neopomenuli jsme také Vánoční trh na náměstí Maria-Theresien-Platz mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem, které pro žáky umožňovalo vstup zdarma. Vesnička s více než 60 stánky s originálními nápady na dárky a tradičními výrobky uměleckých řemesel lákala k prohlížení i nakupování.
Přesto, že jsem přijížděli do Vídně se sněhem během dne vysvitlo i sluníčko a počasí přálo turistům.
Žáci se chovali dle školního řádu, respektovali pokyny pedagogického dohledu a nedošlo k žádným přestupkům. Účastníci i pedagogický dohled byli spokojeni. Tématický zájezd splnil předem dané cíle. 

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková


Adventní Drážďany

Adventní čas je vhodný pro rozjímání na krásném místě. Paní profesorka PaedDr. Ivana Laslová proto zorganizovala výjezd do německých Drážďan. Přihlásili se žáci od prvního ročníku po ročník čtvrtý.
V brzkých ranních hodinách 12. prosince žáci spolu s vyučujícími PaedDr. Ivanou Laslovou, Mg. Janou Urbánkovou, Mgr. Zuzanou Bittnerovou a Mgr. Věrou Winklerovou vyjeli. Cesta byla delší, ale byla zpestřena zastávkami a výkladem Mgr. Winklerové.
V Drážďanech proběhla prohlídka historické části města. Všichni měli možnost na vlastní oči vidět Kreuzkirche, Stadtmuseum, Frauenkirche a budovu Semperoper. Mohli si prohlédnout světoznámý Zwinger i projít kolem řeky Labe.
Celou cestu lemovaly vyhlášené vánoční trhy se všemi možnými lahůdkami a lákadly. Málokdo vůni odolal. Žáci si mohli ve volném čase nakoupit i vánoční dárky.
Odjezd do Brna začal v 16 hodin. Přes Německo, hranice a Prahu byl bezproblémový. Situace se však zkomplikovala díky sněžení a havárii kamionu na dálnici D1. Nikdo v tu chvíli netušil, že autobus na ní uvízne až do 5.30 hodin následujícího dne. Vše se ale dá zvládnout, zvládli to i naši cestující.
Kromě návštěvy světoznámého města na Labi, procvičení komunikace v německém jazyce a rychlosti v nakupování tak budou vzpomínat na českou dopravní policii a úklid komunikační tepny. 

Zapsala: Mgr. Věra Winklerová a kol.