Den učitelů 2019

Den učitelů slavíme v České republice 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. I na naší škole se žáci a školní parlament zapojili do tohoto významného dne. Zástupci školního parlamentu rozdávali žákům během dopoledne barevné lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci. Současně tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice (viz foto) a poté byly koordinátory a zástupci školního parlamentu roztříděny do obálek pro jednotlivé učitele. Tyto obálky byly předány osobně učitelům zástupci školního parlamentu. I když se tato akce konala podruhé na naší škole, byli jsme velice mile překvapeni množstvím rozdaných lístečků (viz foto). Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka pro učitele.

Zapsali: Zástupci školního parlamentu