UV lampa na desinfekci rukou

SZŠ Jaselská se snaží o interaktivní výuku; i proto byla do školy zakoupena UV lampa pro kontrolu správné dezinfekce rukou. Žáci se nyní mohou naučit správné a důkladné dezinfekci rukou, která je pro poskytnutí kvalitní ošetřovatelské péče základem. Mají možnost posoudit, jak je pod UV světlem provedená nedbalá dezinfekce (nebo naopak kvalitní) a na které části rukou mají být důslednější.

Jsme velice rádi za další novou pomůcku, která přibyla do našeho inventáře.

Zapsala: PhDr. Milena Spurná