2019/2020

PROJEKT EDISON

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Projekt Edison má záštitu od MŠMT a podporu od Informačního centra OSN v Praze.

Přínosy projektu pro studenty

  • Mezikulturní gramotnost
  • Srovnání různých zemí s ČR (historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.)
  • Motivace ke zlepšení se v angličtině
  • Seznámení se jinými studenty a získání přátel v zahraničí

Hostitelské rodiny

Jako hostitel nebo hostitelská rodina se stáváte součástí krásné myšlenky, snížení všech kulturních a rasových rozdílů v naší civilizaci, a pomáháte tak udělat svět lepším místem. Mimo to může účast na projektu pro vás mít i osobní přínos.

Přínosy hostitelství

  • Zlepšení jazykových dovedností
  • Poznání nových zvyků a cizích kultur
  • Získání přátel ze zahraničí
  • Zpestření běžného týdne
  • Ambasador české kultury

Hostitelské rodiny obvykle ubytovávají stážistu od neděle do neděle. Stážisté vždy přijíždějí v odpoledních až večerních hodinách a AIESEC je zodpovědný za domluvu na čase a způsobu předání dobrovolníka.

Stážisté mohou být na pokoji i se členem rodiny. Nemělo by se však stát, aby dívky byly ubytované na jednom pokoji se staršími chlapci – mohlo by to být pro ně nepříjemné.

Rodiny nemají povinnost zabezpečit stážistům jídlo, ale musí poskytnout přístup do kuchyně, kde jim určí místo na uskladnění jejich potravin.

Hostitelství je zcela zdarma. Po domluvě se stážistou je možnost vytvořit společný program.

Jak to funguje?

První krok je vyplnění přihlášky (https://aiesec.cz/studenti/global-host/). Poté následují tři další fáze, ve kterých vás bude AIESEC po celou dobu podporovat, podávat všechny nutné informace a odpovídat na vaše dotazy.

EDISON na Jaselské

Projekt EDISON bude na naší škole realizován v termínu od 2 .2. – 9- 2. 2020. Kdo bude mít zájem stát se hostitelskou rodinou prosím, kontaktujte mě do konce října.

Mgr. Eva Matějková, Ph.D.


2018/2019

EDISON – EDUCATION. DRIVE. INTERNACIONALITY. STUDENTS. OPPORTUNITY. NETWORK

V týdnu od 17. do 21. září 2018 proběhl na naší škole poprvé projekt EDISON. Projekt byl realizován na základě žádosti žáků ze Školního parlamentu. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace uzavřela smlouvu s agenturou AIESEC a díky tomu byl realizován projekt se zaměřením na mezikulturní vzdělávání. Žáci, učitelé i rodiče byli informováni pomocí informačního systému a webových stránek školy.
Naši žáci tak měli možnost poznat mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit se s jejich zvyky a tradicemi. V rámci tohoto projektu naši školu navštívila skupina šesti vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Prezentace, které žákům naší školy přednášeli, byly předem překontrolovány a schváleny organizací AIESEC, která měla na starosti ubytování a koordinaci žáků po celou dobu jejich pobytu v České republice.

Seznam zahraničních studentů
Anda Apascaritei – Rumunsko
Lucas Xavier – Brazílie
Lamara Japoshvili – Gruzie
Maria Smirnova – Rusko
Ali Al-Rufaye – Jordánsko
Togzhan Shaptayeva – Kazachstán

Projekt byl uspořádán ve spolupráci s AIESEC, mezinárodní studentskou organizací, která se zaměřuje na rozvoj mladých lidí. Organizace AIESEC usiluje v rámci projektu EDISON o prolomení prohlubující se mezikulturní bariéry.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty projekt oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. (převzato ze stránek AIESEC).

Průběh projektu
V pondělí 17. 9. 2018 proběhlo slavností zahájení se stážisty, vedením školy a zástupci žáků z jednotlivých tříd. Nejprve stážisty přivítala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková, následně se žákům školy postupně představili všichni stážisti. Následovala prezentace připravená Mgr. Evou Matějkovou, Ph.D. „Welcome to the Czech Republic“, ve které byly stážistům představeny geografické údaje ČR, místní kulturní památky UNESCO, přírodní parky, zajímavá místa Brna a jižní Moravy. Po slavnostním zahájení následovaly prezentace stážistů dle připraveného harmonogramu. Po celý týden se o stážisty vzorně starali žáci ze 3.L Simona Hrabovská, Eva Květoňová, Jakub Kříž, Tereza Plačková, Kristýnka Skulová Denisa Valíková.
Během celého týdne navštěvovali zahraniční stážisté všechny třídy a°představovali žákům zvyky, tradice a zajímavosti své země. Každý z nich měl k dispozici 25 vyučovacích hodin. Stážisté měli připraveny prezentace na tato témata: Systém zdravotní péče (The healthcare system), Kultura a tradice (Culture and traditions), Cestování – zajímavá místa (Travelling – places of interest), Vzdělávací systém (Educational system). Žáci měli možnost diskutovat se stážisty o všech těchto tématech a tím procvičovat své komunikační dovednosti v angličtině.

Conversation Cafe
Ve středu 19. 9. 2018 po vyučování proběhlo neformální setkání stážistů se žáky naší školy. Žáci pro stážisty napekli tradiční české sladké pečivo a v neformálním prostředí diskutovali a zároveň procvičovali angličtinu. Akce probíhala ve dvou učebnách a celkem se jí zúčastnilo 50 žáků naší školy.

Global Village
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 proběhla v suterénu akce s názvem Global Village. Stážisti se převlékli do tradičních národních obleků a prezentovali svoji zemi. K dispozici bylo i drobné pohoštění, kterým stážisté prezentovali národní kuchyni dané země. Během velké přestávky roztančili žáci chodbu a myšlenka, že země je jen jedna vesnice byla naplněna.

Zpracovala Mgr. Eva Matějková, Ph.D.

« 1 z 2 »