ODBORNÁ KONFERENCE OŠETŘOVATELSTVÍ

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní“

Pomoc, podpora a péče nejen v období Covid 19

Dne 14. dubna 2021 se uskutečnila již II. on-line celostátní odborná konference ošetřovatelství, pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci musela tato konference opět proběhnout on-line formou. Pořadatelem se stala Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace.

Úvodním slovem on-line akci zahájila a přivítala všechny přihlášené ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Mezi vzácnými hosty byli:

Mgr. Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a chytrého regionu
RNDr. Hana Slobodníková, vedoucí oddělení odboru školství, oddělení vzdělávání
Mgr. Lucien Rozprým, zástupce JMK, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit a hlavní manažer projektu IKAP JMK II
Ing. Pavel Fiedler, odborný garant aktivit projektu, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit

PhDr. Číková předala slovo panu Mgr. Jiřímu Nantlovi. Pan náměstek velmi pozitivně zhodnotil pořádání této akce v současné době a práci v rámci celého projektu.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství. V úvodu seznámila všechny účastníky s pravidly a organizací akce. Celkem bylo on-line přihlášeno 101 pedagogů ze zmíněných škol
a žáci z přihlášených zdravotnických škol. Po každé přednášce měli přihlášení možnost pokládat přednášejícímu otázky pomocí chatu. Této možnosti bylo u každé přednášky hojně využito.

 

Organizátoři akce se snažili získat pro tuto konferenci zajímavé a přínosné přednášky, podařilo se oslovit i uznávané a známé osobnosti.

 

Přednášející a téma jejich výstupu:

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Téma: Vize z krize

 

Bc. Yvona Grünwaldová, FN Brno, všeobecná sestra, KARIM – ORIM II.

Téma: Naše zkušenost s morbidně obézním pacientem

 

MUDr. Kateřina Fialová, PhD., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Téma: Miminka do dlaně

 

Mgr. Monika Antonová, FN Brno, chirurgická klinika, stomická sestra

Téma: Komplexní péče o pacienta se stomií ve stomické poradně

 

MUDr. Jan Richter, Nemocnice Milosrdných bratří, lékař interního oddělení

Téma: COVID 19

 

MUDr. Radkin Honzák, CSc., český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog

Téma: Strategie přežití z pohledu psychiatra

 

Konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí ošetřovatelství a medicíny.

Všichni účastníci obdrželi emailem potvrzení o účasti a vyhodnotili evaluační dotazník, který se zaměřil na zhodnocení jednotlivých přednášek, technického zajištění a návrhy témat pro další konference.

Celý realizační tým v čele s ředitelkou školy PhDr. Zuzanou Číkovou má velkou radost, že se tato akce vydařila a přinesla všem zúčastněným pohodu, energii a naději v lepší zítřky v této nelehké době.

 

V Brně dne 19. 4. 2021

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)


Odborná konference ošetřovatelství – Zajímavosti a novinky v ošetřovatelství v době pandemie COVID-19

Dne 17. února 2021 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství, pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
  • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
  • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
  • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
  • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
  • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
  • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
  • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci musela tato konference proběhnout online formou. Pořadatelem se stala Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Pro celý její organizační tým to byla nová zkušenost a výzva zajistit technické vybavení, přenos informací a celou organizaci této akce v online prostředí.

Úvodním slovem online akci zahájila a přivítala všechny přihlášené ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo panu Mgr. Lucienu Rozprýmovi, zástupci JMK (odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit a hlavní manažer projektu IKAP JMK II). Ten zhodnotil současnou situaci při pořádání takovýchto akcí a ocenil aktivitu a snahu celého realizačního týmu SZŠ Brno, Jaselská, p.o.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství. V úvodu seznámila všechny účastníky s pravidly a organizací akce. Celkem bylo online přihlášeno 82 pedagogů ze zmíněných škol a žáci 4. ročníku oboru zdravotnický asistent. Přihlášení měli možnost pokládat přednášejícímu otázky pomocí chatu.

Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí ošetřovatelství, péče o nemocné v této nelehké době pandemie onemocnění COVID – 19. Akce získala i velmi pozitivní hodnocení od přihlášených účastníků, které vyplynulo z evaluačního dotazníku.

Velké díky patří celému realizačnímu týmu v čele s ředitelkou školy PhDr. Zuzanou Číkovou a odborným garantem COV Mgr. Janou Váňovou.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)

Zahájení konference ošetřovatelství

PhDr. Jana Toufarová – Cévní postupy z pohledu sestry

Bc. Ladislava Chanovická – Ergoterapie

Bc. Lucie Adámková – Zajímavosti z rehabilitačního ošetřovatelství

Mgr. Dana Machátová – Pacient s COVID-19 na operačním sále

Mgr. Tomáš Novotný – Očkovací centrum z pohledu administrátora

Bc. Yvona Grünwaldová – COVID-19 z pohledu sestry v intenzivní péči


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Pozvanka2-page-001-724x1024.jpg.