NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A VEDOUCÍCH ODBORNÝCH VYUČUJÍCÍCH

Ve čtvrtek dne 13. 1. 2022 se konalo v pořadí již 3. neformální setkání ředitelů a vedoucích odborných vyučujících z partnerských škol, zapojených do Centra odborného vzdělávání pro zdravotnictví, realizovaného v rámci projektu iKAP JMK II. Setkání se zúčastnil také
Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí odboru školství a hlavní manažer projektu. Celým programem provázela a koordinovala jej Mgr. Jana Váňová, garantka centra, prostřednictvím připravené prezentace, v rámci které vystoupili všichni členové organizačního týmu v čele s p. ředitelkou, která setkání zahájila úvodním slovem. Hlavní myšlenkou a cílem setkání bylo shrnutí aktivit a činnosti za poslední období, pozvánka na workshop „Bolest v paliativní péči“ a pozvánka na zapojení se do výuky v simulačním centru. Všem účastníkům byly předány instrukce, jakým způsobem se mají přihlásit, chtějí-li se workshopu nebo výuky zúčastnit. Dále jim byl předán bulletin a ukázána simulační místnost s hlavními modely, pomůckami a trenažery. V rámci setkání byly také všichni požádáni, aby na svých webových stránkách škol uvedli své zapojení do projektu. Při té příležitosti jim garantka ukázala webové stránky naši školy s aktivními odkazy a jejich možnost využití ve vlastní výuce.

Celé setkání probíhalo v příjemné, klidné a přátelské atmosféře.

Zapsala Mgr. Bc. Jana Soudková

 

 

Přehled účastníků setkání

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit, hlavní manažer projektu iKAP JMK II.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

Mgr. Jana Váňová, odborný garant COV pro zdravotnictví, zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o.

Bc. Kateřina Mráziková, DiS., finanční manažerka COV

Mgr. Martina Cahová, metodik simulačního centra pro ošetřovatelství, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Mgr. Helena Čermáková, metodik odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Mgr. Bc. Jana Soudková, metodik odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Ing. Šárka Kamenská, ředitelka Střední manažerské a zdravotnické školy Břeclav

Mgr. Jitka Vojtová, odborná vyučující Střední manažerské a zdravotnické školy Břeclav

Mgr. Anna Kotvrdová, odborná vyučující Církevní střední zdravotnické školy Grohova

Mgr. Jiří Votoček, garant oboru všeobecná zdravotní sestra, Vyšší odborné a střední zdravotnické školy Boskovice

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D., Metodická vedoucí odborných předmětů a vedoucí učitelka odborných praxí pro zdravotnické obory, Střední zdravotnické školy Evangelické Brno

Mgr. Greiffeneggová Liana, ředitelka Vyšší odborné zdravotnické školy Brno

Mgr. Jirešová Zuzana, odborná vyučující Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy Vyškov

RNDr. Klement Václav, ředitel Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy Vyškov

Mgr. Peřinová Ivana, zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy Znojmo, p. o.

 

Neformální setkání vedoucích pracovníků COV ve zdravotnictví 13. 1. 2022

Bulletin 3

Bulletin 4NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Dne 17. června 2021 se uskutečnilo neformální setkání vedoucích odborných pracovníků zapojených do Centra odborného vzdělávání ve zdravotnictví v rámci projektu IKAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.
Neformální setkání zahájila a všechny zúčastněné přivítala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo Mgr. Hynku Nespěšnému, vedoucímu odboru školství Krajského úřadu JMK. V úvodu odborný garant COV Mgr. Jana Váňová seznámila všechny účastníky s programem setkání. Dále představila bulletin COV, který vytvořila Mgr. Bc. Jana
Soudková. Všichni účastníci setkání obdrželi bulletin v tištěné formě.

Poté následovaly prezentace:
Mgr. Jana Váňová – úvod, realizace a rekonstrukce simulační místnosti COV
Mgr. Martina Cahová – odborné konference
Mgr. Helena Čermáková – odborné workshopy
Mgr. Bc. Jana Soudková – zpracování statistiky COV

Realizační tým si připravil i prohlídku školy, která byla zahájena v simulační místnosti, a poté účastníci setkání navštívili i další odborné učebny (první pomoc, ošetřovatelství, psychologie, fyzika a další prostory školy).
Diskutovalo se i o harmonogramu následujícího školního roku 2021/2022, školy zapojené do COV mohou své náměty zaslat odbornému garantovi COV do 30. 6. 2021.

V Brně dne 17. 6. 2021
Zapsala: Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV)

« z 2 »

Setkání 5. 11. 2020

Bulletin I

Centrum odborného vzdělávání – prezentace