Setkání 5. 11. 2020

Bulletin I

Centrum odborného vzdělávání – prezentace


NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Dne 17. června 2021 se uskutečnilo neformální setkání vedoucích odborných pracovníků zapojených do Centra odborného vzdělávání ve zdravotnictví v rámci projektu IKAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.
Neformální setkání zahájila a všechny zúčastněné přivítala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo Mgr. Hynku Nespěšnému, vedoucímu odboru školství Krajského úřadu JMK. V úvodu odborný garant COV Mgr. Jana Váňová seznámila všechny účastníky s programem setkání. Dále představila bulletin COV, který vytvořila Mgr. Bc. Jana
Soudková. Všichni účastníci setkání obdrželi bulletin v tištěné formě.

 

Poté následovaly prezentace:
Mgr. Jana Váňová – úvod, realizace a rekonstrukce simulační místnosti COV
Mgr. Martina Cahová – odborné konference
Mgr. Helena Čermáková – odborné workshopy
Mgr. Bc. Jana Soudková – zpracování statistiky COV

 

Realizační tým si připravil i prohlídku školy, která byla zahájena v simulační místnosti, a poté účastníci setkání navštívili i další odborné učebny (první pomoc, ošetřovatelství, psychologie, fyzika a další prostory školy).
Diskutovalo se i o harmonogramu následujícího školního roku 2021/2022, školy zapojené do COV mohou své náměty zaslat odbornému garantovi COV do 30. 6. 2021.

V Brně dne 17. 6. 2021
Zapsala: Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV)

« z 2 »