Projekt „Škola podporující zdraví“

Plán projektu je vypracován na období od školního roku 2015/2016 do konce školního roku 2018/2019. Ve školním roce 2017/2018 jsme navázali na předešlý školní rok. Vytvářeli podnětné prostředí pro žáky, zveřejňovali jsme jejich práce ve školní časopise Jaselský kurýr a podporovali jsme jejich účast v soutěžích. Byly upraveny prostory bývalé kantýny, byla zahájena sanace suterénu. Žáci mají možnost sledovat různé změny, plánované akce a aktuality v Informačním systému v každém patře školy. Pokračovala modernizace kabinetů a tříd. Žáci byli zapojeni do projektu Mléko do škol – Laktea o.p.s. Ve školní knihovně jsou archivovány výstupy ze soutěží a maturitní práce žáků lycea pro studijní účely. Pravidelně probíhají schůzky Školního parlamentu. Žáci jsou zapojováni i do projektů např. Žáci píší noviny nebo Vyslanci do škol. Dále jsou připravováni na taneční a hudební vystoupení.

V rámci projektu Škola podporující zdraví proběhly projektové dny:
Adaptační den 1. ročníků
Sportovní den 2. ročníků
Den zdraví
Nekuřácký den
Celostátní soutěž první pomoci
Environmentální den