Školní kolo soutěže v psychologii

Dne 22.2. 2022 proběhlo školní kolo psychologické olympiády na téma: „Setkání s radostí.“ Soutěž se konala v odborné učebně psychologie.

Své práce představilo 8 žáků ze třetích ročníků oborů praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Podporu soutěžícím osobně vyjádřila paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony žáků hodnotila odborná porota:

Mgr. Iva Lambova

Mgr. Lenka Čadová

Mgr. Blanka Petříková

Výsledky:

  1. místo: Kateřina Nentvichová (3.B)
  2. místo: Matěj Zourek (3.C)
  3. místo: Markéta Pokorná (3.L)

 

Žákyně, která obsadila 1. místo, bude školu reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 16. března 2022 v budově Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově. Děkujeme všem soutěžícím a jejich učitelům předmětu psychologie.

Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Školní poradenské pracoviště, SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace

 

Zapsala: Mgr. Dagmar Procházková (předsedkyně MS PSL)