Termíny maturitní zkoušky – jaro 2020 (profilová část)

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky matematika+ – jarní zkušební období 2020 (příloha 1)

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky matematika+ – jarní zkušební období 2020 (příloha 2)


Více informací na:
https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/371-msmt-stanovilo-konkretni-terminy-konani-didaktickych-testu-a-pisemnych-praci-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2020