Termíny maturitní zkoušky – jaro 2020 (profilová část)

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky matematika+ – jarní zkušební období 2020 (příloha 1)

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky matematika+ – jarní zkušební období 2020 (příloha 2)

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020


Více informací na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar