Výsledky literární soutěže 2020/2021

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již pojednadvacáté. Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali i tentokrát ze 3 témat. Letos se zúčastnilo celkem 8 autorek z oboru ZL a PS. Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování. Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 2 – úvaha „Nejdůležitější okamžik v mém životě“, které si vybralo 6 žákyň. Z příspěvků k tomuto tématu porotu zaujala zejména práce Kristýny BLECHOVÉ z 1.L. Kristýna psala o tom, že každý okamžik může být krásný, když si ho krásným uděláme. Žákyně Barbora KYJOVSKÁ a Tereza MACKŮ si vybraly citát „Svět je tuze malý a o náhody tu není nouze.“ (Z. Svěrák, Lotrando a Zubejda) a nechaly se jím inspirovat k vypravování. Bára Kyjovská (žákyně 2.D) dramaticky zachytila setkání své postavy – indiánské dívky Lupu Tuta s vlky. Tereza Macků (žákyně 3.L) zase velmi působivě vyprávěla o štěstí v neštěstí.

Ocenění za literární dílo:

1. místo Tereza MACKŮ (3.L) knižní poukázka v hodnotě 400 Kč 2. místo Barbora KYJOVSKÁ (2.D) knižní poukázka v hodnotě 300 Kč 3. místo Kristýna BLECHOVÁ (1.L) knižní poukázka v hodnotě 200 Kč

Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků dne 12. 5. 2021.

VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME!

Zapsala: Mgr. Lada Opravilová za vyučující ČJL