Celostátní odborná konference ošetřovatelství – Pediatrie

Odborná konference zahájena 9:00 hod. úvodním slovem ředitelky školy PhDr. Zuzanou Číkovou a celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství.
Úvodem přednesla vrchní sestra Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Bohunice velice zajímavou přednášku na téma Popáleniny u dětí. Fotografie popálených dětí následkem úrazu na nás hluboce zapůsobily. Další neméně zajímavou prezentaci nazvanou Desatero sestry v péči o dítě s diabetem mellitem uvedla staniční sestra odd. 48 Dětské nemocnice FN Brno. MUDr. Jan Máchal, lékař z Dětské nemocnice FN Bohunice, hematologického oddělení, přednesl přednášku na téma Poruchy koagulace u dětí. Specifická problematika onemocnění hemofílií zaujala svým odborným obsahem a zajímavostmi z této oblasti.
Přímo detektivní rozuzlení nám se svým příspěvkem Přála bych si kojit, ale… připravila MUDr. Beáta Bajáková, lékařka Dětské nemocnice, chirurgické kliniky FN Bohunice. Představení vzácné diagnózy bylo velmi zajímavé. Život s cystickou fibrózou si pro nás připravila Mgr. Ingrid Janková, dětská sestra odd. 69 FN Bohunice. Přednášku doplňovaly výpovědi pacientů s cystickou fibrózou.
Následovala přestávka na občerstvení a pustili jsme se do odpoledního celku, který zahajovala Naďa Svobodová, sestra z kožního odd. 67 Dětské nemocnice FN Bohunice. Své bohaté sesterské zkušenosti na kožním oddělení nám prezentovala a doplnila spoustou zajímavých fotodokumentací z praxe. Na samý závěr konference byla velice zajímavá přednáška Mgr. Michaely Malé, staniční sestry chirurgického a ortopedického odd. 16 Dětské nemocnice FN Bohunice, na téma Ortopedické vývojové vady. Také tato přednáška byla doplněna bohatou fotodokumentací. Po každé přednášce následovala bohatá diskuze a účinkující se rádi podělili o své mnohaleté zkušenosti a o novinky v medicínských oborech.
Celostátní konference ze zúčastnilo 31 odborných učitelek a třída ZA 2.C. Konference se setkala s velkým ohlasem jak u odborných učitelek, tak i u žáků naší školy.

Zapsala: Mgr. Jitka Vyhňáková


Celostátní odborná konference ošetřovatelství – PNEUMOLOGIE

Dne 6. února 2019 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství na téma „Pneumologie.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy, SZŠ VOŠZ Znojmo, CSZŠ Grohova, SZŠ Jihlava a zdravotnický personál z FN USA, Úrazové nemocnice a třídy 4C, 4V, 5V oboru zdravotnický asistent, 3L oboru zdravotnické lyceum.

Pozvání přijali následující odborníci:
MUDr. Rastislav Šimek, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Ivana Bobovská – vedoucí sestra endoskopického sálu a centra pro závislé na tabáku, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Andrea Šrámková – všeobecná sestra endoskopického sálu a centra pro závislé na tabáku, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Mgr. Jaroslava Vargová, Úrazová nemocnice Brno, ARO

Závěr konference byl věnován workshopu na téma Diagnostika a léčba závislosti na tabáku. Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z oblasti onemocnění plic, v diagnostice a léčbě.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)