Titul Jméno a příjmení Předměty Třídní Email
Mgr. Dominika Babáková Odborná učitelka 4.A dbabakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Veronika Bartošková * Odborná učitelka 4.D vbartoskova@szs-jaselska.cz
Mgr. Eva Bedřichová Odborná učitelka   ebedrichova@szs-jaselska.cz
Mgr. Zuzana Bittnerová Odborná učitelka 4.C zbittnerova@szs-jaselska.cz
Mgr. Gabriela Brtníková * Všeobecná učitelka   gbrtnikova@szs-jaselska.cz
Mgr. Lenka Čadová Odborná učitelka 2.S lcadova@szs-jaselska.cz
Mgr. Martina Cahová Odborná učitelka   mcahova@szs-jaselska.cz
Mgr. Václav Cetl Všeobecný učitel   vcetl@szs-jaselska.cz
Mgr. Helena Čermáková Odborná učitelka   hcermakova@szs-jaselska.cz
Mgr. et Mgr. Lenka Čermáková Všeobecná učitelka   lcermakova@szs-jaselska.cz
PhDr. Zuzana Číková Odborná učitelka   zcikova@szs-jaselska.cz
Ing. Dita Desová Všeobecná učitelka 1.S ddesova@szs-jaselska.cz
Mgr. Radmila Dobrovolná Všeobecná učitelka   rdobrovolna@szs-jaselska.cz
Mgr. Svatava Dufková Odborná učitelka 2.C sdufkova@szs-jaselska.cz
Mgr. Romana Dvořáková Všeobecná učitelka 3.B rdvorakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Hana Dvořáková Odborná učitelka   hdvorakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Eva Floriánová Všeobecná učitelka 3.L eflorianova@szs-jaselska.cz
Ing. Jan Grepl Všeobecný učitel   jgrepl@szs-jaselska.cz
Mgr. Viorika Hanáková Všeobecná učitelka   vhanakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Romana Hanušová Odborná učitelka 1.A rhanusova@szs-jaselska.cz
Ing. Bc. Kristina Hartmanová Odborná učitelka 3.A khartmanova@szs-jaselska.cz
Mgr. Dana Hauserová Odborná učitelka   dhauserova@szs-jaselska.cz
Mgr. Zuzana Horynová Všeobecná učitelka 2.D zhorynova@szs-jaselska.cz
Mgr. Ondřej Horyna Všeobecný učitel   ohoryna@szs-jaselska.cz
Mgr. Lubomír Hrabal Všeobecný učitel   lhrabal@szs-jaselska.cz
Mgr. Blanka Janiczková Všeobecná učitelka 1.LA bjaniczkova@szs-jaselska.cz
Mgr. Ingrid Janková Odborná učitelka 1.V ijankova@szs-jaselska.cz
Bc.  Hana Kaštan Odborná učitelka   hkastan@szs-jaselska.cz
Mgr. Hana Kašparovská Odborná učitelka 4.B hkasparovska@szs-jaselska.cz
Mgr. Zuzana Klimešová Všeobecná učitelka   zklimesova@szs-jaselska.cz
Mgr. Zuzana Kratochvílová Všeobecná učitelka 3.D zkratochvilova@szs-jaselska.cz
Mgr. Barbora Kráčmanová Všeobecná učitelka   bhavlenova@szs-jaselska.cz
Mgr. Iva Křesťanová Odborná učitelka   ikrestanova@szs-jaselska.cz
Mgr. Kristýna Kyseláková Odborná učitelka 3.S kkyselakova@szs-jaselska.cz
PaedDr. Ivana Laslová Všeobecná učitelka 4.S ilaslova@szs-jaselska.cz
Mgr. Iva Lambova Odborná učitelka 4.L ilambova@szs-jaselska.cz
Mgr. Bc. Michaela Madudová Odborná učitelka 2.Vb mmadudova@szs-jaselska.cz
Mgr. Jana Marounková Odborná učitelka   jmarounkova@szs-jaselska.cz
Mgr.,Ph.D Eva Matějková * Všeobecná učitelka   ematejkova@szs-jaselska.cz
Mgr. Lucie Mlynářová Všeobecná učitelka   lmlynarova@szs-jaselska.cz
Mgr. Jaroslav Mikyna Všeobecný učitel   jmikyna@szs-jaselska.cz
Mgr. Peter Milčák Všeobecný učitel   pmilcak@szs-jaselska.cz
Mgr. Vanda Mrkosová Všeobecná učitelka 1.B vmrkosova@szs-jaselska.cz
Mgr. Lenka Neumanová Odborná učitelka 2.B lneumanova@szs-jaselska.cz
Mgr. Tomáš Novotný Všeobecný učitel   tnovotny@szs-jaselska.cz
Mgr. Lada Opravilová Všeobecná učitelka 1.LB lopravilova@szs-jaselska.cz
Mgr. Ondřej Otava Odborný učitel   ootava@szs-jaselska.cz
Mgr. Hana Ondrášková Všeobecná učitelka 1.C hondraskova@szs-jaselska.cz
Mgr Soňa Pazourková Všeobecná učitelka 2.L spazourkova@szs-jaselska.cz
Mgr. Jan Pejpek Všeobecný učitel   jpejpek@szs-jaselska.cz
Mgr. Blanka Petříková Odborná učitelka 2.A bpetrikova@szs-jaselska.cz
Mgr. Dagmar Procházková Odborná učitelka   dprochazkova@szs-jaselska.cz
Mgr. Ludmila Sapáková Odborná učitelka   lsapakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Vendula Soldánová * Odborná učitelka   vsoldanova@szs-jaselska.cz
Mgr. Bc. Jana Soudková Odborná učitelka   jsoudkova@szs-jaselska.cz
PhDr. Milena Spurná Odborná učitelka   mspurna@szs-jaselska.cz
PhDr. Jiřina Svobodová Odborná učitelka   jsvobodova@szs-jaselska.cz
Mgr. Pavla Šejnoha Jaklová Odborná učitelka   pjaklova@szs-jaselska.cz
Mgr. Kateřina Škrháková Všeobecná učitelka   kskrhakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Barbora Švrčková Všeobecná učitelka 1.D bsvrckova@szs-jaselska.cz
Mgr. Helena Šťastná Všeobecná učitelka   hstastna@szs-jaselska.cz
Mgr. Simona Valošková Všeobecná učitelka   svaloskova@szs-jaselska.cz
Mgr. Petra Valovičová Všeobecná učitelka   pvalovicova@szs-jaselska.cz
Mgr. Elena Vasina Všeobecná učitelka   evasina@szs-jaselska.cz
Mgr. Jana Váňová Odborná učitelka   jvanova@szs-jaselska.cz
Ing. Eva Vašutová Všeobecná učitelka   evasutova@szs-jaselska.cz
Mgr. Jakub Veselý Všeobecný učitel   jvesely@szs-jaselska.cz
Mgr. Iveta Vilímová Všeobecná učitelka   ivilimova@szs-jaselska.cz
Mgr. Jitka Vyhňáková Odborná učitelka   jvyhnakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Věra Winklerová Všeobecná učitelka 3.C vwinklerova@szs-jaselska.cz
Mgr. Pavla Zamykalová Odborná učitelka 3.Vb pzamykalova@szs-jaselska.cz
Mgr. Alexandra Žáková Odborná učitelka   azakova@szs-jaselska.cz
Mgr. Miloslava Živná Odborná učitelka   mzivna@szs-jaselska.cz

* Vyučující je aktuálně na mateřské resp. rodičovské dovolené


Externí pedagogové

TitulJméno a příjmeníPředmětyTřídníEmail
Mgr.Jana CahováOdborná učitelkajcahova@szs-jaselska.cz
PhDr.Jana ToufarováOdborná učitelkajtoufarova@szs-jaselska.cz