2019/2020

EDUCATION. DRIVE. INTERNACIONALITY. STUDENTS. OPPORTUNITY. NETWORK

V týdnu od 3. do 7. února 2020 proběhl na naší škole projekt EDISON se zaměřením na mezikulturní vzdělávání. Naši žáci tak měli možnost poznat mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit se s jejich zvyky a tradicemi. V rámci tohoto projektu naši školu navštívila skupina pěti vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Prezentace, které studentům naší školy přednášeli, byly předem překontrolovány a schváleny organizací AIESEC, která měla na starosti koordinaci studentů po celou dobu jejich pobytu v České republice.

Projekt byl uspořádán ve spolupráci s AIESEC, mezinárodní studentskou organizací, která se zaměřuje na rozvoj mladých lidí. Organizace AIESEC usiluje v rámci projektu EDISON o prolomení prohlubující se mezikulturní bariéry.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty projekt oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného (převzato ze stránek AIESEC).

Stážisté byli letos poprvé ubytováni také v hostitelských rodinách. Ubytování jim nabídly žáci 2.L. Díky tomu vznikla nová přátelství a žáci získaly možnost intenzivně komunikovat v anglickém jazyce po celý týden. Naši žáci na oplátku dostaly pozvání do domovů svých hostů – stážistů.

Průběh projektu

V pondělí 3. 2. 2020 proběhlo slavností zahájení se stážisty, vedením školy a zástupci žáků z jednotlivých tříd. Nejprve stážisty přivítala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková, následně se studentům školy postupně představili všichni stážisté. Následovaly prezentace studentů naší školy:

  • „Brno The City Where we Study“ Pavlína Maruštíková 4.L,
  • „Czech Republic“ Klára Valtošová 3.L,
  • „Czech Holidays“ Mia Bořecká, Lukáš Hochman, Simona Kouřilová 1.L.

Po slavnostním zahájení následovaly prezentace stážistů dle připraveného harmonogramu. Po celý týden se o stážisty vzorně starali žáci z 2.L Anna Fejerová, Aneta Fialová, Zuzana Heinzová, Sára Jančaříková, Martin Koncový, Tereza Macků, Filip Novotný, Nikola Ožvoldíková a ze 3.L Soňa Dohnalová, Linda Khadashová, Misha Tučníků, Daniela Uherková, Klára Valtošová.

Během celého týdne navštěvovali zahraniční stážisté všechny třídy a představovali žákům zvyky, tradice a zajímavosti svých zemí. Každý z nich měl k dispozici 25 vyučovacích hodin. Stážisté měli připraveny prezentace na tato témata: Systém zdravotní péče (The healthcare system), Kultura a tradice (Culture and traditions), Cestování – zajímavá místa (Travelling – places of interest), Vzdělávací systém (Educational system), Senioři v mé zemi (Seniors in my Country). Studenti měli možnost diskutovat se stážisty o všech těchto tématech a tím procvičovat své komunikační dovednosti v angličtině.

Projekt EDISON se spojil s projektem Šablony II. Díky tomuto spojení měli žáci čtvrtých ročníků a třída 2.L možnost strávit pět hodin s jedním stážistou a podrobně prodiskutovat všechna připravená témata. Stážisté se žáky probírali i podrobnosti přístupu k seniorům v jednotlivých zemích. Tím byla plněna účast na projektu Světová škola v mezinárodním měřítku.

Global Village

V úterý 4. 2. 2020 po vyučování proběhlo neformální setkání stážistů se žáky naší školy. Žáci pro stážisty napekli tradiční české sladké pečivo a v neformálním prostředí diskutovali a zároveň procvičovali angličtinu. Akce probíhala v učebně 59 a celkem se jí zúčastnilo 50 žáci naší školy.

V rámci akce s názvem Global Village se stážisté převlékli do tradičních národních obleků a prezentovali svoji zemi. K dispozici bylo i drobné pohoštění, kterým stážisté prezentovali národní kuchyni dané země. Během akce se žáci vystřídali u stolů stážistů a prodiskutovali kulturní, přírodopisné, politické, náboženské i jiné zajímavosti daných zemí.

Ples školy

Na konci týdne stážisté dostali od SRPD hrníček s logem města Brna, aby jim připomínal chvíle prožité na naší škole. Byli také pozváni paní ředitelkou na ples SRPD, který se konal v hotelu Voroněž 7. 2. 2020. Během plesu stážisté zhlédli řadu krásných vystoupení žáků naší školy. Ples byl pro ně nevšední podívanou a příjemným zakončením celého pobytu na naší škole.

Zpracovala: Mgr. Eva Matějková, Ph.D.

« z 3 »

2018/2019

EDISON – EDUCATION. DRIVE. INTERNACIONALITY. STUDENTS. OPPORTUNITY. NETWORK

V týdnu od 17. do 21. září 2018 proběhl na naší škole poprvé projekt EDISON. Projekt byl realizován na základě žádosti žáků ze Školního parlamentu. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace uzavřela smlouvu s agenturou AIESEC a díky tomu byl realizován projekt se zaměřením na mezikulturní vzdělávání. Žáci, učitelé i rodiče byli informováni pomocí informačního systému a webových stránek školy.
Naši žáci tak měli možnost poznat mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit se s jejich zvyky a tradicemi. V rámci tohoto projektu naši školu navštívila skupina šesti vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Prezentace, které žákům naší školy přednášeli, byly předem překontrolovány a schváleny organizací AIESEC, která měla na starosti ubytování a koordinaci žáků po celou dobu jejich pobytu v České republice.

Seznam zahraničních studentů
Anda Apascaritei – Rumunsko
Lucas Xavier – Brazílie
Lamara Japoshvili – Gruzie
Maria Smirnova – Rusko
Ali Al-Rufaye – Jordánsko
Togzhan Shaptayeva – Kazachstán

Projekt byl uspořádán ve spolupráci s AIESEC, mezinárodní studentskou organizací, která se zaměřuje na rozvoj mladých lidí. Organizace AIESEC usiluje v rámci projektu EDISON o prolomení prohlubující se mezikulturní bariéry.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty projekt oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. (Převzato ze stránek AIESEC).

Průběh projektu
V pondělí 17. 9. 2018 proběhlo slavností zahájení se stážisty, vedením školy a zástupci žáků z jednotlivých tříd. Nejprve stážisty přivítala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková, následně se žákům školy postupně představili všichni stážisti. Následovala prezentace připravená Mgr. Evou Matějkovou, Ph.D. „Welcome to the Czech Republic“, ve které byly stážistům představeny geografické údaje ČR, místní kulturní památky UNESCO, přírodní parky, zajímavá místa Brna a jižní Moravy. Po slavnostním zahájení následovaly prezentace stážistů dle připraveného harmonogramu. Po celý týden se o stážisty vzorně starali žáci ze 3.L Simona Hrabovská, Eva Květoňová, Jakub Kříž, Tereza Plačková, Kristýnka Skulová Denisa Valíková.
Během celého týdne navštěvovali zahraniční stážisté všechny třídy a°představovali žákům zvyky, tradice a zajímavosti své země. Každý z nich měl k dispozici 25 vyučovacích hodin. Stážisté měli připraveny prezentace na tato témata: Systém zdravotní péče (The healthcare system), Kultura a tradice (Culture and traditions), Cestování – zajímavá místa (Travelling – places of interest), Vzdělávací systém (Educational system). Žáci měli možnost diskutovat se stážisty o všech těchto tématech a tím procvičovat své komunikační dovednosti v angličtině.

Conversation Cafe
Ve středu 19. 9. 2018 po vyučování proběhlo neformální setkání stážistů se žáky naší školy. Žáci pro stážisty napekli tradiční české sladké pečivo a v neformálním prostředí diskutovali a zároveň procvičovali angličtinu. Akce probíhala ve dvou učebnách a celkem se jí zúčastnilo 50 žáků naší školy.

Global Village
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 proběhla v suterénu akce s názvem Global Village. Stážisti se převlékli do tradičních národních obleků a prezentovali svoji zemi. K dispozici bylo i drobné pohoštění, kterým stážisté prezentovali národní kuchyni dané země. Během velké přestávky roztančili žáci chodbu a myšlenka, že země je jen jedna vesnice byla naplněna.

Zpracovala Mgr. Eva Matějková, Ph.D.

« z 2 »