XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

Ve dnech 10. a 11. června 2019 proběhl na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci, XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Soutěž byla rozhodnutím č. 0105/8/SOU/2019 dotována z MŠMT. Soutěž zahájila v 9.00 hod. PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Jaselská. Zahájení XXIV. ročníku Celostátní soutěže první pomoci se zúčastnila JUDr. Jana Pejchalová, radní Jihomoravského kraje, a další významní hosté. Soutěžilo 32 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a 1 družstvo ze Slovenska ze zdravotnické školy v Trenčíně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie středních a kategorie vyšších zdravotnických škol. Celostátní soutěž první pomoci probíhala ve dvou dnech. Každý rok se snažíme o inovaci soutěže a aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Hodnotící tříčlenná komise byla složena z řad lékařů, záchranářů, zdravotníků a z odborných pedagogů. Soutěžní družstva musela projít stanovišti umístěnými na Obilním trhu, v parku pod Špilberkem, v hudebním klubu Music LAB na Opletalově ulici, ale také ve sklepních prostorách naší školy na ulici Jaselská. Tříčlenná soutěžní družstva se opět musela potýkat s úrazy venku, domácími poraněními, mimořádnými situacemi nebo akutními interními stavy. Soutěž jsme doplnili o testy zdatnosti a vědomostní test pro všechny účastníky. Soutěžící byli po ukončení soutěžního úkolu ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili. XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci byl medializován. Již v dopoledních hodinách prvního soutěžního dne mohli diváci ČT 24 sledovat online přenos soutěže i s jejím zahájením, o které se postarala PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Jaselská. Také rozhlasová stanice Radiožurnál během druhého soutěžního dne v hlavních zprávách informovala o právě probíhající celostátní soutěži. Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec. V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné ceny. Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů, pozvala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková odborné učitelky na Celostátní odbornou konferenci první pomoci, která se bude konat v říjnu 2019. Následně vyhlásila XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci, který se bude konat 8. a 9. června 2020 na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci.

Zapsala: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace Výsledková listina – kategorie A (SZŠ) Výsledková listina – kategorie B (VOŠZ)
« z 3 »
« z 5 »