OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost − Inovace vzdělávacího procesu

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0606


DUMy

 Hospital (doc)

 Human body (doc)

 Human body 2 (doc)

 Human body 3 (doc)

 Nurse healthy lifestyle (doc)

 Diseases Symptoms Treatment (doc)

 Visiting a doctor (doc)

 How to live to be 100 years old (doc)

 Most frequent diseases (doc)

 Health and Medicine (doc)

 Hospital, Ward Unit (doc)

 Human body 4 (doc)

 Human body 5 (doc)

 Visiting a doctor II (ppt)

 Healthy lifestyle (ppt)

 Most frequent diseases (doc)

 Healthy diet (doc)

 Health 2 (doc)

 Teenage lifestyle (ppt)

 Prevention (doc)

 Public places shops and services Ireland (ppt)

 Mezilidské vztahy - Větné dodatky (doc)

 Health (doc)

 Clothes (doc)

 Sport (doc)

 Air travel (ppt)

 Crime prevention photos (ppt)

 People and Relationships (doc)

 Public places signs and notices Ireland (ppt)

 Personality (ppt)

 Travelling (Cestování) (doc)

 Jobs (doc)

 Počítače (doc)

 What your body does (doc)

 Food (doc)

 Food 2 (doc)

 Cestování letadlem (doc)

 Shopping (doc)

 Peníze (doc)

 Sport (doc)

 Slovesa (doc)

 Předložky (doc)

 Adjektiva (doc)

 Adjectives (ppt)

 O veliké řepě (ppt)

 Gramatika – předložky místa, pohybu a času (doc)

 Adjectives – pexeso (ppt)

 Způsobová slovesa (doc)

 Second conditional (doc)

 Making arrangements (doc)

 Minulý čas prostý (doc)

 Past tense – irregular verbs (doc)

 Past continuous tense (ppt)

 Předložky s přídavnými jmény a slovesy (doc)

 First conditional (doc)

 Modal verbs (doc)

 Past simple (doc)

 Past simple and past continuous tense (doc)

 Modal verbs/food  (doc)

 Modal verbs (possibility, probability and certainty) (doc)
 Předložky (doc)

 Passiv (ppt)

 Číslovky (docx)

 Souřadicí spojky (doc)

 Časování sloves v přítomném čase (doc)

 Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves (ppt)

 Stupňování přídavných jmen a příslovcí (doc)

 Zeměpisné názvy (doc)

 Časování sloves v préteritu (doc)

 Zápor (doc)

 Slovosled ve vedlejší větě (ppt)

 Časové údaje (doc)

 Imperativ (ppt)

 Předložkové vazby sloves, podstatných a přídavných jmen (ppt)

 Časování sloves v perfektu (doc)

 Préteritum (doc)

 Podřadicí spojky (doc)

 Deklination der Adjektive (pptx)

 Předložky se 3. a 4. pádem (doc)

 Meine Wohnung (doc)

 Eigenschaften (ppt)

 Die Schweiz (ppt)

 Brünn (ppt)

 Österreich (ppt)

 Německo (ppt)

 Konjunktiv (ppt)

 Essen und Trinken (doc)

 Phraseologismen in der Alltagssprache (docx)

 Jídlo a nákupy (ppt)

 Charakteristika, vlastnosti (doc)

 Reisen (ppt)

 Wetter und Jahreszeiten (ppt)

 Meine Familie (ppt)

 Zájmy (doc)

 Unsere Schule (doc)

 Stadtrundfahrt durch Wien (pptx)

 Sport (doc)

 Wetter (doc)

 Gesundheit (ppt)

 Zdravý způsob života (doc)

 Nemoci (doc)

 Civilizační nemoci (doc)

 Zdraví a nemoci (ppt)

 Das Krankenhaus (doc)

 V nemocnici (doc)

 Vnitřní orgány (doc)

 Das Blut (doc)

 Der menschliche Körper (pptx)

 V lékárně, domácí lékárnička (doc)

 Die inneren Organe (docx)

 Povinnosti lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelek (doc)

 Naše lázně (ppt)

 Im Krankenhaus (docx)

 Apotheke (doc)

 Kinderkrankheiten (pptx)

 Krankheiten (doc)

 In der Apotheke (docx)

 Erste Hilfe (docx)
 Integrovaný záchranný systém (ppt)

 Strategie a taktiky PRP (ppt)

 Sledování fyziologických funkcí v PRP (ppt)

 Postižení chladem (ppt)

 Šátkové obvazy (ppt)

 Poranění hlavy (ppt)

 Poranění břicha (ppt)

 Poranění dolní končetiny (ppt)

 Úvod do předmětu PRP (ppt)

 Polohování a transport (ppt)

 Neodkladná resuscitace (ppt)

 Poranění horní končetiny (ppt)

 Bezvědomí (ppt)

 Krvácení (ppt)

 Šok (ppt)

 Popáleniny (ppt)

 Orientační vyšetření (ppt)

 Rozšířená neodkladná resuscitace (ppt)

 Příruční lékárna (ppt)

 Úvod do předmětu (ppt)

 Rozdělení IZS v ČR (ppt)

 Úvod do první pomoci (doc)

 Poranění hlavy (doc)

 Šátkové obvazy (doc)

 Rozšířená neodkladná resuscitace (doc)

 Příruční lékárna (doc)

 Strategie a taktiky pro poskytování první pomoci (doc)

 Orientační vyšetření postiženého (doc)

 Polohy a transport raněných (ppt)

 Neodkladná resuscitace (doc)

 Obinadlové obvazy horní končetiny (doc)

 Bezvědomí (doc)

 Krvácení (doc)

 Obvazy dolní končetiny (doc)

 Rány (doc)

 Postižení teplem, chladem (ppt)

 Poškození chladem (doc)

 Šok (doc)

 Sledování fyziologických funkcí (doc)

 Modelová situace- poranění břicha (doc)

 Modelová situace-poranění krku (doc)

 Modelová situace-poranění břicha II (doc)

 Modelová situace-poranění hrudníku (doc)

 Modelová situace-poranění hlavy-otřes mozku (doc)

 Modelová situace-akutní infarkt myokardu (doc)

 Modelová situace-poranění bederní páteře (doc)

 Modelová situace-sériová zlomenina žeber (doc)

 Modelová situace- krvácení do mozku s bezvědomím (doc)

 Modelová situace-distorze kotníku (doc)

 Modelová situace-intoxikace (doc)

 Modelová situace- zlomenina předloktí (doc)

 Modelová situace- zlomenina bérce - otevřená (doc)

 Modelová situace- zlomenina bérce - zavřená (doc)

 Modelová situace- epileptický záchvat (doc)

 Modelová situace- zlomenina klíční kosti (doc)

 Modelová situace-poranění horní končetiny-otevřené (doc)

 Modelová situace – cévní mozková příhoda (doc)

 Modelová situace- zlomenina pánve (doc)

 Modelová situace- hypoglykemie (doc)
 Ošetřovatelský proces (ppt)

 Významné osobnosti v ošetřovatelství (ppt)

 Vývoj vzdělávání zdravotnických pracovníků (doc)

 Ochrana zdraví zdravotnického asistenta (ppt)

 Ošetřovací jednotka (ppt)

 Vybavení ošetřovací jednotky (doc)

 Inventář, spotřební materiál a prádlo na ošetřovací jednotce (doc)

 Organizace práce zdravotnického týmu (ppt)

 Léčebný řád, zajištění provozu ošetřovací jednotky, předávání služby (ppt)

 Vizita (ppt)

 Dezinfekce (ppt)

 Sterilizace (ppt)

 Polohy v lůžku (ppt)

 Základní vybavení lůžka, pomůcky doplňující lůžko (ppt)

 Typy lůžek pro dospělé a děti  (ppt)

 Péče o kůži, prevence opruzenin, proleženin (ppt)

 Proleženiny (ppt)

 Dietní systém - hra AZ kvíz (ppt)

 Vybraná kulturní specifika ve stravování (ppt)

 Nutriční screening (ppt)

 Ošetřování nemocného s bolestí (ppt)

 Péče o spánek a odpočinek (ppt)

 Krevní tlak (ppt)

 Tělesná teplota (doc)

 Měření pulzu (ppt)

 Formy léků (ppt)

 Vyprazdňování tlustého střeva-klyzma (doc)

 Ošetřování nemocných při endoskopii (doc)

 Ošetřování nemocných při endoskopii GIT (ppt)

 Subkutánní podávání léků, příprava a aplikace inzulinu (ppt)

 Aplikace subkutánních injekcí - antikoagulancia (ppt)

 Aplikace inzulinu inzulinovým perem a inzulinovou pumpou (ppt)

 Odběr moči (ppt)

 Odběr krve na biochemické vyšetření (ppt)

 Odběr krve na hematologické vyšetření (ppt)

 Odběry krve na mikrobiologické vyšetření (ppt)

 Endoskopie - hra riskuj (ppt)

 Základní chirurgické nástroje (ppt)

 Chronická obstrukční plicní nemoc (ppt)

 Akutní infarkt myokardu (doc)

 Peritoneální dialýza (ppt)

 Hypofunkce štítné žlázy (ppt)

 Hyperfunkce štítné žlázy (doc)

 Diabetes mellitus - příčiny, příznaky, vyšetřovací metody (ppt)

 Komplikace diabetu mellitu (ppt)

 Edukace diabetika (ppt)

 Akutní selhání ledvin (ppt)

 Chronické selhání ledvin (ppt)

 Ošetřovatelský proces u klientky po strumectomii (doc)

 Ošetřovatelská péče s chirurgickým onemocněním mléčné žlázy (ppt)

 Vyšetřovací metody v gynekologii (ppt)

 Dětské infekční nemoci (ppt)

 Ošetřovatelský proces u nemocného s hepatitis (ppt)

 Infekční mononukleóza (ppt)

 Klíšťová encefalitida (ppt)

 Lymeská borelióza (ppt)

 Ošetřovatelská péče u klienta s amputací dolní končetiny (ppt)

 Úrazy hlavy - komoce (ppt)

 Ošetřovatelská péče u nemocného s otitis media (ppt)

 Radioterapie (ppt)

 Chemoterapie (doc)

 Ošetřovatelský proces u nemocného s epilepsií (doc)

 CMP- rozdělení (ppt)

 Cévní mozkové příhody – komplikace, ošetřovatelská péče (ppt)

 Tracheostomie (ppt)

 OSP u nemocného s tracheostomií (ppt)

 Totální endoprotéza kyčelního kloubu (ppt)

 Problematika osteoporózy (ppt)

 Ošetřovatelský proces u nemocného s bércovým vředem (ppt)

 Ošetřovatelský proces u nemocného s demencí (ppt)

 Alzheimerova demence (ppt)

 Ošetřovatelský proces u nemocného s šedým zákalem (ppt)

 Ošetřovatelský proces u nemocného s glaukomem (ppt)

 
Herpetická onemocnění (ppt)

 Prevence zubního kazu (ppt)

 Parodontóza (ppt)

 Mykotická onemocnění (ppt)

 Zbytnělá nosohltanová mandle (ppt)
 Psychologie jako věda (ppt)

 Pozornost (ppt)

 Paměť (ppt)

 Představivost (ppt)

 Učení (ppt)

 Myšlení (ppt)

 Řeč (ppt)

 City (ppt)

 Motivace, potřeby a jejich členění (ppt)

 Vůle a volní jednání (ppt)

 Zájmy, postoje, hodnoty, cíle (ppt)

 Temperament, typologie temperamentu (ppt)

 Charakter (ppt)

 Prenatální a perinatální období (ppt)

 Novorozenecké období (zip)

 Kojenecké období (zip)

 Období batolete (ppt)

 Zásady týmové práce (ppt)

 Sociální skupiny a jejich vliv na vývoj člověka (ppt)

 Šikana (ppt)

 Osobnost (ppt)

 Poruchy osobnosti a jejich prevence (ppt)

 Diagnostika osobnosti (ppt)

 Druhy poruch osobnosti (ppt)

 Osobnost zdravotnického asistenta (ppt)

 Faktory ovlivňující profesionální chování zdravotnického asistenta (ppt)

 Sebepoznávání a sebehodnocení (doc)

 Syndrom vyhoření (ppt)

 Pojem profesionální chování (ppt)

 Vliv choroby na psychiku nemocného (ppt)

 Subjektivní prožívání nemoci (ppt)

 Přístup zdravotnického asistenta k pacientovi s bolestí (zip)

 Iatropatogenie (ppt)

 Hospitalismus (ppt)

 Etika, etické hodnoty (ppt)

 Profesionální adaptace - deformace (ppt)

 Etické principy péče (ppt)

 Sdělování pravdy na nemocničním lůžku (ppt)

 Etika umírání a smrti (ppt)

 Euthanázie (ppt)

 Stres (ppt)

 Deprivace (ppt)

 Frustrace (ppt)

 Poruchy příjmu potravy (ppt)

 Problematika závislosti (ppt)

 Psychoterapie (ppt)

 Domácí násilí (ppt)

 Diskriminace (ppt)

 Pracovní listy – Komunikace s pacientem ve stresu (ppt)

 Romové (ppt)

 Vietnamci (ppt)

 Ukrajinci (ppt)

 Rusové (ppt)

 Židé (ppt)

 Psychohygiena (ppt)

 Meditace (ppt)

 Arteterapie (ppt)

 Komunikace (ppt)

 Komunikace neverbální (ppt)

 Komunikace verbální (ppt)
 Význam předmětu, úkoly speciální pedagogiky (ppt)

 Úvod do Psychopedie, Logopedie, Surdopedie a Somatopedie (ppt)

 Úvod do Oftalmopedie, Etopedie, ekukace jedinců s ombinovaným postižením, specifické poruchy učení nebo chování (ppt)

 Historie přístupu k osobám se zdravotním postižením a oslabením  (ppt)

 Modely integrace (ppt)

 Legislativní rámec pro integrativní a inkluzívní výchovu a vzdělávání (ppt)

 Integrace a školský systém (ppt)

 Vzdělávání osob se somatickým postižením (ppt)

 Vzdělávání osob se smyslovými vadami (ppt)

 Vzdělávání osob s poruchami komunikačních schopností (ppt)

 Vzdělávání osob s mentálním postižením a autismem (ppt)

 Vzdělávání osob se specifickými poruchami učení, chování a osob se sociálním znevýhodněním (ppt)

 Vzdělávání dospělých a seniorů (ppt)

 Pedagogicko-psychologické poradenské služby - PPP (ppt)

 Pedagogicko-psychologické poradenské služby - SPC (ppt)

 Středisko výchovné péče (ppt)

 Psychomotorika jako pohybová aktivita (ppt)

 Psychomotorika a zdraví (ppt)

 Základní principy Halliwickovy metody plavání (ppt)

 Specifika práce s postiženým plavcem (ppt)

 Dělení speciálně pedagogické diagnostiky (ppt)

 Diagnostické metody (ppt)

 Hlavní oblasti diagnostiky podle zaměření (ppt)

 Základy pedagogiky - výchovné metody, didaktické zásady (ppt)

 Základy pedagogiky - sociální pracovník v úloze pedagoga (ppt)

 Základy pedagogiky - výchovné zaměstnání (ppt)

 Základy pedagogiky - neuropsychický záznam vývoje dítěte (ppt)

 Rodina s dítětem se zdravotním postižením (ppt)

 Systém sociální pomoci rodinám s postiženým dítětem (ppt)

 Osobní asistence (ppt)

 Klasifikace somatických vad (ppt)

 Etiologie somatických vad (ppt)

 Dětská mozková obrna (ppt)

 Lehká mozková dysfunkce (ppt)

 Další somatická onemocnění či vady (ppt)

 Poúrazové stavy (ppt)

 Dyslexie, dysgrafie, dysortografie (ppt)

 Dyskalkulie, dysmuzie, dyspraxie, dyspinxie (ppt)

 Školní zralost a připravenost (ppt)

 Rodina a výchovné působení na dítě (ppt)

 Klasifikace zrakových vad (ppt)

 Etiologie zrakových vad (ppt)

 Oftalmopedie - speciálně pedagogické poradenství (ppt)

 Etiologie mentálního postižení (ppt)

 Diferenciální diagnostika mentálního postižení (ppt)

 Mentální retardace (ppt)

 Specifičnost výchovy mentálně postižených (ppt)

 Kauzální faktory poruch chování a emocí (ppt)

 Klasifikace poruch chování a emocí (ppt)

 Rizikové faktory poruch chování (ppt)

 Klasifikace sluchových vad (ppt)

 Znakový jazyk a znakovaná čeština (ppt)

 Sluchová protetika (ppt)

 Alternativní a augmentativní komunikace (ppt)

 Ontogeneze řeči (ppt)

 Etiologie vzniku narušené komunikační schopnosti (ppt)

 Narušený vývoj řeči, afázie, mutismus (ppt)

 Narušení článkování řeči, narušení zvuku řeči (ppt)

 Narušení plynulosti řeči, poruchy hlasu (ppt)

 Edukace jedinců s kombinovaným postižením (ppt)
 Test buňka (doc)

 Eukaryotická buňka (ppt)

 Transport látek - aktivní (ppt)

 Transport látek - pasivní (ppt)

 Rozmnožování buněk-mitóza (ppt)

 Rozmnožování buněk-meióza (ppt)

 Křížovka buňka (doc)

 Rostlinná pletiva - křížovka (doc)

 Vegetativní orgány - test (doc)

 Bakterie (ppt)

 Viry (ppt)

 Základní pojmy genetiky (doc)

 Mitóza (doc)

 Meióza (doc)

 Test - základní pojmy genetiky (doc)

 Nukleové kyseliny (doc)

 Vitaminy (doc)

 Významné osobnosti v historii biologie (ppt)

 Sacharidy, lipidy (doc)

 Bílkoviny (doc)

 Křížovka - člověk (doc)

 Křížovka svaly - latinsky (doc)

 Kosterní soustava - test (doc)

 Dýchací soustava (doc)

 Vylučovací soustava - test (doc)

 Smyslová soustava - test (doc)

 Pohlavní soustava - test (doc)

 Smyslová soustava - křížovka (doc)

 Mutace (ppt)

 Genetika člověka-metody výzkumu (ppt)

 Hormony-křížovka (doc)

 Genetika člověka-dědičné dispozice a choroby (ppt)

 Vývoj člověka (ppt)

 Nervová soustava člověka -test (doc)

 Genové inženýrství (ppt)

 Oběhová soustava - test (doc)

 Kosterní soustava člověka-křížovka (doc)

 Důkaz slepé skvrny a paobrazy (doc)

 Zrakové klamy (ppt)

 Lidské rasy (ppt)

 Ploštěnci (riskuj) (ppt)

 Mekkýši, kroužkovci (doc)

 Ostnokožci (zip)

 Strunatci-úvod (ppt)

 Paryby (ppt)

 Paryby - pracovní list (doc)

 Ryby (ppt)

 Rozmnožování ryb - pracovní list (doc)

 Obojživelníci (ppt)

 Galapágy (zip)

 Plazi (ppt)

 Ptáci (ppt)

 Savci - znaky (ppt)

 Savci-vejcorodí, vačnatí (ppt)

 Savci-placentálové 1 (ppt)

 Savci-placentálové 2 (ppt)

 Savci-placentálové 3 (ppt)

 Prvoci-test (doc)

 Savci-placentálové 4 (ppt)

 Prvoci (ppt)
 Základní orientace na lidském těle (ppt)

 Stavba horní končetiny-pletenec lopatkový (doc)

 Stavba horní končetiny - volná horní končetina (doc)

 Stavba dolní končetiny-pletenec pánevní (doc)

 Stavba dolní končetiny-volná dolní končetina (doc)

 Stavba hrudníku-pracovní list (doc)

 Páteř-pracovní list (doc)

 Svaly I (doc)

 Svaly II (doc)

 Klouby těla (ppt)

 Obecná stavba svalu (ppt)

 Svaly hlavy a krku (ppt)

 Lebka-obličejová část (doc)

 Lebka-mozková část (doc)

 Kostra horní končetiny (ppt)

 Svaly hrudníku, břicha a zad (ppt)

 Klouby lidského těla (doc)

 Svaly horní a dolní končetiny (ppt)

 Směry a roviny-pracovní list (doc)

 Stavba kloubu-pracovní list (doc)

 Stavba srdce (doc)

 Činnost srdce (doc)

 Dýchací soustava (doc)

 Krevní oběh - žíly (ppt)

 Krevní oběh - tepny (ppt)

 Stavba stěny cév (doc)

 Stavba dýchacích cest (ppt)

 Pracovní list - dýchací cesty (doc)

 Reprodukční systém muže (ppt)

 Reprodukční systém ženy (ppt)

 Ovulační cyklus (ppt)

 Menstruační cyklus (ppt)

 Těhotenství, prenatální vývoj (ppt)

 Porod, šestinedělí, novorozenec (ppt)

 Krev (funkce, krevní plazma) (ppt)

 Krevní skupiny (ppt)

 Krev (fyzikální a chemické vlastnosti) (ppt)

 Zástava krvácení (ppt)

 Horní cesty dýchací (ppt)

 Dolní cesty dýchací (ppt)

 Trávicí systém 1 (ppt)

 Tenké a tlusté střevo (ppt)

 Ledviny, nefron (ppt)

 Játra (doc)

 Slinivka břišní (doc)

 Trávicí systém- tenké a tlusté střevo (doc)

 Žaludek (doc)

 Vitaminy (doc)

 Ledviny (doc)

 Obecná funkce a stavba nervového systému (ppt)

 Vstřebávání látek (doc)

 Metabolismus (doc)

 Složení potravy (doc)

 Žlázy s vnitřní sekrecí (doc)

 Stavba oka (doc)

 Stavba ucha (doc)

 Játra, žlučové cesty (ppt)

 Žlázy s vnitřní sekrecí – štítná žláza, pankreas, nadledviny (doc)

 Žlázy s vnitřní sekrecí – pohlavní žlázy (doc)