Příklad žádosti o vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 

Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy

Žádost o opis vysvědčeni

Žádost o potvrzeni o studiu

Žádost o přijetí formou přestupu

Žádost o povolení přerušení vzdělávání

Sdělení o zanechání vzdělávání

Žádost o změnu studijního oboru

Žádost o změnu studijního oboru ZA-PS

Žádost o povolení opakování ročníku

Žádost o uznání částečného dosaženého vzdělání

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o zohlednění absence

Školní dotazník žáka SŠ včetně PUP