25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci


Dne 11. října 2023 se na naší škole uskutečnila konference První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové a Centra zdravotnictví COV při SZŠ Jaselská Brno, p. o.

V letošním roce měla název První pomoc, jak ji neznáte. Téma navazovalo na témata z předešlých let.

Na konferenci se sjeli vyučující první pomoci z Jihomoravského kraje a také se jí zúčastnili pedagogové ze SZŠ Brno, Jaselská.

Úvodní část programu konference byla věnována křtu knih, na kterých celý školní rok pracovaly týmy pedagogů i odborníků z řad lékařů. Vznikla tak učebnice Ošetřovatelství pro II. ročníky, které vydalo nakladatelství Grada a učebnice První pomoci, která byla vydaná s podporou SRPD při SZŠ Jaselská. Křtu učebnic se zúčastnili nejen autoři, výtvarníci, fotografové, ale také zástupce JMK pro vzdělávání Mgr. Lucien Rozprým.

Kmotři knih PhDr. Zuzana Číková (učebnice Ošetřovatelství) a doc. MUDr. Milan Krtička, PhD. (učebnice První pomoci) popřáli nejen knihám, ale také všem čtenářům všechno dobré.

V další části konference probíhaly velmi zajímavé přednášky.

Se svými přednáškami vystoupili například Mgr. Jana Flajšingrová, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno. Mgr. Jana Flajšingerová se dlouhodobě zaměřuje na péči o traumatizované pacienty. Její přednáška byla věnována speciálním kazuistikám, se kterými se můžete setkat pouze na oddělení KARIM.

Mgr. Katarína Moravíková, která je záchranářka a pedagožka na SZŠ Trenčín. Její srovnání poskytování první pomoci na Slovensku a v České republice bylo velmi zajímavé.

Vystoupil také Jan Filka, DiS., hasič – záchranář z HZS JMK Brno, Lidická.

Jan Filka účastníky seznámil s novými pomůckami, které využívají hasiči a také o pozici hasiče – záchranáře. Přednášku doplnil již tradičně o zajímavé konkrétní události, u kterých brněnští hasiči zasahovali, například srážka dvou autobusů na D1 v červenci 2023.

Nechyběl MUDr. Jan Richter, lékař z Nemocnice Milosrdných bratří Brno, který s naší školou dlouhodobě spolupracuje. MUDr. Richter se zabýval mýty v první pomoci a přednášky odlehčil vtipnými postřehy z terénu při poskytování první pomoci.

MUDr. Pavel Smékal, lékař FN Brno, vedoucí lékař oddělení traumatologie a člen Trauma týmu, informoval zúčastněné o změnách v poskytování první pomoci.

Zástupce AV Média Ing. Radim Šejnoha poskytl zúčastněním pedagogům informace k využívání technologií do výuky první pomoci.

Speciální a naprosto ojedinělou přenášku si účastníci vyslechli od doc. MUDr. Milana Krtičky, PhD., přednosty kliniky Traumatologie FN Brno, šéfa Trauma týmu ČR. Pan docent stál u zrodu vytváření 3D modelů kostí, využití jejich náhrad při složitých zlomeninách.

Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, popřípadě dalšímu ročníku Krajské soutěže první pomoci.

V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci konference byli informování o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení.

Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku.

Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry odborného setkání, manuál pro platby i videa s přednáškami budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková


Celostátní odborná konference První pomoci

Dne 19. října 2022 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové.

COK PRP byla v letošním roce zaměřena na První pomoc při úrazech a autonehodách. Téma navazovalo na témata z předešlých let.

Na konferenci se sjelo 20 vyučujících první pomoci z celé České republiky a Slovenska a také 15 pedagogů ze SZŠ Brno Jaselská.

První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultních nemocnic v Brně.

Se svými přednáškami vystoupili Mgr. Jana Flajšingerová, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno. Mgr. Jana Flajšingerová se dlouhodobě zaměřuje na péči o traumatizované pacienty. Její přednáška byla věnována termoregulaci u pacientů po traumatu. Vystoupil také Jan Filka, DiS., hasič – záchranář z HZS JMK Brno, Lidická. Jan Filka účastníky seznámil s novými pomůckami, které využívají hasiči a také o pozici hasiče – záchranáře.

Krajský koordinátor Besipu Ing. Pavel Čížek uzavřel dopolední blok. Ing. Pavel Čížek mluvil o programech Besipu v prevenci u autonehod a současných celonárodní programech a trendech v prevenci.

V druhé části přednášek pak navázal MUDr. Jan Richter, lékař z Nemocnice Milosrdných bratří Brno s kazuistikami z terénu a podařilo se nám propojit do Velké Británie s Mgr. Pavlem Klimem, para medikem, záchranářem.

Mgr. Pavel Klim, DiS. Param edic – záchranář, East Midlands Ambulance Service, Leicester působí ve Velké Británii již 5 let a je velícím důstojníkem záchranné stanice. Jeho přednáška nám ukázala zvláštnosti v akutní péči ve Velké Británii a také přípravu záchranářů na teroristické útoky. Pavel je bývalým hrdým žákem SZŠ Jaselská a my pedagogové jsme na něj velmi pyšní.

Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se s největší pravděpodobností uskuteční na naší škole ve dnech a 16. června 2023.

V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení.

Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry PRP

Podklady pro úhradu účastnického poplatku – startovného (Soutěž První pomoci – celostátní kolo 2023)

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Přednášky:

Mgr. Jana Flajšingerová: Trauma – na co nezapomínat

Ing. Pavel Čížek: BESIP

MUDr. Jan Richter: Úrazy z pohledu internisty

Jan Filka, DiS.: První pomoc u nehod – hasiči

Mgr. Pavel Klim, DiS.: První pomoc u nehod a úrazů ve Velké Británií


Celostátní odborná konference První pomoci

Dne 23. října 2019 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové.

COK PRP byla v letošním roce zaměřena na První pomoc seniorům. Téma jsme zvolili záměrně. Naše škola je hrdým nositelem titulu Světová škola a v letošním roce bychom rádi titul obhájili. Všechny aktivity a projekty, které ve škole pořádáme a do kterých se zapojujeme, korespondují s tématem Světové školy zvolené pro letošní rok. Téma je stáří.

Na konferenci se sjelo 20 vyučujících první pomoci z celé České republiky a také 13 pedagogů ze SZŠ Brno Jaselská.

První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultních nemocnic v Brně.

Se svými přednáškami vystoupili Mgr. Yveta Šarapatková, staniční sestra Domácí péče při FN USA v Brně, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno Mgr. Jana Flajšingerová, lékař – traumatolog MUDr. Pavel Smékal z FN Brno a také záchranář Mgr. Petr Havelka, DiS. ze ZZS JMK Brno. Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole v 8. a 9. června 2020. V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. 

MUDr. Pavel Smékal připravil pro vyučující první pomoci aktuální změny v poskytování první pomoci platné dle Guidelines z roku 2015/2018.

Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry PRP


Celostátní odborná konference První pomoci – Novinky v akutní péči

Dne 17. října 2018 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) první pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové. COK PRP byla v letošním roce zaměřena na novinky v akutní péči a první pomoci. Na konferenci se sjelo 18 vyučujících první pomoci z celé České republiky a jedna vyučující ze Slovenska. Přítomno bylo 17 odborných učitelek ze SZŠ Jaselská. První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultní nemocnice Brno. Se svými přednáškami vystoupili vodní záchranář Michal Kobza, sestra z oddělení ARO FN Brno Mgr. Kristýna Kyseláková, lékař záchranné služby Brno a Olomouc MUDr. Stanislav Popela, spoluzakladatel aplikace Záchranka Ing. Jiří Němeček a staniční sestra PhDr. Jana Toufarová taktéž z FN Brno. Druhá část programu byla věnována připravované Celostátní soutěži první pomoci, která se uskuteční na naší škole v 10. a 11. června 2019. V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování a ubytování. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Vyučující první pomoci z celé republiky a Slovenska diskutovali o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o novém oboru praktická sestra a výuce první pomoci v tomto oboru. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská. Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu. Závěry odborného setkání budou zveřejněny na stránkách školy.

zapsala: Mgr. Dominika Babáková