Celostátní odborná konference První pomoci

Dne 19. října 2022 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové.

COK PRP byla v letošním roce zaměřena na První pomoc při úrazech a autonehodách. Téma navazovalo na témata z předešlých let.

Na konferenci se sjelo 20 vyučujících první pomoci z celé České republiky a Slovenska a také 15 pedagogů ze SZŠ Brno Jaselská.

První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultních nemocnic v Brně.

Se svými přednáškami vystoupili Mgr. Jana Flajšingerová, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno. Mgr. Jana Flajšingerová se dlouhodobě zaměřuje na péči o traumatizované pacienty. Její přednáška byla věnována termoregulaci u pacientů po traumatu. Vystoupil také Jan Filka, DiS., hasič – záchranář z HZS JMK Brno, Lidická. Jan Filka účastníky seznámil s novými pomůckami, které využívají hasiči a také o pozici hasiče – záchranáře.

Krajský koordinátor Besipu Ing. Pavel Čížek uzavřel dopolední blok. Ing. Pavel Čížek mluvil o programech Besipu v prevenci u autonehod a současných celonárodní programech a trendech v prevenci.

V druhé části přednášek pak navázal MUDr. Jan Richter, lékař z Nemocnice Milosrdných bratří Brno s kazuistikami z terénu a podařilo se nám propojit do Velké Británie s Mgr. Pavlem Klimem, para medikem, záchranářem.

Mgr. Pavel Klim, DiS. Param edic – záchranář, East Midlands Ambulance Service, Leicester působí ve Velké Británii již 5 let a je velícím důstojníkem záchranné stanice. Jeho přednáška nám ukázala zvláštnosti v akutní péči ve Velké Británii a také přípravu záchranářů na teroristické útoky. Pavel je bývalým hrdým žákem SZŠ Jaselská a my pedagogové jsme na něj velmi pyšní.

Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se s největší pravděpodobností uskuteční na naší škole ve dnech a 16. června 2023.

V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení.

Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry PRP

Podklady pro úhradu účastnického poplatku – startovného (Soutěž První pomoci – celostátní kolo 2023)

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Přednášky:

Mgr. Jana Flajšingerová: Trauma – na co nezapomínat

Ing. Pavel Čížek: BESIP

MUDr. Jan Richter: Úrazy z pohledu internisty

Jan Filka, DiS.: První pomoc u nehod – hasiči

Mgr. Pavel Klim, DiS.: První pomoc u nehod a úrazů ve Velké Británií


Celostátní odborná konference První pomoci

Dne 23. října 2019 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové.

COK PRP byla v letošním roce zaměřena na První pomoc seniorům. Téma jsme zvolili záměrně. Naše škola je hrdým nositelem titulu Světová škola a v letošním roce bychom rádi titul obhájili. Všechny aktivity a projekty, které ve škole pořádáme a do kterých se zapojujeme, korespondují s tématem Světové školy zvolené pro letošní rok. Téma je stáří.

Na konferenci se sjelo 20 vyučujících první pomoci z celé České republiky a také 13 pedagogů ze SZŠ Brno Jaselská.

První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultních nemocnic v Brně.

Se svými přednáškami vystoupili Mgr. Yveta Šarapatková, staniční sestra Domácí péče při FN USA v Brně, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno Mgr. Jana Flajšingerová, lékař – traumatolog MUDr. Pavel Smékal z FN Brno a také záchranář Mgr. Petr Havelka, DiS. ze ZZS JMK Brno. Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole v 8. a 9. června 2020. V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. 

MUDr. Pavel Smékal připravil pro vyučující první pomoci aktuální změny v poskytování první pomoci platné dle Guidelines z roku 2015/2018.

Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry PRP


Celostátní odborná konference První pomoci – Novinky v akutní péči

Dne 17. října 2018 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) první pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové. COK PRP byla v letošním roce zaměřena na novinky v akutní péči a první pomoci. Na konferenci se sjelo 18 vyučujících první pomoci z celé České republiky a jedna vyučující ze Slovenska. Přítomno bylo 17 odborných učitelek ze SZŠ Jaselská. První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultní nemocnice Brno. Se svými přednáškami vystoupili vodní záchranář Michal Kobza, sestra z oddělení ARO FN Brno Mgr. Kristýna Kyseláková, lékař záchranné služby Brno a Olomouc MUDr. Stanislav Popela, spoluzakladatel aplikace Záchranka Ing. Jiří Němeček a staniční sestra PhDr. Jana Toufarová taktéž z FN Brno. Druhá část programu byla věnována připravované Celostátní soutěži první pomoci, která se uskuteční na naší škole v 10. a 11. června 2019. V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování a ubytování. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Vyučující první pomoci z celé republiky a Slovenska diskutovali o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o novém oboru praktická sestra a výuce první pomoci v tomto oboru. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská. Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu. Závěry odborného setkání budou zveřejněny na stránkách školy.

zapsala: Mgr. Dominika Babáková