Celostátní odborná konference První pomoci – Novinky v akutní péči

Dne 17. října 2018 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) první pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové. COK PRP byla v letošním roce zaměřena na novinky v akutní péči a první pomoci. Na konferenci se sjelo 18 vyučujících první pomoci z celé České republiky a jedna vyučující ze Slovenska. Přítomno bylo 17 odborných učitelek ze SZŠ Jaselská. První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultní nemocnice Brno. Se svými přednáškami vystoupili vodní záchranář Michal Kobza, sestra z oddělení ARO FN Brno Mgr. Kristýna Kyseláková, lékař záchranné služby Brno a Olomouc MUDr. Stanislav Popela, spoluzakladatel aplikace Záchranka Ing. Jiří Němeček a staniční sestra PhDr. Jana Toufarová taktéž z FN Brno. Druhá část programu byla věnována připravované Celostátní soutěži první pomoci, která se uskuteční na naší škole v 10. a 11. června 2019. V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování a ubytování. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Vyučující první pomoci z celé republiky a Slovenska diskutovali o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o novém oboru praktická sestra a výuce první pomoci v tomto oboru. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská. Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu. Závěry odborného setkání budou zveřejněny na stránkách školy.

zapsala: Mgr. Dominika Babáková