Funkce Jméno Email Telefon
Kariérový poradce Mgr. Ondřej Otava ootava@szs-jaselska.cz 541 247 128
Výchovný poradce pro žáky Mgr. Blanka Petříková bpetrikova@szs-jaselska.cz 541 247 128
Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Hana Kašparovská hkasparovska@szs-jaselska.cz 541 247 128