Funkce Jméno Email Telefon
Kariérový poradce Mgr. Ondřej Otava ootava@szs-jaselska.cz 541 247 128
Výchovný poradce pro žáky (1. a 4. ročník) Mgr. Bc. Jana Soudková jsoudkova@szs-jaselska.cz 541 247 128
Výchovný poradce pro žáky (2. a 3. ročník) Mgr. Blanka Petříková bpetrikova@szs-jaselska.cz 541 247 128
Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Hana Kašparovská hkasparovska@szs-jaselska.cz 541 247 128