EUROSCOLA 13. 2. – 16. 2. 2019

Naše škola: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, byla vybrána jako jediná škola z České republika na setkání středoškolské mládeže všech zemí EU v prostorách Parlamentu EU ve Štrasburku.
Zážitky z této cesty se Vám teď budeme snažit přiblížit. O půl desáté večer jsme se všichni sešli před autobusem. Po nástupu do autobusu nás přivítala paní průvodkyně, která nás provázela na cestě do Štrasburku i zpět.
Řekla bych, že cesta tam byla mnohem náročnější, co se týče pohodlí. Pokud seděli dva vedle sebe, tak spíše na sobě. Většinou to každý vzdal a šel si udělat pohodlí na vedlejší sedadlo.
Přeskočila bych z cesty na to, co bylo mnohem zajímavější a to byla naše první zastávka ve městě Colmar. Často se považuje za nejstarší město Alsaska. Město umění, architektury a krásných památek. Prošli jsme si jejich tržnicí a uličkami, které byly vybudovány na styl Benátek. Největší výzvou bylo, že poté, co jsme měli volný čas, museli jsme sami dorazit zpět k autobusu. Navštívila jsem s holkami jednu krásnou kavárnu, kde jsme si daly kávu a horkou čokoládu. Zahrnula bych tu jednu historku, kdy jsme seděly v té kavárně a najednou si jedna z nás všimla, že se na nás usmívá nějaká paní. Jenomže to nebyl letmý úsměv. Začala na nás zvedat obočí, dělat různé zvuky jakoby flirtovala? Nevíme, dopily jsme si kávy a po zaplacení hned odešly. Musím říct, že jsme se nad tím dost zasmály. Teď přišla ta naše výzva dorazit k autobusu. Nebudu lhát, že jsme se neztratily, ztratily. Po desetiminutové panice jsme se nějak zorientovaly a včas došly.
Naší další zastávkou bylo městečko Riquewihr. Jedno z nejpůvabnějších městeček na Route du Vin. Leží v srdci vinařské oblasti. Jeho starobylý vzhled se zachoval dodnes. Na každém rohu byl nějaký malý obchůdek. Měli jsme volný čas zhruba hodinu a půl, takže jsme si prošli velkou část městečka.
Naší další zastávkou bylo už centrum Štrasburku, kde náš hlavní cíl bylo se podívat na Cathédrale Notre Dame. Je to jeden z nejlepších příkladů gotické architektury. Její stavba probíhala v letech 1015-1439. Prošli jsme mnohem více památek, ale to by byl tento článek asi na deset stran. Rozhodně nemůžu říct, že by to byl zbytečný den.
Kolem šesté večer jsme dorazili do naše hotelu. K němu bych jen napsala, že na obrázcích je vše hezčí a jak dodala paní profesorka Mrkosová: „Byla jsem tu zhruba před dvaceti lety a ty pavučiny jsou pořád stejné.“ Večer probíhal tak, že jsme trávili všichni na pokojích s ostatními, sprcha, ale všichni jsme šli spát brzy. Nejen proto, že jsme měli v nohách x kilometrů, ale i proto, že následující den nás čekalo brzké vstávání a cesta do Evropského parlamentu.
Ráno jsme vstali, dobalili si věci a šli na menší snídani v pohodě toastů, cereálií k tomu kávu, džus nebo vodu. Po snídani jsme si šli pro tašky a čekala nás cesta do parlamentu. Řekla bych, že někteří z nás i za tu krátkou dobu byli schopni usnout a probudilo je, až když se začalo volat, že už se vidí budova parlamentu. Po příchodu do budovy, jsme si prošli bezpečnostní kontrolo, abychom mohli vejít dovnitř. Před tím, než jsme šli do budovy, musela být na místě fotka. Všichni známe ten pocit, když se musíte fotit na místě, kde na vás kouká dalších x lidí. Uvnitř jsme si sedli a čekali, co se bude dít. Za chvíli došla paní, která mi podala obálku, kde bylo něco jako vizitky, kam jsme si napsali jméno a odkud jsme. Byli jsme rozdělení na skupiny podle témat, které jsme si rozdělili už v Brně. Zavedli nás do jídelny, kde na nás čekalo malé občerstvení. Po chvíli nás všechny uvítali a zavedli do posluchárny, kde nám pokládali různé otázky, na které jsme odpovídali: ano, ne, nevím. Následovalo představení zemí ve velké posluchárně. Za naši školu a republiku mluvila Evča s Pájou. Zdravím je, zvládly to výborně, já bych měla hroznou trému před tolika lidmi ze všech zemí EU.
Následoval oběd a po něm hra, při které jsme byli čtyři a každý z jiné země. Hra byla formou dotazníku, ve kterém byla vždy jedna otázka v našem jazyce, a v ostatních jsme museli spolupracovat s ostatními, kteří měli otázku ve svém jazyce. Po hře nás dovedli do menší posluchárny, kde jsme řešili právě to naše téma. Povídali jsme si s našimi vrstevníky, jaké to je v naší zemi a jak bychom problémy řešili. Následně se celý problém řešil mezi všemi. Poté jsme se vrátili zpět do posluchárny, kde vždy jeden zástupce za každé téma přednesl, to k čemu dané skupiny dospěly. My pak jen hlasovali (na zařízeních, na kterých hlasují poslanci evropského parlamentu), zda bychom tento návrh podpořili. Následovaly různé dotazy, soutěž čtyř týmu, které byly úspěšné v dotazníku.
V posledních dvaceti minutách se pustila hymna a zástupci, kteří reprezentovali své země, měli v rukou vlajky a utvořili kolečko. Pak nás už jen čekala cesta k autobusu a domů. Po cestě jsme se zastavili na jídlo. Cesta domů ubíhala mnohem rychleji, ale to asi proto, že ji každý nejspíš prospal.
Celá cesta, ale hlavně návštěva Parlamentu EU, byla pro nás všechny velkým zážitkem a jsme hrozně rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit.
Chtěla bych za nás všechny poděkovat paní profesorce Opravilové, která s námi jela, a hlavně paní profesorce Mrkosové, která si celou akci vzala na starost. No a také poděkování patří řidičům, kteří nás cestou bavili vtipnými poznámkami. 

Zapsaly: Martina Štěpánková a Vendula Rohrerová (2L)


Vyslanci do školy – Setkání s europoslanci

V pátek 2. 3. 2018 v rámci projektu „Vyslanci do škol“ se uskutečnila debata se žáky naší školy, které se zúčastnily poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová a Ing. Michaela Šojdrová. Besedu ve zcela zaplněné Dvoraně školy zahájila ředitelka PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., a zástupce Informační kanceláře EP v České republice Jan Pátek. Po úvodním představení obou poslankyň a jejich práce ve výborech přišla řada na dotazy žáků. Poslankyň se ptali mimo jiné na jejich názor na přijetí eura či dopad brexitu, migraci nebo regulaci držení zbraní. Poslankyně dále odpovídaly také na otázky týkající se dopravy a mýta v Evropě nebo ochrany spotřebitelů, například zavádějících údajů na obalech nebo bezpečnosti výrobků, nákupů na internetu a o budoucnosti českého zdravotnictví a školství. Po oficiálním skončení diskuze obě poslankyně obklopila skupina žáků, kteří pokládali další dotazy a s poslankyněmi se nechtěli rozloučit. 
Děkujeme oběma poslankyním a pracovníkům Informačního střediska EP v ČR, že k nám přijeli a umožnili nám zorganizovat tuto pro žáky velmi přínosnou akci. 

Zapsala: Mgr. Vanda Mrkosová


Vyslanci do školy

Evropský parlament zahájil v členských státech Evropské unie projekt nazvaný „Vyslanci do škol“, který je zaměřený na žáky středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci Evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.

Cíl programu:
Prostřednictvím tohoto programu chce Evropský parlament zvýšit povědomí mladých lidí i o jejich možnostech v evropském rozhodovacím procesu a objasnit důležitost jejich hlasů při volbách do Evropského parlamentu. Cílem programu je rovněž propojit žáky i učitele z různých socioekonomických, geografických i kulturních prostředí členských zemí. 

Seniorní a juniorní vyslanci Evropského parlamentu:
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR v rámci tohoto programu nabídne vyučujícím zainteresovaných škol jednodenní školení o problematice Evropského parlamentu a občanské demokracie. Zajištěny budou úhrady nákladů na cestovné. Proškolení povede uznávaný odborník na unijní otázky a vystoupí i někteří poslanci Evropského parlamentu zvolení v České republice. 
Vyučující se tak stanou tzv. seniorními vyslanci EP a získají příslušné osvědčení. Z metodické stránky se zaškolení zaměří na přitažlivé a interaktivní formy vyučování a na názorné místní příklady. Vyučující pak v rámci cca 10 vyučujících hodin ve vybrané třídě/třídách seznámí žáky s touto problematikou a ze žáků vyberou tzv. juniorní vyslance EP. 
Interaktivní aspekt výuky má být zároveň umocněn doplňujícími studentskými aktivitami jako například zřízení info stánku, ať již fyzicky či elektronicky, kampaní na FB či Twitteru, zorganizováním oslavy Dne Evropy 9. května. 
Žáci škol se budou moci zúčastnit cesty do Štrasburku v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola či v rámci Evropského setkání mládeže (EYP – European Youth Event) a rovněž učitelé budou pozvání na odborný seminář do Bruselu. Informační kancelář pro vyučující rovněž zajistí didaktický materiál. Školy, resp. tzv. seniorní vyslanci mohou využít nabídek Informační kanceláře, která pak po vyhodnocení může škole udělit plaketu EP Ambassadeurs´ school. 

Naše práce na projektu:
1. Zaktualizovali jsme nástěnku EU a vytvořili jsme další informační centra
2. Vyučovali jsme o EU a využívali nové materiály
3. Začali jsme chystat oslavy Dne Evropy
4. Navázali jsme spolupráci se školou na Slovensku, která je zapojena do stejného programu.
Jedná se o Střední zdravotnickou školu ve Skalici, Lerchova 1
5. Oslavy Dne Evropy
Žáci jednotlivých tříd měli za úkol si nachystat prezentace o některé zemi EU se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby. 9. 5. zástupci jednotlivých tříd své práce odprezentují před ostatními spolužáky. Při této příležitosti se připomenene i historie EU a důvod oslav 9. 5. jako Dne Evropy. 
6. Vytvoření facebookové stránky programu „Vyslanci do škol“ při SZŠ Jaselská
7. Projektový den programu „Vyslanci do škol“
8. Diskuze poslankyň Evropského parlamentu s žáky školy, která proběhne 2. 3. 2018