Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.1.00/14.0028
V souladu s Usnesením 5668/10/R 75 Rady Jihomoravského kraje

Projekt usiluje o inovaci vzdělávání na středních zdravotnických školách (SZŠ) formou zavedení moderních forem výuky – a to např. rozšířením účasti expertů z klinické praxe na výuce (lékaři a sestry), realizací dalších forem vzdělávání (studentsko-expertní konference, projektová vyučování, výcviková zdravotnická soustředění), zajištěním moderních výukových materiálů a pomůcek pro zefektivnění výuky (modely, učebnice, nástěnné obrazy, výukové filmy), zkvalitněním praktického výcviku a rozšířením odborného jazykového vzdělávání žáků. Tyto nové přístupy povedou ke zvýšení znalostí, dovedností a tím i konkurenceschopnosti absolventů těchto škol na trhu práce. Do projektu je partnersky zapojena SZŠ Jaselská, Brno. V rámci projektu budou poskytovány i odborné semináře pedagogům, jakožto jejich doplňkové vzdělávání (DVPP) s přímou vazbou na probíhající výuku.

Další informace naleznete na této stránce