Praktická sestra pro 1. – 4. ročník ve školním roce 2021/2022

Praktická sestra – pomaturitní studium pro 2. – 3. ročník ve školním roce 2021/2022

Praktická sestra – večerní, pětiletá forma studia pro 1. ročník ve školním roce 2021/2022

Sociální činnost pro 1. ročník ve školním roce 2021/2022

Sociální činnost pro 2. – 3. ročník ve školním roce 2021/2022

Sociální činnost pro 4. ročník ve školním roce 2021/2022

Zdravotnické lyceum pro 1. – 3. ročník ve školním roce 2021/2022

Zdravotnické lyceum pro 4. ročník ve školním roce 2021/2022