Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování1. září 2020 (úterý)
Podzimní prázdniny připadnou na dny29. října a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek)
Státní svátky a ostatní svátky připadnou na28. září 2020 (pondělí), 28. října 2020 (středa), 17. listopadu 2020 (úterý), 2. dubna 2021 (pátek), 5. dubna 2021 (pondělí), 1. a 8. května 2021 (sobota)
Vánoční prázdninybudou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
První pololetí bude ukončeno28. ledna 2021 (čtvrtek)
Jednodenní pololetní prázdniny29. ledna 2021 (pátek)
Jarní prázdninyod 22. února 2021 do 28. února 2021
Velikonoční prázdniny1. dubna 2021 (čtvrtek)
Druhé pololetí bude ukončeno30. června 2021 (středa)
Hlavní prázdninyod čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021
Plánované schůzky pedagogické rady25. srpna 2020
12. listopadu 2020
26. ledna 2021
15. dubna 2021
24. června 2021
Hovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin10. září 2020
12. listopadu 2020
14. ledna 2021
15. dubna 2021
10. června 2021
Školní ples19. února 2021 (pátek)

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
připadne na dny 8. prosince 2020, 19. ledna 2021

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškámdo 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období
Maturitní zkouška – společná část – didaktický test a písemná část (jarní termín)od 2. května do 15. května 2021
Maturitní zkouška – společná část – ústní část (jarní termín)od 16. května do 10. června 2021
Maturitní zkouška – profilová část (jarní termín)od 16. května do 10. června 2021
Maturitní zkoušky praktické (jarní termín) nejdříve od 1. dubna 2021
Maturitní zkouška – společná část – didaktický test a písemná část (podzimní termín)od 1. září do 10. září 2021
Maturitní zkouška – společná část – ústní část (podzimní termín)od 1. září do 20. září 2021
Maturitní zkouška – profilová část (podzimní termín)od 1. září do 20. září 2021

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4-leté denní studiumdo 1. března 2021
pro večerní pomaturitní formu studado 1. března 2021

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
Do všech forem studia studiaod 12. dubna do 28. dubna 2021

Projektové dny ve školním roce 2020/2021
Nekuřácký den – 19. listopadu 2020
Den Zdraví – 21. prosince 2020
XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci – 7. června a 8. června 2021
Environmentální den – 28. června 2021

Mimořádné události ve školním roce 2020/2021
Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí 

Veletrh středních škol
Ve dnech 7. a 8. června 2021

BVV – Veletrh SŠ
Ve šk. roce 2019/2020 začne vyučování1. září 2021 (středa)