Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního vyučování2. září 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny připadnou na dny29. října a 30. října 2019 (úterý a středa)
Státní svátky a ostatní svátky připadnou na28. září 2019 (sobota), 28. října 2019 (pondělí), 17. listopadu 2019 (neděle), 10. dubna 2020 (pátek), 13. dubna 2020 (pondělí), 1. a 8. května 2020 (pátek)
Vánoční prázdninybudou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
První pololetí bude ukončeno30. ledna 2020 (čtvrtek)
Jednodenní pololetní prázdniny 31. ledna 2020 (pátek)
Jarní prázdninyod 17. února 2020 do 23. února 2020
Velikonoční prázdniny9. dubna 2020 (čtvrtek)
Druhé pololetí bude ukončeno30. června 2020 (úterý)
Hlavní prázdninyod středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020
Plánované schůzky pedagogické rady26. srpna 2019
7. listopadu 2019
28. ledna 2020
16. dubna 2020
25. června 2020
Hovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin12. září 2019
7. listopadu 2019
16. ledna 2020
16. dubna 2020
4. června 2020
Školní ples 7. února 2020 (pátek)

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
připadne na dny 10. prosince 2019, 21. ledna 2020

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškámdo 29. listopadu 2019 pro jarní zkušební období MZ
do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období MZ
Maturitní zkouška – společná část – didaktický test a písemná část (jarní termín)od 2. května do 15. května 2020
Maturitní zkouška – společná část – ústní část (jarní termín)od 16. května do 10. června 2020
Maturitní zkouška – profilová část (jarní termín)od 16. května do 10. června 2020
Maturitní zkoušky praktické (jarní termín)se konají nejdříve od 1. dubna 2020
Maturitní zkouška – společná část – didaktický test a písemná část (podzimní termín)od 1. září do 10. září 2020
Maturitní zkouška – společná část – ústní část (podzimní termín)od 11. září do 20. září 2020
Maturitní zkouška – profilová část (podzimní termín)od 1. září do 20. září 2020

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4-leté denní studiumdo 1. března 2020
pro večerní pomaturitní formu studado 1. března 2020

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
Do všech forem studia studiaod 12. dubna do 28. dubna 2020

Projektové dny ve školním roce 2019/2020
Září 2019 – Adaptační dny
21. listopadu 2019 – Nekuřácký den
19. prosince 2019 – Den Zdraví
8. června a 9. června 2020 – XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci
26. června 2020 – Environmentální den

Mimořádné události ve školním roce 2019/2020
Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí 

Veletrh středních škol
Ve dnech 8. a 9. června 2020 XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci 

BVV – Veletrh SŠ
Ve šk. roce 2019/2020 začne vyučování1. září 2020 (úterý)