Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního vyučování1. září 2021 (středa)
Podzimní prázdniny připadnou na dny27. října a 29. října 2021 (středa a pátek)
Státní svátky a ostatní svátky připadnou na28. září 2021 (úterý), 28. října 2021 (čtvrtek), 17. listopadu 2021 (středa), 15. dubna 2022 (pátek), 18. dubna 2022 (pondělí), 1. a 8. května 2022 (neděle)
Vánoční prázdninybudou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
První pololetí bude ukončeno31. ledna 2022 (pondělí)
Jednodenní pololetní prázdniny4. února 2022 (pátek)
Jarní prázdninyod 7. března 2022 do 13. března 2022
Velikonoční prázdniny14. dubna 2022 (čtvrtek)
Druhé pololetí bude ukončeno30. června 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdninyod pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
Plánované schůzky pedagogické rady25. srpna 2021
11. listopadu 2021
27. ledna 2022
21. dubna 2022
23. června 2022
Hovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin9. září 2021
11. listopadu 2021
13. ledna 2022
21. dubna 2022
9. června 2022
Školní ples29. ledna 2022

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
18. ledna 2022 a 8. února 2022

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškámdo 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období
do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období
Maturitní zkouška – společná část – didaktický test a písemná část (jarní termín)od 2. května do 10. května 2022
Maturitní zkouška – společná část – ústní část (jarní termín)od 16. května do 10. června 2022
Maturitní zkouška – profilová část (jarní termín)od 16. května do 10. června 2022
Maturitní zkoušky praktické (jarní termín) nejdříve od 1. dubna 2022
Maturitní zkouška – společná část – didaktický test a písemná část (podzimní termín)od 1. září do 20. září 2022
Maturitní zkouška – společná část – ústní část (podzimní termín)od 1. září do 10. září 2022
Maturitní zkouška – profilová část (podzimní termín)od 1. září do 20. září 2022

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4-leté denní studiumdo 1. března 2022
pro večerní pomaturitní formu studado 1. března 2022

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
Do všech forem studia studiaod 12. dubna do 28. dubna 2022

Projektové dny ve školním roce 2021/2022
Nekuřácký den – 18. listopadu 2021
Den Zdraví – 21. prosince 2021
1. ročník Krajské soutěže první pomoci – 3. června 2022
Environmentální den – 28. června 2022

Mimořádné události ve školním roce 2021/2022
Festival vzděláváníVe dnech 3. a 4. prosince 2021
Ve šk. roce 2022/2023 začne vyučování1. září 2022 (čtvrtek)