Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního vyučování1. září 2022 (čtvrtek)
Podzimní prázdniny připadnou na dny26. října a 27. října 2022 (středa a čtvrtek)
Státní svátky a ostatní svátky připadnou na28. září 2022 (středa), 28. října 2022 (pátek), 17. listopadu 2022 (čtvrtek), 7. dubna 2023 (pátek), 10. dubna 2023 (pondělí), 1. a 8. května 2023 (pondělí)
Vánoční prázdninybudou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023, vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
První pololetí bude ukončeno31. ledna 2023 (úterý)
Jednodenní pololetní prázdniny3. února 2023 (pátek)
Jarní prázdninyod 13. března 2023 do 19. března 2023
Velikonoční prázdniny6. dubna 2023 (čtvrtek)
Druhé pololetí bude ukončeno30. června 2023 (pátek)
Hlavní prázdninyod 1. července 2023 do 31. srpna 2023
Plánované schůzky pedagogické rady25. srpna 2022
10. listopadu 2022
26. ledna 2023
20. dubna 2023
22. června 2023
Hovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin6. září 2022
10. listopadu 2022
12. ledna 2023
20. dubna 2023
8. června 2023
Školní plesleden 2023

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
17. ledna 2023 a 7. února 2023

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškám

do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období

do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období

Maturitní zkouška (jarní termín)
Písemné práce profilové části maturitní zkoušky nejdříve od 1. dubna 2023
Praktická maturitní zkouška nejdříve od 1. dubna 2023
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky od 2. května do 15. května 2023
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky od 16. května do 10. června 2023
Maturitní zkouška (podzimní termín)
Písemné práce profilové části maturitní zkoušky od 1. září do 20. září 2023
Praktická maturitní zkouška od 1. září do 20. září 2023
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky od 1. září do 10. září 2023
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky od 1. září do 20. září 2023

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4leté denní studium do 1. března 2023
pro večerní pomaturitní formu studia do 1. března 2023

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
od 12. dubna do 28. dubna 2023

Projektové dny ve školním roce 2022/2023

16. listopadu 2022 –⁠ Nekuřácký den

21. prosince 2022 –⁠ Den Zdraví

5. června a 6. června 2023 –⁠ XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci

28. června 2023 –⁠ Environmentální den


Ve školním roce 2023/2024 začne vyučování 4. září 2023 (pondělí)