Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního vyučování4. září 2023 (pondělí)
Podzimní prázdniny připadnou na dny26. října a 27. října 2023 (čtvrtek a pátek)
Státní svátky a ostatní svátky připadnou na28. září 2023 (čtvrtek), 28. října 2023 (sobota), 17. listopadu 2023 (pátek), 29. března 2024 (pátek), 1. dubna 2024 (pondělí), 1. a 8. května 2024 (středa)
Vánoční prázdninybudou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024, vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
První pololetí bude ukončeno2. února 2024 (pátek)
Jednodenní pololetní prázdniny2. února 2024 (pátek)
Jarní prázdninyod 5. února 2024 do 11. února 2024
Velikonoční prázdniny28. března 2024 (čtvrtek)
Druhé pololetí bude ukončeno28. června 2024 (pátek)
Hlavní prázdninyod 29. června 2024 do 1. září 2024
Plánované schůzky pedagogické rady28. srpna 2023
9. listopadu 2023
25. ledna 2024
18. dubna 2024
24. června 2024
Hovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin7. září 2023
9. listopadu 2023
11. ledna 2024
18. dubna 2024
6. června 2024
Školní plesleden 2024


Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
2. prosince 2023 (sobota) a 13. ledna 2024 (sobota)

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškám

do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období

do 26. června 2024 pro podzimní zkušební období

Maturitní zkouška (jarní termín)
Písemné práce profilové části maturitní zkouškynejdříve od 1. dubna 2024
Praktická maturitní zkouškanejdříve od 1. dubna 2024
Didaktické testy společné části maturitní zkouškyod 2. května do 15. května 2024
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkouškyod 16. května do 10. června 2024
Maturitní zkouška (podzimní termín)
Písemné práce profilové části maturitní zkouškyod 1. září do 20. září 2024
Praktická maturitní zkouškaod 1. září do 20. září 2024
Didaktické testy společné části maturitní zkouškyod 1. září do 10. září 2024
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkouškyod 1. září do 20. září 2024

Termín odevzdání přihlášek ke studiu
pro 4leté denní studiumod 1. února do 20. února

Přijímací řízení na SZŠ Brno, Jaselská, p. o.
od 10. dubna do 18. dubna 2024

Projektové dny ve školním roce 2022/2023

21. prosince 2023 Projektový den globálního rozvojového vzdělávání – Den zdraví

červen 2024 Soutěž první pomoci

červen 2024 Den ochrany a podpory zdraví

červen 2024 Environmentální den


Ve školním roce 2023/2024 začne vyučování2. září 2024 (pondělí)