INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných studentů a tříd:
Pro školní rok 2020/21 bude otevřeno celkem 7 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů).

kód oboru

název oboru

délka studia

forma studia

počet tříd

počet žáků

78 – 42 – M/04

Zdravotnické lyceum

4

denní

1

30

53 – 41 – M/03

Praktická sestra

4

denní

4

120

75 – 41 – M/01

Sociální činnost

4

denní

1

30

53 ­– 41 – M/03

Praktická sestra

3

zkrácená, večerní pomaturitní

1

30

 

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.

Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do:

02. 03. 2020

Termín konání jednotných testů:

14. 04. 2020 (1. termín)

 

15. 04. 2020 (2. termín)

Den otevřených dveří 10. 12. 2019, 21. 1. 2020

 

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyk a literatury a z písemného testu z Matematiky.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.
Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

 obor Praktická sestra – denní forma vzdělání

 obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání

 obor Sociální činnost – denní forma vzdělání

 obor Praktická sestra – večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání


Odkazy pro stažení přihlášky a informace o jednotné přijímací zkoušce 2020 CERMAT:

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html