INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Ředitelka školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, § 59 až 62 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria a počty přijímaných uchazečů do těchto oborů:

kód oboru název oboru délka studia forma studia počet tříd počet žáků
78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 2 60
53 – 41 – M/03 Praktická sestra 4 denní 4 120
75 – 41 – M/01 Sociální činnost 4 denní 1 30
53 ­– 41 – M/03 Praktická sestra 5* večerní  1 30

* výuka bude probíhat v pondělí a ve středu


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

 obor Praktická sestra – denní forma vzdělání

 obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání

 obor Sociální činnost – denní forma vzdělání

 obor Praktická sestra – večerní forma vzdělání


Odkazy pro stažení přihlášky a informace o jednotné přijímací zkoušce 2021 CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz