Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají do:
Termín konání jednotných testů:
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněny do:
Festival vzdělávání XXIV. Veletrh středních škol:
Den otevřených dveří:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

 obor Praktická sestra – denní forma vzdělání

 obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání

 obor Sociální činnost – denní forma vzdělání

 obor Praktická sestra – večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání

Odkazy pro stažení přihlášky a informace o jednotné přijímací zkoušce 2020 CERMAT:

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html