Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a studenty prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů.
Do projektu se zapojí 1. ročníky všech studijních oborů. Projekt je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.