Odborná konference ošetřovatelství – pestrost oboru v kontextu doby

Dne 2. února 2023 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se již o šestou a zároveň poslední konferenci pořádanou v rámci tohoto projektu.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p. o.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství.
Odbornou konferenci navštívilo celkem 25 účastníků, pedagogů i žáků ze všech spolupracujících zdravotnických škol, které při zahájení konference přivítala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. 

Po každé přednášce měli účastníci možnost pokládat přednášejícím otázky a vést plodnou diskuzi na dané téma. Této možnosti bylo u každé přednášky hojně využito.

Z celé konference byl pořízen audiovizuální záznam, který je k dispozici pod jednotlivými názvy přednášek.

Organizátorky akce se snažily získat pro tuto konferenci zajímavé a přínosné přednášky.

Přednášející a téma jejich výstupu:

Mechanická srdeční podpora – telemonitoring pacientů

Mgr. Zdeňka Doležalová, všeobecná sestra na JIP, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH)

 

Krizová intervence a včasná péče u rodin s vážným onemocněním

Ing. Bc. Bc. Monika Kolková, vedoucí pracovník Centra provázení, FN BRNO, Dětská nemocnice – Centrum provázení, Paliativní podpůrný tým

 

Domácí péče versus Domácí hospic

Mgr. Irena Prokšová, MBA, metodička zdravotních služeb, Diecézní charita Brno

 

Význam nutričního terapeuta v léčbě nefrologických pacientů

Pavlína Pařízková, nutriční terapeut, OLV (Oddělení léčebné výživy), Nutriční poradna, FN Brno

 

Fyziologie stresu

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D., OSVČ

 

Volbou k síle, metoda One brain 3in1 Concepts

MUDr. Petra Novotná, OSVČ

 

Konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí ošetřovatelství, medicíny i psychologie.

Všichni účastníci obdrželi emailem potvrzení o účasti a vyhodnotili evaluační dotazník, který se zaměřil na zhodnocení jednotlivých přednášek, technického zajištění, přínos pro výuku apod.

Po celou dobu konference bylo k dispozici občerstvení.

Velké poděkování patří celému realizačnímu týmu, který při organizaci konference odvedl precizní práci.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)

 


ODBORNÁ KONFERENCE PSYCHOLOGIE – STŘEDOŠKOLÁK Z POHLEDU ODBORNÍKŮ

Dne 23. listopadu 2022 se uskutečnila odborná konference psychologie, pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Úvodním slovem zahájila odbornou konferenci Mgr. Dagmar Procházková, předsedkyně metodického sdružení psychologie. Dále se ujala slova Mgr. Bc. Jana Soudková, výchovná poradkyně pro žáky a současně v rámci projektu IKAP JMK II je metodikem odborného vzdělávání, která účastníky seznámila s organizací celé konference a vždy v krátkosti představila jednotlivé přednášející.

Odbornou konferenci navštívilo celkem 33 účastníků ze všech spolupracujících zdravotnických škol, které při zahájení konference přivítala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Velmi si vážíme přítomnosti Mgr. Hynka Nespěšného, vedoucího odboru školství KÚ Jihomoravského kraje.

Z celé konference byl pořízen audiovizuální záznam, který je k dispozici pod jednotlivými názvy přenášek.

Přednášející a téma jejich výstupu:

MUDr. Peter Pöthe, psychiatr a psychoterapeut

Proč dospívání bolí

V přednášce dr. Pöthe hovořil o problémech dospívání. Mimo diagnostické a terapeutické práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, přednáší na zahraničních a domácích konferencích, vyučuje studenty medicíny a sociální práce, přednáší pedagogům, věnuje se výzkumné a publikační činnosti (jeho díla např. Proč dospívání bolí, Dítě v ohrožení a další) a podílí se na tvorbě zákonů na ochranu dětí. Je spolupracovníkem evropské pobočky Světové zdravotnické organizace pro oblast ochranu dětí.

Mgr. Norbert Michel, vedoucí Terénního týmu pro děti a mladistvé, Práh jižní Morava, z. ú.

Možnosti podpory mladistvých s duševním onemocněním v Brně

Přednáška byla zaměřena na činnost terénních pracovníků a jejich práci s problémovými dospívajícími.

Mgr. Stefko Natália, psycholožka, Česká psychologická aliance pro globální změny

Trauma ukrajinských žáků z pohledu psychologa

Mgr. Stefko upozornila na možné zdroje traumat (válka, opouštění domovů, chybějící kontakt s blízkými, obavy o život a další) a jejich následků na ukrajinských žácích a studentech.

Mgr. Michaela Rudolfová a Mgr. Mariana Šimíková, psychologické poradenství, SPONDEA, z. ú.

Posttraumatická stresová porucha u dospívajících

Prostřednictvím kazuistik jsme byli seznámeni s postupy používanými při řešení posttraumatických poruch.

Bc. Petr Tůma, koordinátor preventivního programu Aristoteles, Ratolest Brno

Rizikové chování středoškoláků

Program Aristoteles cílí na děti a mládež ve věku od 9-15 let a je preventivním opatřením proti sociálně patologickým jevům.

Bc. Lukáš Pelant, student psychologie Filozofická fakulta MU, Brno

Návykové látky u dospívajících

Téma se týkalo nových návykových látek, zejména kratomu.

Všichni účastníci obdrželi emailem potvrzení o účasti a vyhodnotili evaluační dotazník, který se zaměřil na zhodnocení jednotlivých přednášek, technického zajištění a návrhy témat pro další konference. Po celou dobu konference bylo k dispozici občerstvení, které zajistila Mgr. Martina Cahová.

Zapsaly: Mgr. Jana Váňová, garantka COV a statutární zástupkyně ředitelky školy a Mgr. Dagmar Procházková, předsedkyně MS PSL


ODBORNÁ KONFERENCE OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelství – rozmanitost v kontextu doby

Dne 4. listopadu 2021 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství, pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se už o čtvrtou konferenci v pořadí, pořádanou v rámci tohoto projektu.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství. V úvodu seznámila všechny účastníky s pravidly a organizací akce. Celkem se konference zúčastnilo 33 pedagogů a žáků z přihlášených zdravotnických škol.
Po každé přednášce měli účastníci možnost pokládat přednášejícímu otázky a vést plodnou diskuzi na dané téma. Této možnosti bylo u každé přednášky hojně využito.

Organizátoři akce se snažili získat pro tuto konferenci zajímavé a přínosné přednášky.

Přednášející a téma jejich výstupu:

Bc. Veronika Kamenská – Nepanikař, první psychická pomoc

Bc. Hana Kaštan – Paliativní péče z pohledu sestry

MUDr. Pavel Otevřel – Diagnostika a léčba neplodného páru, možné komplikace léčby

MUDr. Lucie Světláková – Paliativní péče v různých oborech interní medicíny

Iveta Prokopová – Dech života a jeho role při domácí umělé plicní ventilaci

MUDr. Jan Richter – Interní lékařství a ošetřovatelství v mezidobí COVIDových vln

Konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí ošetřovatelství a medicíny.

Všichni účastníci obdrželi emailem potvrzení o účasti a vyhodnotili evaluační dotazník, který se zaměřil na zhodnocení jednotlivých přednášek, technického zajištění a návrhy témat pro další konference.

Velké díky patří celému realizačnímu týmu v čele s ředitelkou školy PhDr. Zuzanou Číkovou a odborným garantem COV Mgr. Janou Váňovou.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)


Celostátní odborná konference první pomoci pod záštitou projektu Implementace KAP JMK II
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zajímavosti a novinky v první pomoci

Dne 15. října 2021 se na SZŠ Brno, Jaselská uskutečnilo setkání odborníků na konferenci první pomoci pořádané pod záštitou projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Odborné učitelky z 19 zdravotnických škol z České republiky a Slovenska, lékaři, záchranáři, sestry, ale i žáci zdravotnických oborů se setkali, aby si rozšířili své vědomosti, předali zkušenosti a připravili na Celostátní soutěž první pomoci ve školním roce 2021/2022.

Slavnostního zahájení odborné konference se ujala PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy, garant akce a také hlavní organizátor Celostátní soutěže první pomoci pro žáky SZŠ a VOŠZ.

Poté následovaly přednášky odborníků. Šedesát přítomných vyslechlo celkem šest přednášek.

Jako první vystoupil MUDr. Pavel Smékal z Kliniky úrazové chirurgie FN Brno, člen Trauma – týmu Brno a také hlavní porotce Celostátní soutěže první pomoci pro žáky SZŠ a VOŠZ.
MUDr. Smékal se věnoval novým Guidelines platných od roku 2021. Na pana doktora navázal
Ing. Filip Maleňák, zakladatel aplikace Záchranka, který všem šedesáti účastníkům přiblížil fungování aplikace, ale také novinky a využití aplikace i ve výuce první pomoci.

MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., lékař ZZS JMK Brno, doplnil vystoupení MUDr. Smékala o časté chyby, které se dějí při kardiopulmonální resuscitaci v přednemocniční péči a také kazuistikami
ze své praxe lékaře ZZS JMK.

Mgr. Jana Flajšingrová, staniční sestra Oddělení urgentního příjmu z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno, se zaměřila ve svém vystoupení na covidového pacienta jako mimořádnou událost.

V podobném duchu proběhla přednáška Mgr. Vlasty Vařekové, vedoucí oddělení výcviku, ZZS JMK Brno, která účastníkům konference přiblížila složitost výjezdů záchranné služby v době pandemie, diagnostiku pacientů s Covid-19 v přednemocniční neodkladné péči a také zvláštnost práce záchranářských týmů v době covidové.

Bc. Rudolf Hudec, DiS., záchranář ZZS JMK Brno, člen Biohazard týmu ZZS JMK, informoval účastníky konference o práci Biohazard týmu, nácviku situací.

Pracovní setkání vyvrcholilo vyhlášením kritérií pro nastávající ročník celostátní soutěže.

Celou konferencí provázela Mgr. Dominika Babáková, předsedkyně metodického sdružení první pomoci.
Po každé přednášce následovala diskuze.

Účastníci konference se odnášeli nejen nové informace, ale i radost ze vzájemného setkání
a příjemné atmosféry.

Přednášející a téma jejich výstupu:

MUDr. Pavel Smékal – Novinky v první pomoci

Mgr. Filip Maleňák – Aplikace záchranka a její využití nejen v terénu

Mgr. Jana Flajšingerová – Covidový pacient jako mimořádná událost

MUDr. Pavel Urbánek Ph.D. – Kardiopulmonární resuscitace, Guidelines, novinky a časté chyby

Mgr. Vlasta Vařeková – Pacient s onemocněním Covid 19 v týmu přednemocniční neodkladné péče

Bc. Rudolf Hudec, DiS – Činnost biohazard týmu v přednemocniční neodkladné péči

XXV. ročník soutěže Celostátní soutěže první pomoci – Závěry k soutěži

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková (předsedkyně MS první pomoci)

« z 2 »


ODBORNÁ KONFERENCE OŠETŘOVATELSTVÍ

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní“

Pomoc, podpora a péče nejen v období Covid 19

Dne 14. dubna 2021 se uskutečnila již II. on-line celostátní odborná konference ošetřovatelství, pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci musela tato konference opět proběhnout on-line formou. Pořadatelem se stala Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace.

Úvodním slovem on-line akci zahájila a přivítala všechny přihlášené ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Mezi vzácnými hosty byli:

Mgr. Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a chytrého regionu
RNDr. Hana Slobodníková, vedoucí oddělení odboru školství, oddělení vzdělávání
Mgr. Lucien Rozprým, zástupce JMK, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit a hlavní manažer projektu IKAP JMK II
Ing. Pavel Fiedler, odborný garant aktivit projektu, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit

PhDr. Číková předala slovo panu Mgr. Jiřímu Nantlovi. Pan náměstek velmi pozitivně zhodnotil pořádání této akce v současné době a práci v rámci celého projektu.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství. V úvodu seznámila všechny účastníky s pravidly a organizací akce. Celkem bylo on-line přihlášeno 101 pedagogů ze zmíněných škol
a žáci z přihlášených zdravotnických škol. Po každé přednášce měli přihlášení možnost pokládat přednášejícímu otázky pomocí chatu. Této možnosti bylo u každé přednášky hojně využito.

Organizátoři akce se snažili získat pro tuto konferenci zajímavé a přínosné přednášky, podařilo se oslovit i uznávané a známé osobnosti.

Přednášející a téma jejich výstupu:

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Téma: Vize z krize

Bc. Yvona Grünwaldová, FN Brno, všeobecná sestra, KARIM – ORIM II.

Téma: Naše zkušenost s morbidně obézním pacientem

MUDr. Kateřina Fialová, PhD., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Téma: Miminka do dlaně

Mgr. Monika Antonová, FN Brno, chirurgická klinika, stomická sestra

Téma: Komplexní péče o pacienta se stomií ve stomické poradně

MUDr. Jan Richter, Nemocnice Milosrdných bratří, lékař interního oddělení

Téma: COVID 19

MUDr. Radkin Honzák, CSc., český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog

Téma: Strategie přežití z pohledu psychiatra

Konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí ošetřovatelství a medicíny.

Všichni účastníci obdrželi emailem potvrzení o účasti a vyhodnotili evaluační dotazník, který se zaměřil na zhodnocení jednotlivých přednášek, technického zajištění a návrhy témat pro další konference.

Celý realizační tým v čele s ředitelkou školy PhDr. Zuzanou Číkovou má velkou radost, že se tato akce vydařila a přinesla všem zúčastněným pohodu, energii a naději v lepší zítřky v této nelehké době.

V Brně dne 19. 4. 2021

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)


Odborná konference ošetřovatelství – Zajímavosti a novinky v ošetřovatelství v době pandemie COVID-19

Dne 17. února 2021 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství, pořádaná v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci musela tato konference proběhnout online formou. Pořadatelem se stala Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Pro celý její organizační tým to byla nová zkušenost a výzva zajistit technické vybavení, přenos informací a celou organizaci této akce v online prostředí.

Úvodním slovem online akci zahájila a přivítala všechny přihlášené ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo panu Mgr. Lucienu Rozprýmovi, zástupci JMK (odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit a hlavní manažer projektu IKAP JMK II). Ten zhodnotil současnou situaci při pořádání takovýchto akcí a ocenil aktivitu a snahu celého realizačního týmu SZŠ Brno, Jaselská, p.o.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství. V úvodu seznámila všechny účastníky s pravidly a organizací akce. Celkem bylo online přihlášeno 82 pedagogů ze zmíněných škol a žáci 4. ročníku oboru zdravotnický asistent. Přihlášení měli možnost pokládat přednášejícímu otázky pomocí chatu.

Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí ošetřovatelství, péče o nemocné v této nelehké době pandemie onemocnění COVID – 19. Akce získala i velmi pozitivní hodnocení od přihlášených účastníků, které vyplynulo z evaluačního dotazníku.

Velké díky patří celému realizačnímu týmu v čele s ředitelkou školy PhDr. Zuzanou Číkovou a odborným garantem COV Mgr. Janou Váňovou.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)

Zahájení konference ošetřovatelství

PhDr. Jana Toufarová – Cévní postupy z pohledu sestry

Bc. Ladislava Chanovická – Ergoterapie

Bc. Lucie Adámková – Zajímavosti z rehabilitačního ošetřovatelství

Mgr. Dana Machátová – Pacient s COVID-19 na operačním sále

Mgr. Tomáš Novotný – Očkovací centrum z pohledu administrátora

Bc. Yvona Grünwaldová – COVID-19 z pohledu sestry v intenzivní péči


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Pozvanka2-page-001-724x1024.jpg.