Výzva OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace je od 1. 9. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I. Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 235 720,00 Kč. 

Číslo výzvy: 02_16_035 
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005125 
Název projektu: Vzděláváme se společně 
Číslo jednací projektu: MSMT-9216/2017 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.