Neziskové organizace v sociálním systému

Mgr. Elvíra Patáková, MBA

ředitelka NNO Generace Care z.ú.

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Mgr. Lenka Špaková                 

vedoucí projektu Sendvičová generace, Centrum pro rodinu a sociální péči

Práce sociálního pracovníka v nemocnici

Mgr. Kateřina Zoufalá, DiS.

sociální pracovnice FN USA, Mobilní specializovaná paliativní péče

Zkušenosti paliativní péče v nemocničním systému – multidisciplinární tým PP

PhDr. Hana Kaštan, MPH.

vrchní sestra oddělení geriatricko-paliativní péče, FN USA

Psychosociální potřeby neformálních provázejících

Mgr. Eliška Andělová

psycholog FN USA

Role Centra duševního zdraví v péči o duševní zdraví

Mgr. Michaela Havelková

vedoucí sociální části CDZ Brno, Centrum duševního zdraví Brno

Homesharing – sdílená péče o děti s postižením v JMK

Mgr. Radana Melková

PR a fundraising, Slezská diakonie – Úsek Brno

 

Dne 13. března 2024 se uskutečnila celostátní odborná konference Sociální činnosti pořádaná v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský pod názvem „Implementace DZ JMK“.  Jednalo se o druhou konferenci v tomto školním roce v rámci tohoto projektu.

Celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství. Konferenci podpořila svou účastí paní ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková a pan Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení odboru školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit

Odbornou konferenci navštívilo celkem 25 účastníků, pedagogů i žáků ze všech spolupracujících zdravotnických škol. Po každé přednášce měli účastníci možnost pokládat přednášejícím otázky a diskutovat o aktuálních problémech a výzvách v oblasti sociální péče. Této možnosti bylo u každé přednášky hojně využito. Organizátorky konference se snažily získat pro tuto konferenci zajímavé a přínosné přednášky.

Konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí poskytování sociální péče. Bylo skvělé vidět, jak účastníci sdílejí své zkušenosti a příběhy a společně hledají cesty k řešení problémů v oblasti sociální činnosti.

Všichni účastníci obdrželi emailem potvrzení o účasti a vyhodnotili evaluační dotazník, který se zaměřil na zhodnocení jednotlivých přednášek, technického zajištění, přínos pro výuku apod. Velké poděkování patří celému realizačnímu týmu, který při organizaci konference odvedl precizní práci.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)

 Možnosti využití tisku 3D v úrazové chirurgii

Doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie, FN Brno

Novinky v první pomoci

MUDr. Pavel Smékal, lékař Klinika úrazové chirurgie, FN Brno

První pomoc z pohledu internisty

MUDr. Jan Richter, lékař Nemocnice Milosrdných bratří, Brno

IZS na Slovensku – Čo nás spája a v čom sme rozdielny

PhDr. Katarina Moravikova, záchranářka, odborná učitelka SZŠ Trenčín

Technická podpora simulačního výcviku PRP

Ing. Radim Šejnoha, Business development manažer, AV Media a.s.

Hasiči a první pomoc

Jan Filka, DiS., Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Urgentní příjem – stejné nebo jiné?

Mgr. Jana Flajšingrová, staniční sestra Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Vyhlášení kritérií pro soutěž první pomoci 2024

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy


Dne 11. října 2023 se na naší škole uskutečnila konference První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové a Centra zdravotnictví COV při SZŠ Jaselská Brno, p. o.

V letošním roce měla název První pomoc, jak ji neznáte. Téma navazovalo na témata z předešlých let.

Na konferenci se sjeli vyučující první pomoci z Jihomoravského kraje a také se jí zúčastnili pedagogové ze SZŠ Brno, Jaselská.

Úvodní část programu konference byla věnována křtu knih, na kterých celý školní rok pracovaly týmy pedagogů i odborníků z řad lékařů. Vznikla tak učebnice Ošetřovatelství pro II. ročníky, které vydalo nakladatelství Grada a učebnice První pomoci, která byla vydaná s podporou SRPD při SZŠ Jaselská. Křtu učebnic se zúčastnili nejen autoři, výtvarníci, fotografové, ale také zástupce JMK pro vzdělávání Mgr. Lucien Rozprým.

Kmotři knih PhDr. Zuzana Číková (učebnice Ošetřovatelství) a doc. MUDr. Milan Krtička, PhD. (učebnice První pomoci) popřáli nejen knihám, ale také všem čtenářům všechno dobré.

V další části konference probíhaly velmi zajímavé přednášky.

Se svými přednáškami vystoupili například Mgr. Jana Flajšingrová, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno. Mgr. Jana Flajšingerová se dlouhodobě zaměřuje na péči o traumatizované pacienty. Její přednáška byla věnována speciálním kazuistikám, se kterými se můžete setkat pouze na oddělení KARIM.

Mgr. Katarína Moravíková, která je záchranářka a pedagožka na SZŠ Trenčín. Její srovnání poskytování první pomoci na Slovensku a v České republice bylo velmi zajímavé.

Vystoupil také Jan Filka, DiS., hasič – záchranář z HZS JMK Brno, Lidická.

Jan Filka účastníky seznámil s novými pomůckami, které využívají hasiči a také o pozici hasiče – záchranáře. Přednášku doplnil již tradičně o zajímavé konkrétní události, u kterých brněnští hasiči zasahovali, například srážka dvou autobusů na D1 v červenci 2023.

Nechyběl MUDr. Jan Richter, lékař z Nemocnice Milosrdných bratří Brno, který s naší školou dlouhodobě spolupracuje. MUDr. Richter se zabýval mýty v první pomoci a přednášky odlehčil vtipnými postřehy z terénu při poskytování první pomoci.

MUDr. Pavel Smékal, lékař FN Brno, vedoucí lékař oddělení traumatologie a člen Trauma týmu, informoval zúčastněné o změnách v poskytování první pomoci.

Zástupce AV Média Ing. Radim Šejnoha poskytl zúčastněním pedagogům informace k využívání technologií do výuky první pomoci.

Speciální a naprosto ojedinělou přenášku si účastníci vyslechli od doc. MUDr. Milana Krtičky, PhD., přednosty kliniky Traumatologie FN Brno, šéfa Trauma týmu ČR. Pan docent stál u zrodu vytváření 3D modelů kostí, využití jejich náhrad při složitých zlomeninách.

Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, popřípadě dalšímu ročníku Krajské soutěže první pomoci.

V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci konference byli informování o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení.

Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku.

Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry odborného setkání, manuál pro platby i videa s přednáškami budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková