Projekt „Škola podporující zdraví“

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o., získala v roce 2013 titul Škola podporující zdraví a pravidelně každé 4 roky projekt hodnotí a inovuje. Uvědomujeme si, že funkcí moderní školy není jen  zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví. Naše škola chce všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince.

Projekt ŠPZ se stal pevnou součástí života školy a opírá se o tři hlavní pilíře. Pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. Příkladem naplňování cílů projektu je udržení vytvořené pohody prostředí, například plynulý přechod žáků základních škol do prvních ročníků a jejich adaptace na nové prostředí. Dalším cílem je poskytovat dostatek příležitostí k pohybové aktivitě a rozvoji humanistických postojů. Žáci získávají odborné znalosti o zdravém životním stylu, které uplatňují nejen ve svém postoji k životu, ale i v profesním životě při edukaci nemocných. Ve škole je velká pozornost věnována mezilidským vztahům v kolektivech žáků, pedagogů a budování vzájemného partnerského vztahu. Důraz je kladem na kontinuální vzdělávání učitelů v oblasti nejnovějších vědeckých metod výuky a jejich aplikaci v praxi. Škola se zaměřuje na otevřené partnerství, svou činnost zakládá na demokratických principech, neustále rozvíjí spolupráci s dalšími institucemi a sociálními partnery. Tím rozšiřuje funkci školy o další druhy činností a stává se významným partnerem města Brna.

V mimořádné situaci distančního vzdělávání v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se v plné míře projevilo, jak správně je v naší škole systém nastavený. Všichni pedagogové, díky předchozímu kontinuálnímu vzdělávání, mimo jiné i v IT, byli schopni ze dne na den přejít na dálkovou formu výuky. Někteří zařadili do výuky vlastní videospoty, aby co nejvíce žákům usnadnili učení. V červnu 2020, kdy už mohla část žáků přejít na prezenční formu vzdělávání, zajistilo vedení dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce, aby výuka byla bezpečná. V říjnu školního roku 2020/2021 se distanční výuka bezproblémově rozběhla jako plnohodnotná alternativa školní docházky. Učitelé pravidelně začleňují online videohodiny. Každý žák má možnost využít individuální online konzultaci v případě, že potřebuje podporu. Pedagogická porada, zasedání výboru SRPD i třídní schůzky jsou organizovány online prostřednictvím programu Edookit.

Příklady akcí školy:
Adaptační pobyt pro 1. ročníky

Sportovní den 2. ročníků

Zahraniční praxe pro 3. ročníky

Ples a slavnostní vyřazení 4. ročníků

Environmentální den

Mezinárodní den nekuřáků

Celostátní soutěž první pomoci

Účast na Festivalu vzdělávání

Účast na charitativních akcích, např. Bílá pastelka a mnoho dalších.