​​​​​​Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024

Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:

Pro školní rok 2023/24 bude otevřeno celkem 8 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

kód oboru název oboru délka studia forma studia počet tříd počet žáků
78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 2 60
53 – 41 – M/03 Praktická sestra 4* denní 4 120
75 – 41 – M/01 Sociální činnost 4 denní 1 30
53 ­– 41 – M/03 Praktická sestra 3** večerní, zkrácená pomaturitní 1 30

*Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku společné části úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas.

** výuka bude probíhat v pondělí a ve středu.

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do: 01. 03. 2023
Termín konání jednotných testů: 13. 4. 2023 (1. termín)
14. 4. 2023 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2023
Den otevřených dveří 17. 1. 2023 a 7. 2. 2022

Všichni uchazeči denní formy studia konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyka a literatury a z písemného testu z Matematiky. Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.