Školní rok 2022/2023

Výroční zpráva 2022-2023

Tabulková příloha výroční zpráva

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Odsouhlasení Školskou radou


Školní rok 2021/2022

Výroční zpráva 2021-2022

Tabulková příloha výroční zpráva

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Odsouhlasení Školskou radou


Školní rok 2020/2021

Výroční zpráva 2020-2021

Tabulková příloha výroční zpráva

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Odsouhlasení Školskou radou


Školní rok 2019/2020

Výroční zpráva 2019-2020

Tabulková příloha výroční zpráva

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Odsouhlasení Školskou radou


Školní rok 2018/2019

Výroční zpráva 2018-2019

Zpráva metodika prevence

Tabulková příloha výroční zpráva


Školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena školskou radou. Podrobně vypovídá o všech důležitých aktivitách školy. Jedná se o nejucelenější a nejkomplexnější dokument, v němž se má veřejnost možnost seznámit s účelem čerpání veřejných finančních prostředků. Výroční zpráva je k nahlédnutí v knihovně školy. 

Výroční zpráva 2017-2018

Tabulková příloha výroční zprávy 2017-2018