V letošním školním roce 2019/2020 naše školní poradenské pracoviště za podpory ředitelky školy zorganizovalo pro žáky prvních ročníků, denní formy studia, vícedenní adaptační pobyty. Adaptační pobyty se konaly v termínu od 9. 9. do 18. 9. 2019.

Třída 1. D se svou třídní učitelkou a výchovnou poradkyní jako jediná odjížděla na adaptační pobyt do rekreačního střediska Nesměř. Tento pobyt vedli zkušení lektoři, bývalí žáci z Gymnázia Elgartova, tzv. peeři, viz webové stránky https://peer2peerelg.wixsite.com/mysite. Jejich program byl prioritně zaměřen na třídu jako celek, s cílem prolomit ledy, stmelit kolektiv a vybudovat důvěru za pomoci nejrůznějších psychologických a seznamovacích her či jiných zajímavých aktivit. Z pohledu školního výchovného poradce mohu jenom potvrdit to, že na pobyt jela třída, která se téměř neznala, a z pobytu odjížděl stmelený kolektiv, který má nejen dobré vztahy mezi sebou, ale i důvěru ke své třídní učitelce.

Ostatní třídy – 1. A, 1. B, 1. C, 1. S a 1. L – postupně odjížděly s pracovníky školního poradenského pracoviště na adaptační pobyt do rekreačního střediska Baldovec. Na Baldovci na ně již čekal instruktor a dobrodružná hra Baldyard, jejíž název pochází ze známé televizní soutěže Pevnost Boyard. Žáci v jednotlivých třídách byli rozděleni do týmů a navzájem mezi sebou soutěžili. Tato hra byla zajímavá především v tom, že si jednotliví žáci mohli ověřit své schopnosti a důvtip při řešení různých problémových soutěží.

Adaptační pobyty napomohly k vzájemnému poznání žáků mezi sebou a tím také podpořily vznik přátelského klimatu, které se snažíme ve škole budovat jako prevenci sociálně patologických jevů.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková (školní výchovný poradce)

« z 8 »

Dne 5. 9. 2018 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky v Mariánském údolí. Přítomno bylo cca 150 žáků + 10 pedagogů. Žáci s pedagogy hráli různé seznamovací hry. Dále žáci soutěžili v různých sportovních soutěžích (Člověče nezlob se, Biatlon, Přetahování lanem, Přísloví a Pexeso). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Počasí nám přálo a všichni si adaptační den velice užili.

Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.S, 1.B, 1.C, 1.A, 1.D

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

« z 3 »