EU peníze středním školám – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 − Zvyšování kvality ve vzdělávání

Klíčová aktivita

Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky
Univerzitní Oxford s výukou 15. 11. – 21. 11. 2015

 Závěrečná zpráva z pobytu


EU peníze středním školám – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.5 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ

Klíčová aktivita

Podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Uzavřená smlouva s nejvhodnějším uchazečem
Uzavřená smlouva s nejvhodnějším uchazečem, leden 2014.