Následující dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 18. 1. 2022 a 8. 2. 2022


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je dod2018-3-724x1024.jpg.


Den otevřených dveří 10. 12. 2019

Dne 10. prosince 2019 proběhl „Den otevřených dveří“ na naší škole SZŠ Brno, Jaselská. V tento den byla škola plná budoucích lékařů, praktických sester a pracovníků pomáhajících profesí.

Zájemci o studium si mohli prohlédnout budovu školy, zejména velmi dobře vybavené odborné učebny, ve kterých si mohli nechat změřit tlak krve, puls nebo index tělesné hmotnosti. Dále i učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, učebnu chemie a fyziky, počítačové učebny a tělocvičnu s posilovnou. V neposlední řadě byla k nahlédnutí velmi dobře vybavená knihovna. Zájemci se dozvěděli spoustu informací o maturitních
oborech čtyřletého denního studia, jako jsou praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Příchozí se dozvěděli také o aktivitách školy, jakými jsou adaptační kurzy, lyžařské kurzy, zahraniční exkurze a stáže, účast na soutěžích v první pomoci, ošetřovatelství nebo psychologii. Děkuji všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.

Další Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská proběhne v úterý dne 21. ledna 2020 od 10 do 18 hodin.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava

« z 2 »

Den otevřených dveří 8. 1. 2019

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnil již podruhé v letošním školním roce v prostorách naší školy „Den otevřených dveří“. Tento „Den“ již tradičně probíhal od 10 do 18 hodin. Škola byla vyzdobena výrobky žáků oboru sociální činnost, ukázky jejich prací byly k vidění rovněž v přízemí školy, kde bylo možno zhlédnout fotografie z akcí školy. U vchodu do školy čekali na návštěvníky žáci naší školy, kteří byli připraveni je doprovázet. Tito žáci byli ze všech oborů, které na škole nabízíme: z oboru zdravotnické lyceum, oboru praktická sestra a oboru sociální činnost. Naší snahou bylo, aby každého zájemce provázel po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Zájemci o studium obdrželi při vstupu do školy letáky školy, anketní lístek a kvíz.
Třídy měly po dobu výuky otevřené dveře. Zájemci o studium tak mohli nahlédnout do učeben přímo během výuky. Po ukončení výuky probíhal téměř ve všech učebnách připravený program. V učebně první pomoci se prezentoval kroužek první pomoci pod vedením Mgr. Babákové a Mgr. Kašparovské, v učebnách ošetřovatelství si mohli zájemci nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI. Dále si mohli zájemci na speciálním modelu například vyzkoušet, jak se má správně provádět samovyšetření prsu nebo si obléknout „oblek stáří“. Tyto činnosti probíhaly pod vedením odborných učitelek Mgr. Křesťanové, Mgr. Cahové a Mgr. Neumanové. V učebně výchovy ke zdraví se konal pod vedením Mgr. Soldánové workshop oboru sociální činnost. Žáci zde hráli divadlo a ukazovali pomůcky, které v rámci výuky používají. V učebně č. 26 probíhala otevřená výtvarná dílna s Mgr. Bartoškovou a Mgr. Matějkovou, Ph.D. Všichni zájemci si mohli vyrobit šperk dle vlastního výběru a vkusu. Ve zbývajících učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu.
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. Všichni řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv.
Dne otevřených dveří ve SZŠ Jaselská 8. 1. 2019 se za doprovodu rodičů zúčastnilo 95 žáků ze základních škol. Minianketu vyplnilo 74 žáků, z toho 31 žáků ze ZŠ v Brně, 4 žáci svoji ZŠ neuvedli, 1 žák byl ze střední školy a 38 žáků z mimobrněnských ZŠ. Převažoval zájem žáků o studium oboru praktická sestra. Nejvíce informací o termínech Dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly odborné učebny a výklad doprovázejících žáků školy. Převážná většina neuvedla nebo nevěděla, co by se dalo ve škole změnit. A z celkového počtu 74 žáků, kteří minianketu vyplnili, 50 žáků uvedlo, že se na naši školu na nějaký obor přihlásí.

Z výběru vzkazů do knihy návštěv:

„Děkujeme za perfektní prohlídku Zdeňkovi (Vráblíkovi) a jeho super výkladu.“

„Škola je krásná, těším se, až tu budu studovat.“

„Děkujeme za vyčerpávající informace a milé průvodce (Jakub Kuča a Silva Heldesová).“ 

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková


Den otevřených dveří 11. 12. 2018

Dne 11. prosince 2018 proběhl v prostorách naší školy „Den otevřených dveří“. V tento den byly od 10 do 18 hodin otevřeny dveře školy a učeben všem zájemcům o studium. Zájemci byli netrpělivě očekáváni. V prostoru přízemí školy byli připraveni žáci ze všech oborů, které nabízíme: z oboru zdravotnické lyceum, oboru praktická sestra a oboru sociální činnost. Snahou bylo, aby každého zájemce provázel po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Návštěvníci obdrželi při vstupu do školy informační letáky školy, anketní lístek a kvíz. Prohlídka po prostorách školy mohla začít.
Všichni vyučující měli v rámci výuky otevřené dveře tříd tak, aby každý návštěvník mohl nahlédnout do učebny a vidět jak třídy, tak žáky pracující ve výuce. V době po ukončení výuky jsme se snažili dle rozpisu ukázat školu více interaktivně. Téměř ve všech učebnách probíhal nějaký program. V učebně první pomoci si mohli zájemci vyzkoušet nácvik resuscitace a práci s automatickým externím defibrilátorem – AED. V učebnách ošetřovatelství si mohli návštěvníci nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI, odebrat krev na glykemii a vyzkoušet si na speciálním modelu, jak má správně probíhat samovyšetření prsu. Odbornou učebnu výchovy ke zdraví obsadili žáci oboru sociální činnost. Součástí jejich prezentace byla ukázka rukodělných výtvarných a jiných kreativních prací a také ukázky činností z běžných vyučovacích hodin. V ostatních učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu.
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. Řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv.
Minianketu na Dni otevřených dveří vyplnilo 102 žáků, z toho 34 žáků ze ZŠ v Brně, 10 žáků svoji ZŠ neuvedlo, 3 žáci byli ze středních škol a 55 žáků z mimobrněnských ZŠ. Převažoval zájem žáků o studium oboru praktická sestra. Nejvíce informací o termínech Dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly odborné učebny a výklad doprovázejících žáků a žákyň školy. Převážná většina neuvedla nebo nevěděla, co by se dalo ve škole změnit. A z celkového počtu 102 žáků, kteří minianketu vyplnili, 72 uvedlo, že se přihlásí ke studiu některého námi nabízeného oboru.
Všem děkujeme za to, že se k nám přišli podívat. Ostatní zájemce zveme na „Den otevřených dveří“ 8. ledna 2019. 

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková