Ve školním roce 2023/2024 se na Vás těšíme dne 2. prosince 2023 a 13. ledna 2024.
Dále se škola bude prezentovat na Veletrhu středních škol v termínu 24. – 25. 11. 2023.


Poslední „Den otevřených dveří“ v tomto školním roce proběhl dne 7. 2. 2023. Zájemce o studium a jejich rodiče informovali o možnostech studia všeobecní i odborní učitelé. Poté je žáci provedli budovou školy. Prohlídka školy probíhala za plného provozu, takže zájemci o studium mohli nahlédnout přímo do výuky všech vyučovaných předmětů v tento den.

Celá akce probíhala v přátelské a uvolněné atmosféře. Věříme, že byli všichni návštěvníci školy spokojeni. Těšíme se na setkání s budoucími žáky prvních ročníků!


Dne 17. ledna 2023 proběhl již druhý Den otevřených dveří ve školním roce 2022/2023. Školu navštívilo celkem 243 návštěvníků, z toho 134 žáků základních škol. Zájemců o prohlídku školy a studium na naší škole bylo tedy méně než v měsíci listopadu, ale i tak byli všichni pedagogové a žáci plně vytíženi. Obecné informace o studiu a profilu absolventa se mohli návštěvníci dozvědět v učebně č. 30, kde byli připraveni ke konzultaci odborní i všeobecní pedagogové. Po vyčerpávajících informacích přišla na řadu prohlídka školy, kterou zajišťovali žáci všech studijních oborů (zdravotnické lyceum, praktická sestra a sociální činnost). Celá akce se velmi vydařila a už se těšíme na poslední Den otevřených dveří, který se uskuteční 7. února 2023. Tímto děkuji všem kolegyním, kolegům a žákům, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli.    

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava


V letošním roce se Jihomoravský kraj rozhodl zrušit tradiční Festival vzdělávání, který byl plánovaný na 25. a 26. listopadu 2022. Důvodů bylo hned několik – růst cen pronájmů, energií a služeb ze strany BVV, rostoucí trend hledání informací o nabízených oborech na specializovaných webech a sociálních sítích, a také lepší naplnění odborných škol díky silnějším populačním ročníkům přicházejících na střední školy. Z důvodu zrušení Festivalu vzdělávání jsme se rozhodli, že uspořádáme Den otevřených dveří v mimořádném listopadovém termínu.

Tentokrát jsme zorganizovali Den otevřených dveří v sobotu, v čase od 10.00 do 16.00 hod. Již v 9.30 hod. přicházeli první nedočkaví zájemci o studium. Po symbolickém otevření hlavních dveří se doslova hrnuly zástupy nedočkavých rodičů i žáků, aby si prohlédli naši školu. Prohlídka byla velmi lákavá a především interaktivní.

Vyučující odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů a jejich žáci si pro návštěvníky připravili pestré aktivity a ukázky v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Zájemci o studium si tak mohli vyzkoušet odběr krve na modelu horní končetiny, odběr kapilární krve na glykémii, měření fyziologických funkcí (tepu, krevního tlaku, saturace krve). V Centru odborného vzdělávání si návštěvníci mohli mimo jiné vyzkoušet poslech dýchacích cest se zvukovými fenomény u modelu pacienta „Susie“. V učebně první pomoci probíhaly modelové situace (infarkt myokardu, popáleniny horní končetiny II. stupně, ztrátové poranění) a edukace veřejnosti, jak postupovat v rámci první pomoci u vybraných život ohrožujících stavů. V učebně chemie bylo připraveno pozorování pod mikroskopem, měření pH pomocí indikátorových papírků u různých látek, magnetické pexeso s prvky a různé chemické pokusy. Obor sociální činnost nabízel ukázku a možnost vyzkoušení si tzv. modelu stáří, ukázku práce s bílou holí, prezentaci pomůcek pro poruchy zraku, aktivizační metody – pracovní dílnička s prodejem výrobků (výtěžek z prodeje se žáci rozhodli věnovat Hospici pro Julii,

první dětský hospic v ČR). Vyučující fyziky vystavoval zajímavé pomůcky do výuky, například Teslovy cívky, mikroskopy, ladičky a elektrický náboj. Učebna somatologie sloužila jako výstava modelů a anatomických atlasů. Na závěr prohlídky si mohli návštěvníci odpočinout v učebně psychologie, kde pro ně byla připravena meditační hudba, aromaterapie, tibetské mísy, interaktivní bublinkový válec a optická vlákna.

Den otevřených dveří se velmi vydařil. Celkem prošlo školou 559 návštěvníků. Velké poděkování patří všem pedagogům a žákům naší školy, kteří se Dne otevřených dveří aktivně zúčastnili a pomáhali.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava

« z 3 »

Virtuální prohlídka školy


Ve školním roce 2022/2023 se bude konat den otevřených dveří ve dnech 26. listopadu 2022, 17. ledna 2023 a 7. února 2023.
Veškeré aktuální informace můžete také najít na https://www.vyberskoly.cz/


I v měsíci lednu a únoru jsme organizovali „Den otevřených dveří“. Konkrétně 18. ledna a 8. února 2022. Při přípravě tohoto dne bylo třeba zohlednit aktuální epidemiologickou situaci. Proto naši IT technici vymysleli aplikaci, přes kterou se zájemci o prohlídku školy přihlašovali. Tímto jsme se chtěli vyvarovat riziku, že se v určitou chvíli sejde příliš mnoho lidí. I když tvorba aplikace zabrala několik dní, výsledkem byla verze, která umožňovala rychlé a jednoduché přihlašování zájemců. Školní kariérový poradce poslal všem základním školám, které měl v databázi pozvánku, obsahující pokyny k přihlašování a podmínky účasti. Hlavní podmínkou bylo prokázání se absolvovaným očkováním nebo negativním antigenním či PCR testem. V této souvislosti je třeba ocenit spolupráci výchovných poradců na základních školách. Pozvánka se dostala celkem rychle cílové skupině, což jsme poznali dle zájmu veřejnosti a rychlého obsazování nabízených termínů. Na dni otevřených dveří provázeli přihlášenou veřejnost naši pedagogové. Účastníci, zákonní zástupci a žáci základních škol měli možnost prohlédnout si jednotlivé učebny, ať už v rámci výuky nebo bez. Součásti prohlídky byl i výklad, v rámci kterého se rodiče a žáci z řad zájemců dozvěděli základní informace o nabízených oborech, podmínkách přijetí a stávající výuce ve škole.
V přízemí školy bylo vyčleněno místo, kde si mohli zájemci nechat změřit krevní tlak, nasycenost krve kyslíkem, tzv. saturaci, odebrat krev na glykemii nebo změřit tuk v těle a BMI. Všichni zájemci o studium obdrželi malý dárek od České průmyslové zdravotní pojišťovny, tímto děkujeme pojišťovně za laskavé sponzorování akce.

 

Zapsal tým ŠPP


Vážení uchazeči o studium,

pro osobní účast na dni otevřených dveří dne 8. 2. 2022 je z důvodu epidemické situace (omezený počet osob) nutná rezervace prohlídky školy na konkrétní čas.

Vyberte si počet návštěvníků, Vámi požadovaný čas v den konání akce a zapište svůj e-mail do příslušného políčka. V případě, že se akce zúčastní v rámci rodiny více osob, stačí vybrat více účastníků a zadat jeden email. Pokud je termín zaplněn, nepůjde na něj kliknout.

Po úspěšné rezervaci obdržíte na uvedený e-mail potvrzení o účasti.

Pro vstup do budovy školy je nutné prokázat se bezinfekčností:

  • Potvrzení o dokončeném očkování.
  • Potvrzení o prodělání Covidu-19 v uplynulých 180 dnech.
  • U osob mladších 18-ti let, a u osob, které mají nekompletní očkování, negativním PCR testem, ne starším než 72 hodin či antigenním testem provedeným zdravotnickým zařízením, ne starším než 24 hodin nebo VLASTNÍM antigenním testem, který bude proveden na místě (nutno přijít minimálně o 15 min. dříve před začátkem prohlídky školy).

Samotesty k provedení na místě nebudou k dispozici. Antigenní testy provedené formou samotestu mimo testování ve škole nebudou uznány. Po celou dobu prohlídky školy je nutné mít nasazený respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu.

Těšíme se na osobní setkání 🙂

Rezervovat


Den otevřených dveří 18. 1. 2022

V úterý dne 18. 1. 2022, proběhl v pořadí již druhý den otevřených dveří. Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci jsme opět spustili online přihlašování zájemců. Program připravili naši IT technici, Mgr. Mikyna a Mgr. Cetl. Tento program nám následně vygeneroval skupiny zájemců s danými časy, podle kterých zajistil hlavní organizátor dne Mgr. O. Otava pedagogický doprovod daných skupin. Zájemci byli rozděleni do skupin po 6 osobách. Skupinku měl na starost vždy jeden pedagog, který během 20 minut ukázal zájemcům celou školu od suterénu pro třetí patro. Zájemci z řad žáků základních škol a jejich zákonní zástupci si mohli třídy, odborné učebny a další zázemí pro žáky. Mohli se také zapojit do výuky, např. v první pomoci, kde si zájemci vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci na modelech dospělého i dítěte. V odborných učebnách ošetřovatelství viděli zájemci jednak vybavení učeben, ale i výkony, které se žáci ve škole učí, např. polohování nemocných. Škola byla cíleně vyzdobena výrobky žáků oboru sociální činnosti. Jednalo se o obrazy, které tito žáci tvořili s klienty Centra Kociánka. Učebna č. 26 byla vybavena pomůckami, které žáci tohoto oboru používají ve výuce. V přízemí školy si mohli zájemci zakoupit časopis, prioritně vytvořený pro den otevřených dveří. Časopis obsahoval informaci o přijímacím řízení a základní informace o škole. Tento časopis mohl vzniknout za podpory SRPD (spolek rodičů a přátel dětí školy), proto cena byla spíše symbolická, prodával se za 10,-Kč. Dále si zájemci mohli odnést letáky školy, různé drobnosti, které jsme získali v rámci sponzorských darů od pojišťoven a zdravotnických firem.

Dne otevřených dveří se celkem zúčastnilo kolem 200 účastníků a podle jejich vzkazů v naší návštěvní knize se povedl.

Zpracovala: Mgr. Bc. Jana Soudková


Den otevřených dveří 9. 12. 2021

I když jsme tento krok hodně zvažovali, nakonec jsme se rozhodli po roční pauze zorganizovat „Den otevřených dveří“. Při přípravě tohoto dne bylo třeba zohlednit aktuální epidemiologickou situaci. Proto naši IT technici vymysleli aplikaci, přes kterou se zájemci o prohlídku školy přihlašovali. Tímto jsme se chtěli vyvarovat riziku, že se v určitou chvíli sejde příliš mnoho lidí. I když tvorba aplikace zabrala několik dní, výsledkem byla verze, která umožňovala rychlé a jednoduché přihlašování zájemců. Školní kariérový poradce poslal všem základním školám, které měl v databázi pozvánku, obsahující pokyny k přihlašování a podmínky účasti. Hlavní podmínkou bylo prokázání se absolvovaným očkováním nebo negativním antigenním či PCR testem. V této souvislosti je třeba ocenit spolupráci výchovných poradců na základních školách. Pozvánka se dostala celkem rychle cílové skupině, což jsme poznali dle zájmu veřejnosti a rychlého obsazování nabízených termínů. Na dni otevřených dveří provázeli přihlášenou veřejnost naši pedagogové. Účastníci, zákonní zástupci a žáci základních škol měli možnost prohlédnout si jednotlivé učebny, ať už v rámci výuky nebo bez. Součásti prohlídky byl i výklad, v rámci kterého se rodiče a žáci z řad zájemců dozvěděli základní informace o nabízených oborech, podmínkách přijetí a stávající výuce ve škole. V přízemí školy bylo vyčleněno místo, kde si mohli zájemci nechat změřit krevní tlak, nasycenost krve kyslíkem, tzv. saturaci, odebrat krev na glykemii nebo změřit tuk v těle a BMI. Celkem se dne zúčastnilo kolem 120 zájemců. Všichni obdrželi malý dárek od České průmyslové zdravotní pojišťovny, tímto děkujeme pojišťovně za laskavé sponzorování akce. S sebou si také návštěvníci odnášeli balíček letáků školy pro své spolužáky, protože nás na začátku 2. pololetí čekají ještě dva takové dny a rádi bychom zvýšili povědomí o naši škole v řadách veřejnosti.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková

 


 

Den otevřených dveří 10. 12. 2019

Dne 10. prosince 2019 proběhl „Den otevřených dveří“ na naší škole SZŠ Brno, Jaselská. V tento den byla škola plná budoucích lékařů, praktických sester a pracovníků pomáhajících profesí.

Zájemci o studium si mohli prohlédnout budovu školy, zejména velmi dobře vybavené odborné učebny, ve kterých si mohli nechat změřit tlak krve, puls nebo index tělesné hmotnosti. Dále i učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, učebnu chemie a fyziky, počítačové učebny a tělocvičnu s posilovnou. V neposlední řadě byla k nahlédnutí velmi dobře vybavená knihovna. Zájemci se dozvěděli spoustu informací o maturitních
oborech čtyřletého denního studia, jako jsou praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Příchozí se dozvěděli také o aktivitách školy, jakými jsou adaptační kurzy, lyžařské kurzy, zahraniční exkurze a stáže, účast na soutěžích v první pomoci, ošetřovatelství nebo psychologii. Děkuji všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.

Další Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská proběhne v úterý dne 21. ledna 2020 od 10 do 18 hodin.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava

« z 2 »


Den otevřených dveří 8. 1. 2019

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnil již podruhé v letošním školním roce v prostorách naší školy „Den otevřených dveří“. Tento „Den“ již tradičně probíhal od 10 do 18 hodin. Škola byla vyzdobena výrobky žáků oboru sociální činnost, ukázky jejich prací byly k vidění rovněž v přízemí školy, kde bylo možno zhlédnout fotografie z akcí školy. U vchodu do školy čekali na návštěvníky žáci naší školy, kteří byli připraveni je doprovázet. Tito žáci byli ze všech oborů, které na škole nabízíme: z oboru zdravotnické lyceum, oboru praktická sestra a oboru sociální činnost. Naší snahou bylo, aby každého zájemce provázel po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Zájemci o studium obdrželi při vstupu do školy letáky školy, anketní lístek a kvíz.
Třídy měly po dobu výuky otevřené dveře. Zájemci o studium tak mohli nahlédnout do učeben přímo během výuky. Po ukončení výuky probíhal téměř ve všech učebnách připravený program. V učebně první pomoci se prezentoval kroužek první pomoci pod vedením Mgr. Babákové a Mgr. Kašparovské, v učebnách ošetřovatelství si mohli zájemci nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI. Dále si mohli zájemci na speciálním modelu například vyzkoušet, jak se má správně provádět samovyšetření prsu nebo si obléknout „oblek stáří“. Tyto činnosti probíhaly pod vedením odborných učitelek Mgr. Křesťanové, Mgr. Cahové a Mgr. Neumanové. V učebně výchovy ke zdraví se konal pod vedením Mgr. Soldánové workshop oboru sociální činnost. Žáci zde hráli divadlo a ukazovali pomůcky, které v rámci výuky používají. V učebně č. 26 probíhala otevřená výtvarná dílna s Mgr. Bartoškovou a Mgr. Matějkovou, Ph.D. Všichni zájemci si mohli vyrobit šperk dle vlastního výběru a vkusu. Ve zbývajících učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu.
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. Všichni řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv.
Dne otevřených dveří ve SZŠ Jaselská 8. 1. 2019 se za doprovodu rodičů zúčastnilo 95 žáků ze základních škol. Minianketu vyplnilo 74 žáků, z toho 31 žáků ze ZŠ v Brně, 4 žáci svoji ZŠ neuvedli, 1 žák byl ze střední školy a 38 žáků z mimobrněnských ZŠ. Převažoval zájem žáků o studium oboru praktická sestra. Nejvíce informací o termínech Dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly odborné učebny a výklad doprovázejících žáků školy. Převážná většina neuvedla nebo nevěděla, co by se dalo ve škole změnit. A z celkového počtu 74 žáků, kteří minianketu vyplnili, 50 žáků uvedlo, že se na naši školu na nějaký obor přihlásí.

Z výběru vzkazů do knihy návštěv:

„Děkujeme za perfektní prohlídku Zdeňkovi (Vráblíkovi) a jeho super výkladu.“

„Škola je krásná, těším se, až tu budu studovat.“

„Děkujeme za vyčerpávající informace a milé průvodce (Jakub Kuča a Silva Heldesová).“

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková


en otevřených dveří 11. 12. 2018

Dne 11. prosince 2018 proběhl v prostorách naší školy „Den otevřených dveří“. V tento den byly od 10 do 18 hodin otevřeny dveře školy a učeben všem zájemcům o studium. Zájemci byli netrpělivě očekáváni. V prostoru přízemí školy byli připraveni žáci ze všech oborů, které nabízíme: z oboru zdravotnické lyceum, oboru praktická sestra a oboru sociální činnost. Snahou bylo, aby každého zájemce provázel po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Návštěvníci obdrželi při vstupu do školy informační letáky školy, anketní lístek a kvíz. Prohlídka po prostorách školy mohla začít.
Všichni vyučující měli v rámci výuky otevřené dveře tříd tak, aby každý návštěvník mohl nahlédnout do učebny a vidět jak třídy, tak žáky pracující ve výuce. V době po ukončení výuky jsme se snažili dle rozpisu ukázat školu více interaktivně. Téměř ve všech učebnách probíhal nějaký program. V učebně první pomoci si mohli zájemci vyzkoušet nácvik resuscitace a práci s automatickým externím defibrilátorem – AED. V učebnách ošetřovatelství si mohli návštěvníci nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI, odebrat krev na glykemii a vyzkoušet si na speciálním modelu, jak má správně probíhat samovyšetření prsu. Odbornou učebnu výchovy ke zdraví obsadili žáci oboru sociální činnost. Součástí jejich prezentace byla ukázka rukodělných výtvarných a jiných kreativních prací a také ukázky činností z běžných vyučovacích hodin. V ostatních učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu.
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. Řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv.
Minianketu na Dni otevřených dveří vyplnilo 102 žáků, z toho 34 žáků ze ZŠ v Brně, 10 žáků svoji ZŠ neuvedlo, 3 žáci byli ze středních škol a 55 žáků z mimobrněnských ZŠ. Převažoval zájem žáků o studium oboru praktická sestra. Nejvíce informací o termínech Dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly odborné učebny a výklad doprovázejících žáků a žákyň školy. Převážná většina neuvedla nebo nevěděla, co by se dalo ve škole změnit. A z celkového počtu 102 žáků, kteří minianketu vyplnili, 72 uvedlo, že se přihlásí ke studiu některého námi nabízeného oboru.
Všem děkujeme za to, že se k nám přišli podívat. Ostatní zájemce zveme na „Den otevřených dveří“ 8. ledna 2019.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková