Naše školní knihovna slouží jako studijní a informační centrum školy. Její součástí je šestimístná studovna se dvěma notebooky a přístupem na internet. Služeb knihovny mohou využít žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Základní služby jsou poskytovány bezplatně, za poplatek lze pořizovat kopie dokumentů. Knihovní fond je od roku 2003 zpracováván v automatizovaném systému Clavius. V současné době má knihovna k dispozici cca 9800 knihovních jednotek. Pravidelně je prováděna aktualizace knihovního fondu, v rámci aktualizace se též vyřazují opotřebované, zastaralé a ztracené dokumenty. Knihovní fond tvoří beletrie, odborná literatura, některé právní dokumenty, CD a DVD pro výuku a odborné časopisy (s tematikou z oblasti psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství, sociálních služeb).

Registrovaní uživatelé knihovny mají možnost vypůjčit si dokumenty formou prezenční i absenční (prezenčně díla potřebná k dennímu provozu studovny a publikace označené žlutým kolečkem). Učebnice pro výuku lze zapůjčit na dobu jednoho školního roku, beletrii a odbornou literaturu na 1 měsíc (s možností prodloužení), beletrii k maturitě však z důvodu zvýšené poptávky pouze na 3 týdny. Časopisy (popř. CD, DVD) se půjčují žákům prezenčně a pracovníkům školy absenčně na dobu 14 dnů. Vždy před ukončením daného školního roku požaduje knihovna vrácení všech výpůjček z důvodu revize knihovního fondu prováděné v době letních prázdnin.

Budoucí maturanti oboru zdravotnického lycea mohou nahlédnout do vzorových ročníkových prací, popřípadě si vypůjčit příručku pro formální úpravu ročníkových prací. Na začátku každého školního roku pořádá škola burzu učebnic, kde mohou současní i bývalí žáci nabídnout k odprodeji své školní učebnice, které již nebudou potřebovat. Noví žáci si mohou zakoupit starší učebnice za výhodnější cenu. Tato každoroční akce je hojně využívána.
Provoz knihovny se řídí platným provozním řádem školní knihovny a studovny. 

Ve školním roce 2021/2022 je knihovna otevřená od pondělí do pátku od 7.30 do 15.30, s polední pauzou od 11.30 do 12.00. Během letních prázdnin je knihovna zavřená – probíhá revize knihovního fondu. 

Zapsala: Alena Křeková, knihovnice

Seznam beletrie. Seřazen abecedně podle jména autora:

A – B – C – Č – D – E – F – G – H – CH – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – Ř – S – Š – T – U – V – W – Y – Z – Ž

Odborná literatura. Řazena podle oborů.

 Seznam (aktualizace prosinec 2018)

 Provozní řád knihovny a studovny