Naše školní knihovna slouží jako studijní a informační centrum školy. Služeb knihovny mohou využít žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Základní služby jsou poskytovány bezplatně a za poplatek lze pořizovat kopie dokumentů. Součástí knihovny je šestimístná studovna se čtyřmi notebooky a přístupem na internet. Je zde zpřístupněn katalog knihovny a žáci se mohou přihlásit ke školnímu systému Edookit. Přes tyto notebooky mohou žáci i tisknout dokumenty pro výuku. Tisk i kopírování dokumentů mohou žáci využívat po zakoupení kopírovací kartičky na pokladně školy (50 kopií za cenu 50 Kč).

Knihovní fond je od roku 2021 zpracováván v automatizovaném knihovním systému Verbis. V současné době má knihovna k dispozici cca 10 000 knihovních jednotek. Pravidelně je prováděna aktualizace knihovního fondu, v rámci aktualizace se též vyřazují opotřebované, zastaralé a ztracené dokumenty. Knihovní fond tvoří učebnice do výuky, odborná literatura, beletrie, CD a DVD pro výuku a odborné časopisy (s tematikou z oblasti psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství, sociálních služeb).

Registrovaní uživatelé knihovny mají možnost vypůjčit si dokumenty formou prezenční i absenční (prezenčně díla potřebná k dennímu provozu studovny, publikace označené žlutým kolečkem). Učebnice pro výuku lze zapůjčit na dobu jednoho školního roku, beletrii a odbornou literaturu na 1 měsíc (s možností prodloužení), beletrii k maturitě však z důvodu zvýšené poptávky pouze na 4 týdny. Časopisy (popř. CD, DVD) se půjčují žákům prezenčně a pracovníkům školy absenčně na dobu 14 dnů. Vždy před ukončením daného školního roku požaduje knihovna vrácení všech výpůjček žáků z důvodu revize knihovního fondu prováděné v době letních prázdnin.

Budoucí maturanti oboru zdravotnického lycea mohou nahlédnout do vzorových ročníkových prací, popřípadě si vypůjčit příručku pro formální úpravu ročníkových prací.

Provoz knihovny se řídí platným provozním řádem školní knihovny a studovny, který je k dispozici v knihovně.

Na začátku každého školního roku pořádá škola burzu učebnic, kde mohou současní i bývalí žáci nabídnout k odprodeji své školní učebnice, které již nebudou potřebovat. Noví žáci si mohou zakoupit starší učebnice za výhodnější cenu, tato burza probíhá v tělocvičně školy.

Knihovna je otevřená od pondělí do pátku od 7.30 do 15.00, s polední pauzou od 11.30 do 12.00. Během letních prázdnin je knihovna zavřená – probíhá revize knihovního fondu. 

Ve školní knihovně si mohou žáci vyřídit potvrzení o studiu.

 Zapsala: Alena Křeková, knihovnice a studijní referent

 

Katalog literatury

Provozní řád knihovny a studovny