Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Výzva OP VVV č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace je od 1. 9. 2019 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR. Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 705 320,00,-Kč.

Číslo výzvy: 02_18_065
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013976

Název projektu: Vzděláváme se společně II
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace podala dne 19. 5. 2019 žádost o podporu Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR, projekt OP VVV (operační program věda, výzkum, vzdělávání). Projekt je financován z prostředků Evropské unie, na naší škole je veden pod názvem Vzděláváme se společně II a navazuje na projekt Vzděláváme se společně I.