Žáci 4. ročníků jsou v rámci přípravy ke státní maturitní zkoušce pravidelně prověřováni kontrolními testy a písemnými pracemi.

Český jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2023
Únor 2023
Listopad/prosinec 2022 Výsledek
Říjen 2022 Výsledek

Matematika

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2023
Únor 2023
Leden 2023 Výsledek
Prosinec 2022 Výsledek
Listopad 2022 Výsledek
Říjen 2022 Výsledek

Anglický jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2023
Únor 2023
Leden 2023 Výsledek
Listopad 2022 Výsledek
Říjen 2022 Výsledek

Ruský jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Únor 2023
Leden 2023 Výsledek
Listopad 2022 Výsledek
Říjen 2022 Výsledek