Žáci 4. ročníků jsou v rámci přípravy ke státní maturitní zkoušce pravidelně prověřováni kontrolními testy a písemnými pracemi.

Český jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2022
Únor 2022 Výsledek
Prosinec 2021 Výsledek
Listopad 2021 Výsledek
Říjen 2021 Výsledek

Matematika

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2022 Výsledek
Únor 2022 Výsledek
Leden 2022 Výsledek
Listopad 2021 Výsledek
Říjen 2021 Výsledek

Anglický jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2022 Výsledek
Únor 2022 Výsledek
Leden 2022 Výsledek
Listopad 2021 Výsledek
Říjen 2021 Výsledek

Ruský jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Únor 2022 Výsledek
Leden 2022 Výsledek
Listopad 2021 Výsledek
Říjen 2021 Výsledek