Žáci 4. ročníků jsou v rámci přípravy ke státní maturitní zkoušce pravidelně prověřováni kontrolními testy a písemnými pracemi.

Český jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2020
Únor 2020 Výsledek
Prosinec 2019 Výsledek
Listopad 2019 Výsledek
Říjen 2019 Výsledek

Matematika

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2020 Výsledek
Únor 2020 Výsledek
Leden 2020 Výsledek
Listopad 2019 Výsledek
Říjen 2019 Výsledek

Anglický jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2020
Únor 2020 Výsledek
Leden 2020 Výsledek
Listopad 2019 Výsledek
Říjen 2019 Výsledek

Německý jazyk

Měsíc Vyhodnocení
Březen 2020
Únor 2020
Leden 2020
Listopad 2019 Výsledek
Říjen 2019 Výsledek