Žáci 4. ročníků jsou v rámci přípravy ke státní maturitní zkoušce pravidelně prověřováni kontrolními testy a písemnými pracemi.

Český jazyk

MěsícVyhodnocení
ŘíjenVýsledek
Prosinec
Leden
Březen

Matematika

MěsícVyhodnocení
ŘíjenVýsledek
ListopadVýsledek
Leden
Únor

Anglický jazyk

MěsícVyhodnocení
ŘíjenVýsledek
ListopadVýsledek
Leden
Únor
Březen