Dne 16. 11. 2023 proběhlo v rámci projektu IDZ JMK (Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje) neformální setkání vedoucích odborných pracovníků ve dvoraně SZŠ Brno, Jaselské.

Úvodem ředitelka školy, PhDr. Zuzana Číková, přivítala přítomné zástupce škol a zástupce odboru školství JMK, paní RNDr. Hanu Slobodníkovou, Mgr. Luciena Rozprýma a RNDr. Romana Truksu. Dále ředitelka školy shrnula předcházející projekt iKAP JMK II a jeho přínos pro všechny zúčastněné. Byl také představen tým COV, který tvoří Mgr. Jana Váňová, odborná garantka a projektová manažerka, Mgr. Helena Čermáková, metodik odborného vzdělávání a Mgr. Martina Cahová, metodik simulační místnosti. Finanční manažerkou projektu je vedoucí ekonomického a provozního úseku SZŠ Brno, Jaselské, Bc. Kateřina Mráziková, DiS.

V rámci programu byli účastníci seznámeni se základními informacemi o projektu, o jeho aktivitách a časovém harmonogramu. Tyto informace jsou také dostupné v bulletinu COV.

Byla také představena webová stránka školského portálu Jihomoravského kraje.

Následovala prezentace jednotlivých spolupracujících zdravotnických škol v Jihomoravském kraji, které reflektovaly jedinečnou charakteristiku a nabídku jednotlivých institucí. Jednalo se o shrnutí informací o škole, nabízených oborech, aktivitách a projektech, odborné praxi aj. Dále v rámci prezentací jednotlivých škol došlo ke sdílení osvědčených postupů, nových výukových metod a také k diskuzi o výzvách ve zdravotnickém vzdělávání.

Neformální setkání ředitelů a zástupců zdravotnických škol nabídlo příležitost k přátelskému dialogu v oblasti odborného vzdělávání. Zaměřeno bylo především na sdílení zkušeností, řešení společných výzev a budování sítě profesionálních vztahů.

Zasedání splnilo svůj cíl, a to posilovat spolupráci mezi zdravotnickými školami, podporovat výměnu informací a podněcovat inovace ve výuce a řízení. Otevřená a uvolněná atmosféra výrazně přispěla k efektivnějšímu sdílení zkušeností a budování partnerských vztahů.

Zapsala: Mgr. Jana VáňováBulletin č. 2 – leden 2024

Bulletin č. 1 – listopad 2023