Detašované pracoviště v prostorách Ženského vzdělávacího ústavu Brno, z. ú.

Údolní 389/10, 602 00 Brno