Akreditace

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj – krajská škola


MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. MSMT- 3131/2018-1 ze dne 27. 12. 2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 

k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Platnost akreditace se stanoví do 13. 2. 2024.


MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková oragnizace, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 190/7, 602 00 Brno

pod č. j. MSMT- 247/2021-2-148 ze dne 28. 12. 2020 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování:

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Platnost akreditace se stanoví do 8. 2. 2024.