Akreditace

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj – krajská škola


MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. MSMT- 3131/2018-1 ze dne 27. 12. 2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 

k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Platnost akreditace se stanoví do 13. 2. 2024.


MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. MSMT- 265/2018-1-155 ze dne 27. 12. 2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 

k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

  1. Zdravotník zotavovacích akcí
  2. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Platnost akreditace se stanoví do 12. 2. 2021.