Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči, 

gratuluji všem žákům, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky a byli přijati na naši školu. Přijali jsme 120 uchazečů do oboru Praktická sestra, 60 uchazečů do oboru Zdravotnické lyceum a 30 uchazečů do oboru Sociální činnost. Výsledky najdete v přiložených souborech.

Pokud byste se z nějakého důvodu rozhodli, že na naši školu nenastoupíte, prosíme Vás o toto sdělení, abychom mohli včas vyhlásit druhé kolo.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve čtvrtek 6. 6. 2024 v 16.00 hodin.
Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy


obor Praktická sestra – denní forma vzdělání

obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání

obor Sociální činnost – denní forma vzdělání

Rubrika: Aktuality