Exkurze do Jedličkova ústavu

Dne 13. 5. 2024 zavítala naše třída 3.S na exkurzi do Jedličkova ústavu v Praze. Zde nás přivítal velmi milý pan Musílek, který je na invalidním vozíku a mimo jiné učí i pár předmětů ve škole Jedličkova ústavu. Povyprávěl nám něco málo o historii ústavu a také o budovách, v nichž se nachází např. internáty, školy a stacionáře. Vše slouží dětem s tělesným nebo kombinovaným postižením. Momentálně má Jedličkův ústav kapacitu asi 200 klientů. Pan Musílek nás informoval i o akcích, které se zde konají, svěřil se nám se svým příběhem, ale co nás nejvíce zaujalo, byla informace o zakladateli Rudolfu Jedličkovi, který si sám amputoval několik prstů. Po skončení výkladu jsme měly možnost vstoupit do jedné ze tříd, kde zrovna probíhala výuka, a tak jsme mohly vidět prostředí, ve kterém se žáci učí. Posledním místem, co jsme zde navštívily, byla místnost určená k argoterapii, občas sloužící i jako garsonka pro klienty. Věřím, že informace, které jsme se dozvěděly, nám daly nový pohled na jedince s tělesným a kombinovaným postižením.

Zapsala: Anna Kratochvílová, 3.S