Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež

Dne 9. 5. 2024 se 1. ročníky zúčastnily preventivního programu „Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ v kině Cinema City ve Velkém Špalíčku.

Přednášející pplk. JUDr. Jaromír Badin pracuje jako vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Hovořil o kriminalitě páchané na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita). Dále se také zabýval úskalím užívání internetu. V poslední části programu se přednášející zaměřil na zneužívání návykových látek a závislost na nich. Na závěr proběhla krátká diskuze a přednášející zodpověděl dotazy žáků.

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská