Na jaře 2006 zahájila Masarykova univerzita program spolupráce se středními školami nazvaný Partnerství ve vzdělávání. Cílem programu je rozvinout užší institucionalizovanou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. SZŠ Jaselská je jednou z partnerských středních škol MU.

Síť partnerských středních škol se stane prestižním společenstvím spolupracujících vzdělávacích institucí, které budou rozvíjet nejen zájem kvalitních studentů o studium na univerzitě, ale také posilovat kvalitu středoškolského vzdělávání užším kontaktem.

Cílem projektu je posilovat vztahy se středními školami, a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech univerzity a středních škol a jejich prosazování, pro péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a pro podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Další informace naleznete na webu Masarykovy univerzity