Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2018 se na brněnském výstavišti v pavilon G1 a G2 konal již XXIV. Veletrh středních škol a nově Festival vzdělávání.
V letošním roce byl Veletrh rozšířen do dvou pavilonů a konal se tři dny. Čtvrtek byl přednostně určen pro žáky 5. až 8. tříd, pátek pro žáky devátých tříd a sobota tradičně pro veřejnost, což jsou rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, kteří měli letos možnost poznat jednotlivé obory vzdělávání přímo prostřednictvím ukázek činností v pavilonu G2 (viz dále).
Naše škola patří ke stálým a žádaným účastníkům Veletrhu středních škol.
Od čtvrtečního rána stánek v pavilonu G1 „SZŠ Jaselské“ byl doslova v obležení. Žáci osmých později i devátých tříd měli opět velký zájem o obor praktická sestra a také o obor zdravotnické lyceum.
Pomaturitní studium i obor sociální činnost měly také svoje zájemce. Obor sociální činnost je oborem budoucnosti a v následujícím roce naše škola otvírá opět třídu sociální činnosti zaměřenou na pečovatelství.
Není to jen výhoda zdravotnických škol, že neproběhne za čtyři roky maturita z matematiky nebo strategické umístění naší školy v centru města, ale především kvalita a prestiž školy.
Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří mají zájem dostudovat obor praktická sestra. Letos poprvé ve spolupráci s fakultními nemocnicemi v Brně jsme jim mohli nabídnout kromě studia i zaměstnání ve FN USA a FN Brno-Bohunice.
Úspěšnou novinkou letošního roku se stal pavilon G2, kde měli žáci základních škol, jejich rodiče (zákonní zástupci) a široká veřejnost možnost seznámit se s jednotlivými obory dané sekce (např. sekce stavebnictví, informační technologie, sekce strojírenství a jiné). Sekci zdravotnictví zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové.
V rámci této sekce se prezentovalo celkem 5 zdravotnických škol se svými obory (SZŠ Jaselská, SZŠ a VOŠZ Merhautova, SPŠ Purkyňova, EA Šimáčkova, odborná škola Tišnov). Ve vzájemné spolupráci se zástupci zdravotnických škol vypracovala Mgr. Martina Cahová plán, jakým způsobem vybrané zdravotnické školy představí své studijní obory.
Naše škola předvedla na festivalu v sekci zdravotnictví práci praktické sestry a obor sociální činnost. Zaměřila se na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. injekcí, bandáží dolních končetin a jiné. Další ukázka se týkala odběrů krve, kdy si zájemci z řad žáků základních škol mohli vyzkoušet na speciálním modelu ruky odebrat krev. Zájemci především z řad dospělých si mohli nechat změřit krevní tlak nebo si nechat udělat odběr krve z prstu na glykémii. Vybraní žáci naší školy v průběhu celého dne předváděli na resuscitačním modelu srdeční masáž, při níž se snažili veřejnost také proškolit. Zájemci také dostali příležitost si tuto zajímavou aktivitu vyzkoušet.
Obor sociální činnost pod vedení Mgr. Soldánové a Mgr. Otavy předvedl názorně práci s dětmi ve věkové kategorii od 4 – 8 let a také práci s nevidomým klientem a se seniory. Tyto praktické ukázky přilákaly k naší sekci velké množství návštěvníků. V jejím rámci jsme spolupracovali s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a Fakultní nemocnicí Brno, které poskytly vybavení a materiál pro prezentaci.
V pavilonu G2 každá sekce měla také koutek, kde probíhala soutěž pro žáky. Mgr. et Bc. Jana Soudková jako kariérový poradce zajistila propagaci školy prostřednictvím letáků, prezentací, flipů atd. Díky ní a dalším sponzorům získali žáci velmi pěkné dárečky a upomínkové předměty.
Pedagogové a žáci naší školy, kteří se podíleli na zajištění průběhu jednotlivých aktivit, zhodnotili tento veletrh jako velmi zajímavý a zdařile provedený. Zvláště z toho důvodu, že propagace jednotlivých oborů v sekci G2 probíhala poprvé. Již se těšíme na další ročník veletrhu a také na všechny budoucí zájemce o studium z řad žáků základních škol.
Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením žáků. Taneční, pěvecké vystoupení a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Jaselská má vždy mnoho příznivců sledujících vystoupení v doprovodného programu.
Těšíme se, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního Veletrhu středních škol v září 2019 zasednou do lavic v prvních ročnících.
Velké díky patří všem našim pedagogům a žákům, kteří vzorně, s nadšením a se srdcem na dlani prezentovali naši školu a naše obory!

Zpracovaly: Mgr. Martina Cahová, Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Bc. Jana Soudková

« 1 z 3 »