« z 2 »

Ve školním roce 2022/2023 se Festival vzdělávání na BVV nekoná. Veškeré aktuální informace můžete také najít na https://www.vyberskoly.cz/


Další Festival vzdělávání proběhne ve dnech 3. – 4. 12. 2021 na BVV (pavilon B)


Festival vzdělávání a XXV. veletrh středních škol 2019

V pátek dne 22. 11. 2019 od 9 do 18 hod. a v soboru dne 23. 11. 2019 od 9 do 17 hod. probíhal v areálu brněnského výstaviště Festival vzdělávání a XXV. veletrh středních škol 2019. Festival vzdělávání se v letošním roce přesunul do pavilonu V. Uprostřed pavilonu se prezentovaly jednotlivé sekce a kolem byly rozmístěny stánky jednotlivých škol. Celkově se festivalu za dva dny zúčastnilo přes 12 000 zájemců a přes 100 škol.

Naše škola byla stejně jako v loňském roce garantem sekce zdravotnictví a samotná se propagovala na stánku č. 79. Byly zde rozmístěny roll-upy, v televizi běžela ve smyčce prezentace naší školy. Zájemci si mohli prohlédnout, jak vypadá lidské srdce, vnitřní orgány, lidská kostra. Součástí prezentace byla také ukázka učebnic, které používáme ve výuce a jejímiž autory jsou vyučující naší školy.  Dohled na stánku zajišťovali jak naši žáci, oblečení ve zdravotnických uniformách, tak pedagogové školy, kteří byli připraveni odpovědět na zvídavé dotazy zájemců o studium. Cílem propagace bylo, aby téměř každý návštěvník obdržel informační leták školy a aby se naše škola a obory, které nabízíme, dostaly do povědomí co nejširšímu počtu veřejnosti. Na stánku byly k dispozici kromě propagačních letáků školy také různé drobnosti a především propagační materiál velkých brněnských nemocnic, jako je FN USA a FN Brno, které zaštiťovaly sekci zdravotnictví. Vyvěšena byla také loga sponzorů, kteří nám poskytli drobnosti k odměňování soutěžících žáků v sekci zdravotnictví. Snad největšímu náporu návštěvníků jsme čelili v sobotu dopoledne.  Zájem o obory praktická sestra a zdravotnické lyceum byl srovnatelný jako v minulém školním roce. Příchozí se také hodně zajímali o obor sociální činnost, jejich zájem byl mnohem větší než v minulém školním roce.

V letošním roce byly stánky jednotlivých škol i sekce oborů společně v pavilonu V. Sekci zdravotnictví zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové. V rámci této sekce se prezentovalo celkem 6 zdravotnických škol se svými obory (SZŠ Brno, Jaselská, SZŠ a VOŠZ Merhautova, SPŠ Purkyňova, EA Šimáčkova, CSZŠ Grohova, odborná škola Tišnov). Ve vzájemné spolupráci se zástupci zdravotnických škol vypracoval tým SZŠ Brno, Jaselská, plán, jakým způsobem vybrané zdravotnické školy představí své studijní obory. Dle časového harmonogramu se během dvou dnů všechny zdravotnické školy vystřídaly na ploše sekce zdravotnictví.

Školy prezentovaly práci oboru praktické sestry a obor sociální činnost. Zaměřily se na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. injekcí, bandáž dolních končetin a jiné. Další ukázka se týkala odběrů krve, kdy si zájemci z řad žáků základních škol mohli vyzkoušet na speciálním modelu ruky odebrat krev. Především dospělí pak využili možnosti nechat si změřit krevní tlak nebo si nechat odebrat krev z prstu na glykémii. Část plochy sekce byla vyčleněna pro ukázku první pomoci a nácviku srdeční masáže na resuscitačním modelu. Návštěvníci festivalu měli příležitost si tuto aktivitu vyzkoušet, stejně tak práci s AED přístrojem. Obor sociální činnost pod vedením Mgr. Otavy a Bc. Kaštan prezentoval názorně práci s dětmi ve věkové kategorii od 4 do 8 let, práci se seniory, ukázku bazální stimulace.

Tyto praktické ukázky přilákaly k sekci zdravotnictví velké množství návštěvníků. Spolupracovali jsme s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a Fakultní nemocnicí Brno, které poskytly vybavení a materiál pro prezentaci.

Naše škola připravila i soutěže pro návštěvníky festivalu, Ing. Hartmanová nachystala soutěže pro malé i větší návštěvníky (pexeso, puzzle lidské tělo a jiné), kteří si poté mohli zatočit kolem štěstí a vyhrát zajímavé ceny. Mgr., Bc. Jana Soudková zajistila propagaci školy prostřednictvím letáků, prezentací, flipů atd.  Díky ní a dalším sponzorům získali návštěvníci i žáci naší školy velmi pěkné dárečky a upomínkové předměty.

Novinkou letošního festivalu byly živé vstupy do jednotlivých sekcí, každá sekce měla během dne tři živé vstupy po 15 minutách. Během této doby moderátor a ambasadoři sekcí seznamovali návštěvníky s činnostmi, které probíhaly na ploše, a s aktivitami, které si návštěvníci veletrhu mohou vyzkoušet. Vše bylo přenášeno na velkoplošné obrazovky v pavilonu V. Tyto živé vstupy vždy doplnily rozhovory ve studiu s moderátorem. Za naši školu vystoupila oba dva dny paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková, v pátek také Mgr. Erna Mičudová, náměstkyně FN Brno.

Pedagogové a žáci naší školy, kteří se podíleli na zajištění průběhu jednotlivých aktivit, zhodnotili tento festival jako mimořádně povedený.

Velké díky patří všem našim pedagogům a žákům, kteří vzorně, s nadšením a srdcem na dlani prezentovali naši školu a naše obory!

V Brně dne 26. listopadu 2019

Zpracovala: Mgr. Martina Cahová, Mgr., Bc. Jana Soudková

« z 5 »

Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2018 se na brněnském výstavišti v pavilon G1 a G2 konal již XXIV. Veletrh středních škol a nově Festival vzdělávání.
V letošním roce byl Veletrh rozšířen do dvou pavilonů a konal se tři dny. Čtvrtek byl přednostně určen pro žáky 5. až 8. tříd, pátek pro žáky devátých tříd a sobota tradičně pro veřejnost, což jsou rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, kteří měli letos možnost poznat jednotlivé obory vzdělávání přímo prostřednictvím ukázek činností v pavilonu G2 (viz dále).
Naše škola patří ke stálým a žádaným účastníkům Veletrhu středních škol.
Od čtvrtečního rána stánek v pavilonu G1 „SZŠ Jaselské“ byl doslova v obležení. Žáci osmých později i devátých tříd měli opět velký zájem o obor praktická sestra a také o obor zdravotnické lyceum.
Pomaturitní studium i obor sociální činnost měly také svoje zájemce. Obor sociální činnost je oborem budoucnosti a v následujícím roce naše škola otvírá opět třídu sociální činnosti zaměřenou na pečovatelství.
Není to jen výhoda zdravotnických škol, že neproběhne za čtyři roky maturita z matematiky nebo strategické umístění naší školy v centru města, ale především kvalita a prestiž školy.
Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří mají zájem dostudovat obor praktická sestra. Letos poprvé ve spolupráci s fakultními nemocnicemi v Brně jsme jim mohli nabídnout kromě studia i zaměstnání ve FN USA a FN Brno-Bohunice.
Úspěšnou novinkou letošního roku se stal pavilon G2, kde měli žáci základních škol, jejich rodiče (zákonní zástupci) a široká veřejnost možnost seznámit se s jednotlivými obory dané sekce (např. sekce stavebnictví, informační technologie, sekce strojírenství a jiné). Sekci zdravotnictví zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové.
V rámci této sekce se prezentovalo celkem 5 zdravotnických škol se svými obory (SZŠ Jaselská, SZŠ a VOŠZ Merhautova, SPŠ Purkyňova, EA Šimáčkova, odborná škola Tišnov). Ve vzájemné spolupráci se zástupci zdravotnických škol vypracovala Mgr. Martina Cahová plán, jakým způsobem vybrané zdravotnické školy představí své studijní obory.
Naše škola předvedla na festivalu v sekci zdravotnictví práci praktické sestry a obor sociální činnost. Zaměřila se na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. injekcí, bandáží dolních končetin a jiné. Další ukázka se týkala odběrů krve, kdy si zájemci z řad žáků základních škol mohli vyzkoušet na speciálním modelu ruky odebrat krev. Zájemci především z řad dospělých si mohli nechat změřit krevní tlak nebo si nechat udělat odběr krve z prstu na glykémii. Vybraní žáci naší školy v průběhu celého dne předváděli na resuscitačním modelu srdeční masáž, při níž se snažili veřejnost také proškolit. Zájemci také dostali příležitost si tuto zajímavou aktivitu vyzkoušet.
Obor sociální činnost pod vedení Mgr. Soldánové a Mgr. Otavy předvedl názorně práci s dětmi ve věkové kategorii od 4 – 8 let a také práci s nevidomým klientem a se seniory. Tyto praktické ukázky přilákaly k naší sekci velké množství návštěvníků. V jejím rámci jsme spolupracovali s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a Fakultní nemocnicí Brno, které poskytly vybavení a materiál pro prezentaci.
V pavilonu G2 každá sekce měla také koutek, kde probíhala soutěž pro žáky. Mgr. et Bc. Jana Soudková jako kariérový poradce zajistila propagaci školy prostřednictvím letáků, prezentací, flipů atd. Díky ní a dalším sponzorům získali žáci velmi pěkné dárečky a upomínkové předměty.
Pedagogové a žáci naší školy, kteří se podíleli na zajištění průběhu jednotlivých aktivit, zhodnotili tento veletrh jako velmi zajímavý a zdařile provedený. Zvláště z toho důvodu, že propagace jednotlivých oborů v sekci G2 probíhala poprvé. Již se těšíme na další ročník veletrhu a také na všechny budoucí zájemce o studium z řad žáků základních škol.
Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením žáků. Taneční, pěvecké vystoupení a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Jaselská má vždy mnoho příznivců sledujících vystoupení v doprovodného programu.
Těšíme se, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního Veletrhu středních škol v září 2019 zasednou do lavic v prvních ročnících.
Velké díky patří všem našim pedagogům a žákům, kteří vzorně, s nadšením a se srdcem na dlani prezentovali naši školu a naše obory!

Zpracovaly: Mgr. Martina Cahová, Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Bc. Jana Soudková

« z 3 »