Obor Praktická sestra

Učební plán pro 1. – 2. ročník


Obor Zdravotnický asistent

Učební plán pro 3. ročník

Učební plán pro 4. ročník


Obor Zdravotnické lyceum

 Učební plán pro 1. – 3. ročník
 Učební plán pro 4. ročník


Obor Sociální činnost

 Učební plán pro 1. – 3. ročník
 Učební plán pro 4. ročník


Obor Praktická sestra – zkrácená forma

Učební plán pro 1. -3. ročník


Obor Zdravotnický asistent – zkrácená forma

Učební plán pro 2. ročník (zkrácená forma studia)


Obor Zdravotnický asistent – večerní forma studia

Učební plán pro 4. – 5. ročník (večerní studium)