Obor Praktická sestra

Učební plán pro 1. – 2. ročník

Učební plán pro 3. ročník


Obor Zdravotnický asistent

Učební plán pro 4. ročník


Obor Zdravotnické lyceum

 Učební plán pro 1. – 4. ročník


Obor Sociální činnost

Učební plán pro 1. – 2. ročník
Učební plán pro 3. – 4. ročník


Obor Praktická sestra – zkrácená forma

Učební plán pro 1. – 2. ročník


Obor Zdravotnický asistent – večerní forma studia

Učební plán pro 5. ročník (večerní studium)