DofE

Na naší škole již půl roku běží program Mezinárodní ceny vývody z Edinburghu. Do tohoto projektu je zapojeno napříč všemi ročníky a obory okolo 35 žáků naší školy. Během podzimních měsíců si žáci nastavili v první (bronzové úrovni) své cíle pro plnění aktivit, na základě nichž, dosáhnou postupu do vyšší úrovně, a možnosti účasti na expedičním výjezdu. Ještě, než se žáci odebrali na vánoční prázdniny, proběhlo setkání všech „dofáků“ s vedoucími ve Dvoraně školy. A nejen vedoucími, ale také ostatními „dofáky“ z jiných oborů. Tedy setkání se s novými spolužáky, kamarády. Máme mezi sebou již jednu žákyni a žáka, kteří mají za sebou již jednu úroveň absolvovanou a byli tedy cenným zdrojem informací nejen pro nás vedoucí ale také pro ostatní „dofáky“ jenž váhají v některých oblastech (např. nastavení cíle, nebo vhodné zvolení aktivity).

Zapsala: Mgr. Kristýna Kyseláková


Význam projektu DofE – citováno z DofE.cz…

„Program spočívá v pravidelném plnění aktivit ve 3 oblastech: pohybu, dovednosti a dobrovolnictví. Každý účastník si sám stanovuje aktivity v jednotlivých oblastech a také cíle, kterých chce ve svých aktivitách dosáhnout. Každé ze zvolených aktivit se poté věnuje aspoň jednu hodinu týdne. Dobu trvání programu si účastníci určují zvolením úrovně. DofE má bronzovou (6 měsíců), stříbrnou (minimálně 12 měsíců) a zlatou úroveň (minimálně 18 měsíců). Účastníci se také na závěr programu vydají v týmu na dobrodružnou expedici do přírody, aby získali i další užitečné dovednosti. Po celou dobu trvání programu jim pomáhají vyškolení vedoucí, kteří plní funkci mentora. Absolventi programu získávají prestižní ocenění, které jim dává výhodu v profesním i osobním životě.“

Cílem DofE je vystoupení z komfortní zóny, samostatnost, a také práce v týmu.

Odkaz na oficiální stránky projektu

 


Nábor DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola se počátkem roku 2022 zapojila do programu DofE – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. V průběhu měsíce dubna proběhl nábor pedagogů naší školy. Zájemcům z řad pedagogů byl představen program jako takový, jeho možnosti, jaké další kroky jsou potřebné pro zapojení se a spolupráce se žáky.

Program DofE nabízí žákům pravidelné plnění aktivit v oblastech pohybové složky, dovednostech, a v neposlední řadě v dobrovolnictví. Celý program má tři úrovně. Se startem programu DofE je dobré začít úrovní bronzovou, která trvá 6 měsíců, nadále pokud je program žákovi líbí, může pokračovat postupně přes úroveň stříbrnou, jenž trvá 12 měsíců, a špičkou ledovce v plnění pravidelných aktivit je zlatá úroveň, a to plnění aktivit po dobu 18 měsíců.

Cílem tohoto programu je samostatná činnost žáka, práce v týmu, vystoupení z komfortní zóny a řešení krizových situací. Žák si vybírá dle svého uvážení náplň daných aktivit, které jsou mu známé, a chce se v nich oblastech zdokonalit. Po ukončení každé úrovně je skupinka žáků vyslána s vyučujícím na expedici, která musí mít daný průběh, stanovený cíl, kde všechny náležitosti jsou zaznamenávány po celý průběh expedice vyučujícími. Se zájmem o zapojení do programu přišli čtyři pedagogové z řad všeobecných i odborných vyučujících.

Od měsíce září roku 2022 započaly nábory z řad prvních a druhých ročníků, zájem byl obrovský. Informace o tomto programu pronikla i do vyšších ročníků všech oborů. Nábor trval 45 minut a byl povinný pro první a druhé ročníky všech oborů. Každého náboru se účastnila koordinátorka pro Jihomoravský kraj Michaela Turková společně s ambasadorkou za Moravskoslezský kraj a rády zodpověděly dotazy od budoucích „dofáků“.

Ke každému vedoucímu byl přiřazen „dofák“ dle výběru žáka. Plnění aktivit s registrací v ORB aplikaci (kde každý vedoucí sleduje svoje „dofáky“, jak plní aktivity) bylo zahájeno od půlky měsíce listopadu. Aktuální počet zapojených žáků naší školy do programu DofE je 35 aktivních „dofáků“, napříč všemi obory.

Zapsáno: 47 žáků

1. ročník: 32 žáků

2.ročník: 12 žáků

3. ročník: 3 žáci

Vedoucí DofE – Ing. Desová, Mgr. Kyseláková, Mgr. Sapáková, Mgr. Novotný.

Zapsala: Mgr. Kristýna Kyseláková