FunkceJméno
Pedagogický poradní sbor ředitelky školyMgr. Dominika Babáková
Mgr. Zuzana Bittnerová
Mgr. Martina Cahová
Mgr. Lenka Čadová
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Romana Dvořáková
Mgr. Eva Floriánová
Mgr. Zuzana Horynová
Mgr. Blanka Janiczková
Mgr. Iva Křesťanová
PaedDr. Ivana Laslová
Mgr. Vanda Mrkosová
Mgr. Jaroslav Mikyna
Mgr. Lada Opravilová
Mgr. Dagmar Procházková
PhDr. Jiřina Svobodová