FunkceJméno
Pedagogický poradní sbor ředitelky školyMgr. Dominika Babáková
Mgr. Martina Cahová
Mgr. Romana Dvořáková
Mgr. Romana Hanušová
Mgr. Zuzana Horynová
Mgr. Blanka Janizcková
Mgr. Iva Křesťanová
PaedDr. Ivana Laslová
Mgr. Vanda Mrkosová
Mgr. Jaroslav Mikyna
Mgr. Lada Opravilová
Mgr. Ondřej Otava
Mgr. Eva Floriánová
Mgr. Dagmar Procházková
PhDr. Jiřina Svobodová
Mgr. Pavla Zamykalová