FunkceJméno
Pedagogický poradní sbor ředitelky školyMgr. Dominika Babáková
Mgr. Cahová Martina
Mgr. Romana Hanušová
Mgr. Zuzana Horynová
Mgr. Blanka Janizcková
Mgr. Iva Křesťanová
PaedDr. Ivana Laslová
Mgr. Vanda Mrkosová
Mgr. Jaroslav Mikyna
Mgr. Lada Opravilová
Mgr. Ondřej Otava
Mgr. Soňa Pazourková
Mgr. Dagmar Procházková
Mgr. Věra Winklerová
Mgr. Pavla Zamykalová