Spolek rodičů a přátel dětí školy při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

SRPD je samostatný právní subjekt, bez kterého si chod školy dnes už ani nedovedeme představit. Výbor SRPD se pravidelně vždy v den konání třídních schůzek schází s ředitelkou školy. Aktivně se zapojuje do příprav různých sportovních a kulturních akcí i projektů školy. Především díky finanční podpoře tohoto sdružení si můžeme dovolit pořádat akce, jako je například školní ples, který se v posledních letech mezi žáky těší stále větší oblibě. Za významné podpory SRPD se v posledních letech podařilo vybudovat na školním hřišti běžeckou dráhu, doplnit učební pomůcky, zajistit kopírování pro žáky, vybudovat vstupní elektronický systém…

Číslo účtu SRPD: 4200266776/6800 

Složení variabilního symbolu pro platbu příspěvku SRPD 

Stanovy SRPD